Branchecijfers Overige persoonlijke dienstverlening
Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van overige persoonlijke dienstverlening.

Sector informatie overige persoonlijke dienstverlening

Branchecijfers exploitatie overige persoonlijke dienstverlening

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor overige persoonlijke dienstverlening. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector overige persoonlijke dienstverlening worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. Gebruik de uitgebreide Excel bedrijfstakdatabase voor de laatste cijfers inclusief trend.

Download laatst beschikbare bedrijfstakcijfers overige persoonlijke dienstverlening

Maak gebruik van de laatste bedrijfstakcijfers in onze Excel bedrijfstakdatabase.
Deze bevat naast overige persoonlijke dienstverlening, cijfers van vrijwel alle bedrijfstakken gebaseerd op verrijkte CBS gegevens.

Gemiddeld bedrijfsresultaat overige persoonlijke dienstverlening: 19,64%

Als eerste valt op dat in de sector overige persoonlijke dienstverlening een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 19,64 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 19,64 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 80,36% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Personeel" met een aandeel van 28,16%. U kunt de sector overige persoonlijke dienstverlening vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie overige persoonlijke dienstverlening.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector overige persoonlijke dienstverlening. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Overige persoonlijke dienstverlening

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Overige persoonlijke dienstverlening
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
22,28 %
Bruto marge
77,72 %
Personeelskosten
28,16 %
Afschrijvingen
6,48 %
Overig ingekochte diensten
2,24 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
1,64 %
Huisvestingskosten
6,11 %
Energiekosten
2,54 %
Kosten Communicatie
1,02 %
Overige Kosten
4,39 %
Verkoopkosten
3,21 %
Vervoerskosten
2,29 %
Bedrijfsresultaat
19,64 %
Advertentie:

Download Excel bedrijfstakdatabase met de laatste cijfers

Voor de laatste ontwikkelingen in de branche overige persoonlijke dienstverlening en alle andere branches kunt u de Excel bedrijfstakdatabase gebruiken.Firmfocus Software Downloads

Download de bedrijfstakdatabase voor de laatst beschikbare informatie o.b.v. CBS en belastingdienst. Laaggeprijsd en direct te downloaden.

Klik hier voor meer informatie.