Branchecijfers Overige machine-industrie specifiek
Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van overige machine-industrie specifiek.

Sector informatie overige machine-industrie specifiek

Branchecijfers exploitatie overige machine-industrie specifiek

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor overige machine-industrie specifiek. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector overige machine-industrie specifiek worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. Gebruik de uitgebreide Excel bedrijfstakdatabase voor de laatste cijfers inclusief trend. Deze bedrijfstak behoort tot de sector Machine-industrie. Ook voor deze sector treft u de algemene exploitatie gegevens aan op deze website.

Download laatst beschikbare bedrijfstakcijfers overige machine-industrie specifiek

Maak gebruik van de laatste bedrijfstakcijfers in onze Excel bedrijfstakdatabase.
Deze bevat naast overige machine-industrie specifiek, cijfers van vrijwel alle bedrijfstakken gebaseerd op verrijkte CBS gegevens.

Gemiddeld bedrijfsresultaat overige machine-industrie specifiek: 17,89%

Als eerste valt op dat in de sector overige machine-industrie specifiek een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 17,89 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 17,89 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 82,11% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 46,67%. U kunt de sector overige machine-industrie specifiek vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie overige machine-industrie specifiek.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector overige machine-industrie specifiek. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Overige machine-industrie specifiek

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Overige machine-industrie specifiek
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
46,67 %
Bruto marge
53,33 %
Personeelskosten
15,99 %
Afschrijvingen
2,40 %
Overig ingekochte diensten
9,45 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
1,05 %
Huisvestingskosten
1,06 %
Energiekosten
0,40 %
Kosten Communicatie
0,22 %
Overige Kosten
3,85 %
Verkoopkosten
0,76 %
Vervoerskosten
0,25 %
Bedrijfsresultaat
17,89 %
Advertentie:

Download Excel bedrijfstakdatabase met de laatste cijfers

Voor de laatste ontwikkelingen in de branche overige machine-industrie specifiek en alle andere branches kunt u de Excel bedrijfstakdatabase gebruiken.Stichting WebwinkelKeur - Webwinkel Keurmerk