Kengetallen branche horeca

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 13.29% in 2014 naar 13.90% in 2015

Onderstaande data en kengetallen zijn voor de branche: logies-, maaltijd- en drankverstrekking (sbi code: i).

Trend omzet horeca

In onderstaande grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2010 tot en met 2017 voor de branche horeca aan. Het gaat om indexcijfers per kwartaal ten opzichte van de gemiddelde kwartaalomzet in 2010 (basis). Zo ziet u dat in het tweede kwartaal van 2017 is de omzet index 141.7 is. Dat betekent dat de omzet in het tweede kwartaal 41.7% hoger was dan de gemiddelde kwartaalomzet in 2010. Maar in vergelijking met hetzelfde kwartaal het jaar ervoor (2016) is de omzet 8.09% hoger. De zwarte lijn geeft de index weer voor het gehele jaar ten opzichte van 2010. Door met uw muis over de grafiek bewegen, ziet u de precieze indexcijfers.Trend winst en kosten horeca

Hieronder treft u een uiteenzetting aan van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor de bedrijfstak horeca. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Uiteraard bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar het geeft inzicht in de gemiddelde exploitatie voor deze branche.

Winst horeca

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche horeca. In de grafiek kunt u zien dat het gemiddelde bedrijfsresultaat is gestegen van 13.29% in 2014 naar 13.90% in 2015.Laatst beschikbare cijfers horeca

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast horeca bevat het ook alle andere branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.

Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor horeca wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (28.2%) gevolgd door 'Personeel' (27.9%) en daarna 'Huisvestingskosten' (10.1%). Het bedrijfsresultaat bedraagt 13.90% van de omzet. De gemiddelde bruto winstmarge is 71.76%.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 28.24%
Bruto Marge 71.76%
Personeel 27.89%
Verkoopkosten 2.69%
Huisvestingskosten 10.08%
Kosten apparatuur en inventaris 1.48%
Kosten energieverbruik 2.72%
Kosten vervoermiddelen 0.69%
Communicatiekosten 0.50%
Afschrijvingen 4.67%
Kosten van overige diensten 1.91%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 5.23%
Bedrijfsresultaat 13.90%

Branchecijfers jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche horeca

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche horeca. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers horeca
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.