Branchecijfers -E Nijverheid (geen bouw) en energie

Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van B en E nijverheid (geen bouw) en energie.

Sector informatie B en E nijverheid (geen bouw) en energie

Branchecijfers exploitatie B en E nijverheid (geen bouw) en energie

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor B en E nijverheid (geen bouw) en energie. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector B en E nijverheid (geen bouw) en energie worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. Gebruik de uitgebreide Excel bedrijfstakdatabase voor de laatste cijfers inclusief trend.

Download laatst beschikbare bedrijfstakcijfers e nijverheid (geen bouw) en energie

Maak gebruik van de laatste bedrijfstakcijfers in onze Excel bedrijfstakdatabase.
Deze bevat naast e nijverheid (geen bouw) en energie, cijfers van vrijwel alle bedrijfstakken gebaseerd op verrijkte CBS gegevens.

Gemiddeld bedrijfsresultaat B en E nijverheid (geen bouw) en energie: 7,95%

Als eerste valt op dat in de sector B en E nijverheid (geen bouw) en energie een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 7,95 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 7,95 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 92,05% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 61,86%. U kunt de sector B en E nijverheid (geen bouw) en energie vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie B en E nijverheid (geen bouw) en energie.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector B en E nijverheid (geen bouw) en energie. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers B-E Nijverheid (geen bouw) en energie

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector B-E Nijverheid (geen bouw) en energie
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
61,86 %
Bruto marge
38,14 %
Personeelskosten
12,74 %
Afschrijvingen
3,21 %
Overig ingekochte diensten
1,95 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
1,67 %
Huisvestingskosten
1,14 %
Energiekosten
1,65 %
Kosten Communicatie
0,16 %
Overige Kosten
5,98 %
Verkoopkosten
1,18 %
Vervoerskosten
0,52 %
Bedrijfsresultaat
7,95 %
Advertentie:

Download Excel bedrijfstakdatabase met de laatste cijfers

Voor de laatste ontwikkelingen in de branche e nijverheid (geen bouw) en energie en alle andere branches kunt u de Excel bedrijfstakdatabase gebruiken.