Branchecijfers Import van nieuwe personenauto's
Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van import van nieuwe personenauto's.

Sector informatie import van nieuwe personenauto's

Branchecijfers exploitatie import van nieuwe personenauto's

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor import van nieuwe personenauto's. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector import van nieuwe personenauto's worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. Gebruik de uitgebreide Excel bedrijfstakdatabase voor de laatste cijfers inclusief trend. Deze bedrijfstak behoort tot de sector Autohandel en -reparatie. Ook voor deze sector treft u de algemene exploitatie gegevens aan op deze website.

Download laatst beschikbare bedrijfstakcijfers import van nieuwe personenauto's

Maak gebruik van de laatste bedrijfstakcijfers in onze Excel bedrijfstakdatabase.
Deze bevat naast import van nieuwe personenauto's, cijfers van vrijwel alle bedrijfstakken gebaseerd op verrijkte CBS gegevens.

Gemiddeld bedrijfsresultaat import van nieuwe personenauto's: 1,94%

Als eerste valt op dat in de sector import van nieuwe personenauto's een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 1,94 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 1,94 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 98,06% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 74,04%. U kunt de sector import van nieuwe personenauto's vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie import van nieuwe personenauto's.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector import van nieuwe personenauto's. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Import van nieuwe personenauto's

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Import van nieuwe personenauto's
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
74,04 %
Bruto marge
25,96 %
Personeelskosten
1,90 %
Afschrijvingen
0,26 %
Overig ingekochte diensten
0,38 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
0,02 %
Huisvestingskosten
0,25 %
Energiekosten
0,03 %
Kosten Communicatie
0,07 %
Overige Kosten
18,56 %
Verkoopkosten
2,39 %
Vervoerskosten
0,18 %
Bedrijfsresultaat
1,94 %
Advertentie:

Download Excel bedrijfstakdatabase met de laatste cijfers

Voor de laatste ontwikkelingen in de branche import van nieuwe personenauto's en alle andere branches kunt u de Excel bedrijfstakdatabase gebruiken.