Branchecijfers HORECA

Hieronder treft u de bedrijfstakken aan binnen de sector horeca. De informatie is gebaseerd op cijfers 2010 maar u kunt ook gebruik maken van de Excel database met daarin de laatst beschikbare cijfers. Hierin treft u de trendcijfers aan van 2009 tot en met 2014. Het jaar 2015 is momenteel nog niet beschikbaar (zie Excel bedrijfstakgegevens nu voor EUR 9,95 ).

Tabel bedrijfstakken sector horeca

Maakt u in onderstaande tabel een keuze uit een van de beschikbare bedrijfstakken of de sector als geheel.