Branchecijfers Horeca

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 13.29% in 2014 naar 13.90% in 2015

Logies-, maaltijd- en drankverstrekking (I)

Branchecijfers Horeca: Omzet

Ontwikkeling van de omzet (indexcijfers)

In onderstaande grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2010 tot en met 2017 voor de branche Horeca aan. Het gaat om indexcijfers per kwartaal ten opzichte van de gemiddelde kwartaalomzet in 2010 (basis). Zo ziet u dat in het tweede kwartaal van 2017 is de omzet index 141.7 is. Dat betekent dat de omzet in het tweede kwartaal 41.7% hoger was dan de gemiddelde kwartaalomzet in 2010. Maar in vergelijking met hetzelfde kwartaal het jaar ervoor (2016) is de omzet 8.09% hoger. De zwarte lijn geeft de index weer voor het gehele jaar ten opzichte van 2010. Door met uw muis over de grafiek bewegen, ziet u de precieze indexcijfers.Trend winst en kosten voor Horeca

Hieronder treft u een uiteenzetting aan van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor de bedrijfstak Horeca. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Uiteraard bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar het geeft inzicht in de gemiddelde exploitatie voor deze branche.

Branchecijfers exploitatie Horeca: Winst

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche Horeca. In de grafiek kunt u zien dat het gemiddelde bedrijfsresultaat is gestegen van 13.29% in 2014 naar 13.90% in 2015.Laatst beschikbare cijfers horeca

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast horeca vrijwel alle branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.
Voor alle bestellingen tussen1 januari 2020 en 1 mei 2020, geldt een eenmalige gratis update.

Branchecijfers Horeca: Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor Horeca wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (28.2%) gevolgd door 'Personeel' (27.9%) en daarna 'Huisvestingskosten' (10.1%). De gemiddelde winstmarge Horeca is 71.76%. Gemiddeld wordt een bedrijfsresultaat behaald van 13.90% van de omzet.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 28.24%
Bruto Marge 71.76%
Personeel 27.89%
Verkoopkosten 2.69%
Huisvestingskosten 10.08%
Kosten apparatuur en inventaris 1.48%
Kosten energieverbruik 2.72%
Kosten vervoermiddelen 0.69%
Communicatiekosten 0.50%
Afschrijvingen 4.67%
Kosten van overige diensten 1.91%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 5.23%
Bedrijfsresultaat 13.90%

Branchecijfers Horeca in het jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche Horeca

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche Horeca. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers Horeca
Voor de laatste cijfers inclusief detail kunt u voordelig de bedrijfstakdatabase bestellen. Deze bevat alle branches en onderliggende bedrijfstakken.
De gehele maand december 20% korting op alle producten met code DEC2019.