Branchecijfers Elektrische en elektron Industrie
Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van elektrische en elektron industrie.

Sector informatie elektrische en elektron industrie

Branchecijfers exploitatie elektrische en elektron industrie

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor elektrische en elektron industrie. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector elektrische en elektron industrie worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. Gebruik de uitgebreide Excel bedrijfstakdatabase voor de laatste cijfers inclusief trend.

Download laatst beschikbare bedrijfstakcijfers elektrische en elektron industrie

Maak gebruik van de laatste bedrijfstakcijfers in onze Excel bedrijfstakdatabase.
Deze bevat naast elektrische en elektron industrie, cijfers van vrijwel alle bedrijfstakken gebaseerd op verrijkte CBS gegevens.

Gemiddeld bedrijfsresultaat elektrische en elektron industrie: 8,51%

Als eerste valt op dat in de sector elektrische en elektron industrie een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 8,51 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 8,51 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 91,49% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 59,8%. U kunt de sector elektrische en elektron industrie vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie elektrische en elektron industrie.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector elektrische en elektron industrie. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Elektrische en elektron Industrie

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Elektrische en elektron Industrie
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
59,80 %
Bruto marge
40,20 %
Personeelskosten
15,43 %
Afschrijvingen
2,02 %
Overig ingekochte diensten
2,20 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
0,89 %
Huisvestingskosten
0,95 %
Energiekosten
0,53 %
Kosten Communicatie
0,15 %
Overige Kosten
7,99 %
Verkoopkosten
1,19 %
Vervoerskosten
0,35 %
Bedrijfsresultaat
8,51 %
Advertentie:

Download Excel bedrijfstakdatabase met de laatste cijfers

Voor de laatste ontwikkelingen in de branche elektrische en elektron industrie en alle andere branches kunt u de Excel bedrijfstakdatabase gebruiken.Firmfocus Software Downloads

Download de bedrijfstakdatabase voor de laatst beschikbare informatie o.b.v. CBS en belastingdienst. Laaggeprijsd en direct te downloaden.

Klik hier voor meer informatie.