Branchecijfers Uitgeverijen, film,radio en tv
Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van uitgeverijen, film,radio en tv.

Sector informatie uitgeverijen, film,radio en tv

Branchecijfers exploitatie uitgeverijen, film,radio en tv

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor uitgeverijen, film,radio en tv. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector uitgeverijen, film,radio en tv worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. Gebruik de uitgebreide Excel bedrijfstakdatabase voor de laatste cijfers inclusief trend.

Download laatst beschikbare bedrijfstakcijfers uitgeverijen, film,radio en tv

Maak gebruik van de laatste bedrijfstakcijfers in onze Excel bedrijfstakdatabase.
Deze bevat naast uitgeverijen, film,radio en tv, cijfers van vrijwel alle bedrijfstakken gebaseerd op verrijkte CBS gegevens.

Gemiddeld bedrijfsresultaat uitgeverijen, film,radio en tv: 13,09%

Als eerste valt op dat in de sector uitgeverijen, film,radio en tv een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 13,09 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 13,09 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 86,91% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 35,74%. U kunt de sector uitgeverijen, film,radio en tv vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie uitgeverijen, film,radio en tv.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector uitgeverijen, film,radio en tv. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Uitgeverijen, film,radio en tv

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Uitgeverijen, film,radio en tv
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
35,74 %
Bruto marge
64,26 %
Personeelskosten
27,82 %
Afschrijvingen
5,95 %
Overig ingekochte diensten
2,90 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
0,54 %
Huisvestingskosten
2,39 %
Energiekosten
0,41 %
Kosten Communicatie
0,78 %
Overige Kosten
5,74 %
Verkoopkosten
3,68 %
Vervoerskosten
0,97 %
Bedrijfsresultaat
13,09 %
Advertentie:

Download Excel bedrijfstakdatabase met de laatste cijfers

Voor de laatste ontwikkelingen in de branche uitgeverijen, film,radio en tv en alle andere branches kunt u de Excel bedrijfstakdatabase gebruiken.