Branchecijfers Dienstverlening delfstoffenwinning

Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van dienstverlening delfstoffenwinning.

Branchecijfers exploitatie dienstverlening delfstoffenwinning

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor dienstverlening delfstoffenwinning. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector dienstverlening delfstoffenwinning worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. Gebruik de uitgebreide Excel bedrijfstakdatabase voor de laatste cijfers inclusief trend.

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers sector dienstverlening delfstoffenwinning


Voor de laatste financiele cijfers kunt u gebruik maken van de Excel bedrijfstakdatabase.
Zeer krachtig en maar ook makkelijk in gebruik! U treft hierin alle bedrijfstakken aan, waaronder:

  • Horeca, inclusief hotel, restaurants, cafe's,, etc.
  • Groot- en detalhandel, van speelgoed tot witgoed
  • Industrie, Bouwnijverheid inclusief alle onderliggende bedrijfstakken
  • Dienstverlening, van accountants tot agrarisch advies...

Gemiddeld bedrijfsresultaat dienstverlening delfstoffenwinning: 18,04%

Als eerste valt op dat in de sector dienstverlening delfstoffenwinning een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 18,04 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 18,04 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 81,96% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 27,1%. U kunt de sector dienstverlening delfstoffenwinning vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie dienstverlening delfstoffenwinning.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector dienstverlening delfstoffenwinning. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Dienstverlening delfstoffenwinning

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Dienstverlening delfstoffenwinning
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
27,10 %
Bruto marge
72,90 %
Personeelskosten
17,28 %
Afschrijvingen
7,33 %
Overig ingekochte diensten
4,93 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
12,39 %
Huisvestingskosten
0,51 %
Energiekosten
0,08 %
Kosten Communicatie
0,29 %
Overige Kosten
7,96 %
Verkoopkosten
1,52 %
Vervoerskosten
2,57 %
Bedrijfsresultaat
18,04 %