Brancheinformatie en cijfers restaurants, cafetaria’s e.d.

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

31.295 BEDRIJVEN
KW02 - 2022
63.50% OMZETGROEI
KW04 2021 T.O.V. VOORGAAND JAAR
15.10% WINST (% OMZET)
2018

Branchecijfers restaurants, cafetaria’s e.d.

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche restaurants, cafetaria’s e.d. (SBI code: 56.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder de branche eet- en drinkgelegenheden (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten restaurants, cafetaria’s e.d.

De branche restaurants, cafetaria’s e.d. valt onder de sector eet- en drinkgelegenheden. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Het betreft cijfers over het jaar 2018. Meldt u zich eerst aan voor de laatste cijfers (meer informatie) en/of maak gebruik van de Excel bedrijfstakdatabase.

De hoogste kostenposten voor de branche restaurants, cafetaria’s e.d. zijn respectievelijk: Kosten omzet (31.0%), Personeel (27.1%) en Huisvestingskosten (10.2%).

Bedrijfsresultaat restaurants, cafetaria’s e.d.

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche restaurants, cafetaria’s e.d. tussen 2009 en 2018 is gestegen met 3.16% procentpunt naar 15.10%. Hierbij wordt in de branche restaurants, cafetaria’s e.d. gemiddeld een bruto marge van 69.0% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2017) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 15.5% naar 15.1%.

Kosten naar soort restaurants, cafetaria’s e.d.
Let op: cijfers 2018 - recentere cijfers beschikbaar

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 100.00%
Overige bedrijfsopbrengsten 0%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 31.01%
Bruto marge 68.99%
Personeelkosten 27.07%
Verkoopkosten 2.45%
Huisvestingskosten 10.23%
Kosten Apparatuur en Inventaris 1.48%
Kosten energieverbruik 2.47%
Kosten vervoermiddelen 0.69%
Communicatiekosten 0.44%
Afschrijvingen 3.56%
Kosten van overige diensten 1.51%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 4.01%
Bedrijfsresultaat 15.10%

Trend bedrijfsresultaat restaurants, cafetaria’s e.d.

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers restaurants, cafetaria’s e.d.


Voor de laatste cijfers kunt u gebruik maken van onze Excel bedrijfstakdatabase of het lidmaatschap.

De bedrijfstakdatabase is krachtig en makkelijk in gebruik en bevat vrijwel alle bedrijfstakken. Als lid kunt u altijd de laatste versie downloaden. U kunt deze echter ook los aanschaffen.

Meer informatie:

  Excel Bedrijfstak Database   Online Premium Toegang

Trend bedijven

De grafiek rechts geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2021. Er is sprake van een gemiddelde stijging van 769 bedrijven per jaar.

In het tweede kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 31.295.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche restaurants, cafetaria’s e.d. aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 107.9. Dat betekent dat de omzet in 2021 7.9% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 16.2% hoger.

Trend aantal bedrijven restaurants, cafetaria’s e.d.

Trend omzet restaurants, cafetaria’s e.d. (indexcijfers)

Diensten

Wij bieden online informatie en tools op het gebied van ondernemen. Daarnaast bieden wij remote en on site advies.

Volg ons

Disclaimer

Wij besteden veel zorg aan de inhoud van deze website. Er gelden wel voorwaarden voor het gebruik. Zie onze disclaimer voor meer informatie.

Contact

Jan Ligthartstraat 1, 1817MR, Alkmaar
Email: clientservices@firmfocus.nl
Firmfocus Kantoor