Branchecijfers Sector informatie en communicatie

Hieronder treft u alle bedrijfstakken aan binnen de sector informatie en communicatie. De informatie is gebaseerd op cijfers 2010 (voor trend 2009 tot 2014 zie Excel bedrijfstakgegevens nu voor EUR 9,95 ).

Tabel bedrijfstakken sector informatie en communicatie

Maakt u in onderstaande tabel een keuze uit een van de beschikbare bedrijfstakken of de sector als geheel.