Branchecijfers exploitatie

Bij het maken van een ondernemingsplan, begroting of bedrijfsstrategie is het natuurlijk van belang dat u goed inzicht heeft in de financiën van de bedrijfstak/sector. Het is nuttig te weten hoe de exploitatie of winst- en verliesrekening er gemiddeld genomen uit ziet. Natuurlijk zullen er verschillen zijn tussen de ondernemingen als gevolg van diverse factoren (waaronder strategie, financiering, marketing, etc.). Maar juist heel interessant om de eigen exploitatie af te zetten tegen dit gemiddelde.

De gemiddelde exploitatie wordt geeft een beeld van de resultatenrekening in termen van procenten van de omzet. Het betreft een tabel met bovenaan de omzet en hieronder alle kostencategorieën. De omzet wordt weergegeven als 100% en alle kosten als percentage van de omzet. Bijvoorbeeld "personeelskosten 50%". Hiermee wordt dan aangegeven dat de hoogte van de personeelskosten gemiddeld de helft van de omzet zijn. Helemaal onderaan volgt het bedrijfsresultaat als percentage van de omzet. Bijvoorbeeld "bedrijfsresultaat 5%", wat dan betekent dat van de omzet 5% overblijft als bedrijfsresultaat.

De informatie is gebaseerd op cijfers 2010 maar u kunt ook gebruik maken van de Excel database met daarin de laatst beschikbare cijfers. Hierin treft u de trendcijfers aan van 2009 tot en met 2014. Het jaar 2015 is momenteel nog niet beschikbaar (zie Excel bedrijfstakgegevens nu voor EUR 9,95 ).

Stap 1: selecteer de sector waarbinnen de bedrijfstak valt

Op deze website kunt u de financiële gegevens over exploitatie van vrijwel elke bedrijfstak vinden. Om snel naar de relevante bedrijfstak te gaan klikt u eerst op de sector waarbinnen de bedrijfstak valt. U komt dan direct op de pagina met de voor u relevante bedrijfstakken.