Branchecijfers Verhuur en lease van auto's

Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van verhuur en lease van auto's.

Branchecijfers exploitatie verhuur en lease van auto's

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor verhuur en lease van auto's. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector verhuur en lease van auto's worden verzameld door het CBS.

De cijfers zijn van 2010, maar voor de laatste cijfers en de trend kunt u de Excel applicatie downloaden ( verkrijgbaar in online winkel).
Deze bedrijfstak behoort tot de sector Verhuur van roerende goederen. Ook voor deze sector treft u de algemene exploitatie gegevens aan op deze website.

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers sector verhuur en lease van auto's


Voor de laatste financiele cijfers kunt u gebruik maken van de Excel bedrijfstakdatabase.
Zeer krachtig en maar ook makkelijk in gebruik! U treft hierin alle bedrijfstakken aan, waaronder:

  • Horeca, inclusief hotel, restaurants, cafe's,, etc.
  • Groot- en detalhandel, van speelgoed tot witgoed
  • Industrie, Bouwnijverheid inclusief alle onderliggende bedrijfstakken
  • Dienstverlening, van accountants tot agrarisch advies...

Gemiddeld bedrijfsresultaat verhuur en lease van auto's: 5,19%

Als eerste valt op dat in de sector verhuur en lease van auto's een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 5,19 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 5,19 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 94,81% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 43,63%. U kunt de sector verhuur en lease van auto's vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie verhuur en lease van auto's.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector verhuur en lease van auto's. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Verhuur en lease van auto's

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Verhuur en lease van auto's
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
43,63 %
Bruto marge
56,37 %
Personeelskosten
5,30 %
Afschrijvingen
41,15 %
Overig ingekochte diensten
0,50 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
0,09 %
Huisvestingskosten
0,88 %
Energiekosten
0,11 %
Kosten Communicatie
0,17 %
Overige Kosten
1,91 %
Verkoopkosten
0,61 %
Vervoerskosten
0,46 %
Bedrijfsresultaat
5,19 %