Brancheinformatie en cijfers restaurants, cafetaria’s e.d.

Gemiddeld bedrijfsresultaat gedaald van 15.48% in 2017 naar 15.10% in 2018

31.045 BEDRIJVEN
KW04 - 2021
16.20% OMZETGROEI
KW03 2021 T.O.V. VOORGAAND JAAR
15.10% WINST (% OMZET)
2018

Branchecijfers restaurants, cafetaria’s e.d.

Hier treft u informatie aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche restaurants, cafetaria’s e.d. (SBI code: 56.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder de branche eet- en drinkgelegenheden (klik om te bekijken).

Trend bedijven

De grafiek rechts geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2021. Er is sprake van een gemiddelde stijging van 768 bedrijven per jaar.

In het vierde kwartaal van 2021 is het aantal bedrijven 31.045.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2020 voor de branche restaurants, cafetaria’s e.d. aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015.

In 2020 was de omzetindex 92.8. Dat betekent dat de omzet in 2020 7.2% lager was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 27.9% lager.

Trend aantal bedrijven restaurants, cafetaria’s e.d.

Trend omzet restaurants, cafetaria’s e.d. (indexcijfers)

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers restaurants, cafetaria’s e.d.


Voor de laatste financiele cijfers kunt u gebruik maken van de Excel bedrijfstakdatabase of het premium abonnement.
De bedrijfstakdatabase is krachtig en makkelijk in gebruik. U treft hierin alle bedrijfstakken aan, waaronder:

  • Horeca, inclusief hotel, restaurants, cafe's,, etc.
  • Groot- en detalhandel, van speelgoed tot witgoed
  • Industrie, Bouwnijverheid inclusief alle onderliggende bedrijfstakken
  • Dienstverlening, van accountants tot agrarisch advies...

Ga voor meer informatie naar de webshop:

  Excel Bedrijfstak Rapport   Online Premium Toegang

Kosten naar soort (2018)

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 100.00%
Overige bedrijfsopbrengsten 0%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 31.01%
Bruto marge 68.99%
Personeelkosten 27.07%
Verkoopkosten 2.45%
Huisvestingskosten 10.23%
Kosten Apparatuur en Inventaris 1.48%
Kosten energieverbruik 2.47%
Kosten vervoermiddelen 0.69%
Communicatiekosten 0.44%
Afschrijvingen 3.56%
Kosten van overige diensten 1.51%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 4.01%
Bedrijfsresultaat 15.10%

Trend winst en kosten restaurants, cafetaria’s e.d.

De branche restaurants, cafetaria’s e.d. valt onder de sector eet- en drinkgelegenheden. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Bedrijfsresultaat restaurants, cafetaria’s e.d.

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche restaurants, cafetaria’s e.d. tussen 2009 en 2018 is gestegen met 3.16% procentpunt naar 15.10%.

In de tabel links zijn de gemiddelde kosten per kostensoort weergegeven. De hoogste kostenposten voor de branche restaurants, cafetaria’s e.d. zijn respectievelijk: Kosten omzet (31.0%), Personeel (27.1%) en Huisvestingskosten (10.2%).

Trend bedrijfsresultaat restaurants, cafetaria’s e.d.

Diensten

Wij bieden online informatie en tools op het gebied van ondernemen. Daarnaast bieden wij remote en on site advies.

Volg ons

Disclaimer

Wij besteden veel zorg aan de inhoud van deze website. Er gelden wel voorwaarden voor het gebruik. Zie onze disclaimer voor meer informatie.

Contact

Jan Ligthartstraat 1, 1817MR, Alkmaar
Email: clientservices@firmfocus.nl
Firmfocus Kantoor