Branchecijfers Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling

Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling.

Branchecijfers exploitatie uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. Gebruik de uitgebreide Excel bedrijfstakdatabase voor de laatste cijfers inclusief trend.

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers sector uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling


Voor de laatste financiele cijfers kunt u gebruik maken van de Excel bedrijfstakdatabase.
Zeer krachtig en maar ook makkelijk in gebruik! U treft hierin alle bedrijfstakken aan, waaronder:

  • Horeca, inclusief hotel, restaurants, cafe's,, etc.
  • Groot- en detalhandel, van speelgoed tot witgoed
  • Industrie, Bouwnijverheid inclusief alle onderliggende bedrijfstakken
  • Dienstverlening, van accountants tot agrarisch advies...

Gemiddeld bedrijfsresultaat uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling: 4,5%

Als eerste valt op dat in de sector uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 4,5 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 4,5 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 95,5% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Personeel" met een aandeel van 43,15%. U kunt de sector uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
41,58 %
Bruto marge
58,42 %
Personeelskosten
43,15 %
Afschrijvingen
1,33 %
Overig ingekochte diensten
1,20 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
0,31 %
Huisvestingskosten
1,73 %
Energiekosten
0,18 %
Kosten Communicatie
0,42 %
Overige Kosten
2,84 %
Verkoopkosten
1,03 %
Vervoerskosten
1,72 %
Bedrijfsresultaat
4,50 %