Brancheinformatie en cijfers restaurants en cafetaria’s

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

32.500 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
9.00% OMZETGROEI
KW02 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
15.48% WINST (% OMZET)
2017
37.000 VACATURES SECTOR
Restaurants, cafetaria’s e.d.
KW02 - 2023

Branchecijfers restaurants en cafetaria’s

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche restaurants en cafetaria’s (SBI code: 56.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche eet- en drinkgelegenheden (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten restaurants en cafetaria’s

De branche restaurants en cafetaria’s valt onder de sector eet- en drinkgelegenheden. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche restaurants en cafetaria’s zijn respectievelijk: Kosten omzet (30.9%), Personeel (27.0%) en Huisvestingskosten (10.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor restaurants en cafetaria’s.
start vergelijking

Restaurants en cafetaria’s Trends

De sector restaurants en cafetaria's staat voor een constante verandering op het gebied van technologie, trends en het consumentengedrag. Ondernemers moeten hierop pro-actief inspelen door de juiste technologieën te integreren in de bedrijfsvoering, het aanpassen van de service aan de veranderende verwachtingen van de consument en het blijven innoveren met diverse, maar relevante producten en diensten die kunnen voldoen aan de vraag en wensen van de klanten. Ook het optimaliseren van online marketing- en verkoopprocedures en het implementeren van smaakprofielanalyses kan helpen bij het behoud van de concurrentiekracht op langere termijn.

Bedrijfsresultaat restaurants en cafetaria’s

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche restaurants en cafetaria’s tussen 2009 en 2017 is gestegen met 3.55% procentpunt naar 15.48%. Hierbij wordt in de branche restaurants en cafetaria’s gemiddeld een bruto marge van 69.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 13.5% naar 15.5%.

Kosten per categorie branche restaurants en cafetaria’s
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 98.6% 98.7% 100.0% 100.0%
Overige opbrengsten 1.4% 1.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 30.7% 30.5% 30.8% 30.9%
Bruto marge 69.3% 69.5% 69.2% 69.1%
  - Bruto Loon   20.7%   21.1%   20.3%   20.3%
  - Sociale lasten   3.9%   3.9%   3.8%   3.6%
  - Pensioenpremies   0.9%   0.9%   0.9%   0.9%
  - Overig   1.7%   1.7%   1.9%   2.3%
Personeelkosten Totaal 27.2% 27.7% 26.9% 27.0%
Verkoopkosten 2.6% 2.6% 2.5% 2.4%
Huisvestingskosten 10.0% 10.3% 10.6% 10.1%
Apparatuur en Inventaris 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%
Energieverbruik 2.9% 2.8% 3.0% 2.4%
Vervoermiddelen 0.7% 0.7% 0.8% 0.7%
Communicatiekosten 0.5% 0.5% 0.5% 0.4%
Afschrijvingen 3.8% 3.8% 3.7% 3.5%
Overige diensten 1.8% 1.9% 1.8% 1.4%
Overige bedrijfskosten 4.7% 4.3% 4.4% 4.1%
Bedrijfsresultaat 13.7% 13.5% 13.5% 15.5%

Ondersteun uw zakelijk inzicht restaurants en cafetaria’s

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief restaurants en cafetaria’s
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat restaurants en cafetaria’s

Trend aantal bedrijven restaurants en cafetaria’s

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven restaurants en cafetaria’s geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 12.210 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 32.500.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche restaurants en cafetaria’s aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 154. Dat betekent dat de omzet in 2022 54% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 43% hoger.

Trend omzet restaurants en cafetaria’s (indexcijfers)