Brancheinformatie en cijfers restaurants en cafetaria’s

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

32.515 BEDRIJVEN
KW2 2024
5.90% OMZETGROEI
KW4 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
14.73% WINST (% OMZET)
2019
31.100 VACATURES SECTOR
Restaurants, cafetaria’s e.d.
KW1 2024

Branchecijfers restaurants en cafetaria’s

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche restaurants en cafetaria’s (SBI code: 56.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche eet- en drinkgelegenheden (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten restaurants en cafetaria’s

De branche restaurants en cafetaria’s valt onder de sector eet- en drinkgelegenheden. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche restaurants en cafetaria’s in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (30.9%), Personeel (27.4%) en Huisvestingskosten (10.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor restaurants en cafetaria’s.
start vergelijking

Restaurants en cafetaria’s Trends

De sector restaurants en cafetaria's staat voor een constante verandering op het gebied van technologie, trends en het consumentengedrag. Ondernemers moeten hierop pro-actief inspelen door de juiste technologieën te integreren in de bedrijfsvoering, het aanpassen van de service aan de veranderende verwachtingen van de consument en het blijven innoveren met diverse, maar relevante producten en diensten die kunnen voldoen aan de vraag en wensen van de klanten. Ook het optimaliseren van online marketing- en verkoopprocedures en het implementeren van smaakprofielanalyses kan helpen bij het behoud van de concurrentiekracht op langere termijn.

Bedrijfsresultaat restaurants en cafetaria’s

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche restaurants en cafetaria’s tussen 2009 en 2019 is gestegen met 2.80% procentpunt naar 14.73%. Hierbij wordt in de branche restaurants en cafetaria’s gemiddeld een bruto marge van 69.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 15.1% naar 14.7%.

Kosten per categorie branche restaurants en cafetaria’s
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers na Corona.


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Overige opbrengsten
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 30.8% 30.9% 31.0% 30.9%
Bruto marge 69.2% 69.1% 69.0% 69.1%
  - Bruto Loon   20.3%   20.3%   20.3%   20.6%
  - Sociale lasten   3.8%   3.6%   3.6%   3.7%
  - Pensioenpremies   0.9%   0.9%   0.9%   0.9%
  - Overig   1.9%   2.3%   2.2%   2.3%
Personeelkosten Totaal 26.9% 27.0% 27.1% 27.4%
Verkoopkosten 2.5% 2.4% 2.5% 2.4%
Huisvestingskosten 10.6% 10.1% 10.2% 10.1%
Apparatuur en Inventaris 1.5% 1.5% 1.5% 1.4%
Energieverbruik 3.0% 2.4% 2.5% 2.5%
Vervoermiddelen 0.8% 0.7% 0.7% 0.7%
Communicatiekosten 0.5% 0.4% 0.4% 0.4%
Afschrijvingen 3.7% 3.5% 3.6% 3.7%
Overige diensten 1.8% 1.4% 1.5% 1.5%
Overige bedrijfskosten 4.4% 4.1% 4.0% 4.0%
Bedrijfsresultaat 13.5% 15.5% 15.1% 14.7%

Laatste cijfers restaurants en cafetaria’s en meer

Tijdelijk 10% extra korting op alle abonnementen met code: VP24K10

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief restaurants en cafetaria’s
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat restaurants en cafetaria’s

Trend aantal bedrijven restaurants en cafetaria’s

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven restaurants en cafetaria’s geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 12.215 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 32.515.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche restaurants en cafetaria’s aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 172.7. Dat betekent dat de omzet in 2023 72.7% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 12.1% hoger.

Trend omzet restaurants en cafetaria’s (indexcijfers)