Branchecijfers Karton- ed verpakkingenindustrie
Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van karton- ed verpakkingenindustrie.

Sector informatie karton- ed verpakkingenindustrie

Branchecijfers exploitatie karton- ed verpakkingenindustrie

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor karton- ed verpakkingenindustrie. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector karton- ed verpakkingenindustrie worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. Gebruik de uitgebreide Excel bedrijfstakdatabase voor de laatste cijfers inclusief trend. Deze bedrijfstak behoort tot de sector Papier- en kartonwarenindustrie. Ook voor deze sector treft u de algemene exploitatie gegevens aan op deze website.

Download laatst beschikbare bedrijfstakcijfers karton- ed verpakkingenindustrie

Maak gebruik van de laatste bedrijfstakcijfers in onze Excel bedrijfstakdatabase.
Deze bevat naast karton- ed verpakkingenindustrie, cijfers van vrijwel alle bedrijfstakken gebaseerd op verrijkte CBS gegevens.

Gemiddeld bedrijfsresultaat karton- ed verpakkingenindustrie: 5,24%

Als eerste valt op dat in de sector karton- ed verpakkingenindustrie een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 5,24 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 5,24 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 94,76% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 56,1%. U kunt de sector karton- ed verpakkingenindustrie vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie karton- ed verpakkingenindustrie.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector karton- ed verpakkingenindustrie. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Karton- ed verpakkingenindustrie

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Karton- ed verpakkingenindustrie
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
56,10 %
Bruto marge
43,90 %
Personeelskosten
21,32 %
Afschrijvingen
3,88 %
Overig ingekochte diensten
2,12 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
2,77 %
Huisvestingskosten
2,17 %
Energiekosten
1,66 %
Kosten Communicatie
0,25 %
Overige Kosten
3,23 %
Verkoopkosten
0,76 %
Vervoerskosten
0,50 %
Bedrijfsresultaat
5,24 %
Advertentie:

Download Excel bedrijfstakdatabase met de laatste cijfers

Voor de laatste ontwikkelingen in de branche karton- ed verpakkingenindustrie en alle andere branches kunt u de Excel bedrijfstakdatabase gebruiken.