Branchecijfers Sanering en overig afvalbeheer
Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van sanering en overig afvalbeheer.

Sector informatie sanering en overig afvalbeheer

Branchecijfers exploitatie sanering en overig afvalbeheer

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor sanering en overig afvalbeheer. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector sanering en overig afvalbeheer worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. Gebruik de uitgebreide Excel bedrijfstakdatabase voor de laatste cijfers inclusief trend.

Download laatst beschikbare bedrijfstakcijfers sanering en overig afvalbeheer

Maak gebruik van de laatste bedrijfstakcijfers in onze Excel bedrijfstakdatabase.
Deze bevat naast sanering en overig afvalbeheer, cijfers van vrijwel alle bedrijfstakken gebaseerd op verrijkte CBS gegevens.

Gemiddeld bedrijfsresultaat sanering en overig afvalbeheer: 6,67%

Als eerste valt op dat in de sector sanering en overig afvalbeheer een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 6,67 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 6,67 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 93,33% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 49,33%. U kunt de sector sanering en overig afvalbeheer vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie sanering en overig afvalbeheer.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector sanering en overig afvalbeheer. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Sanering en overig afvalbeheer

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Sanering en overig afvalbeheer
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
49,33 %
Bruto marge
50,67 %
Personeelskosten
24,80 %
Afschrijvingen
3,47 %
Overig ingekochte diensten
1,87 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
2,13 %
Huisvestingskosten
2,67 %
Energiekosten
0,80 %
Kosten Communicatie
0,53 %
Overige Kosten
4,00 %
Verkoopkosten
1,07 %
Vervoerskosten
2,67 %
Bedrijfsresultaat
6,67 %
Advertentie:

Download Excel bedrijfstakdatabase met de laatste cijfers

Voor de laatste ontwikkelingen in de branche sanering en overig afvalbeheer en alle andere branches kunt u de Excel bedrijfstakdatabase gebruiken.