Branchecijfers Verhuur en lease van auto's
Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van verhuur en lease van auto's.

Sector informatie verhuur en lease van auto's

Branchecijfers exploitatie verhuur en lease van auto's

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor verhuur en lease van auto's. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector verhuur en lease van auto's worden verzameld door het CBS.

De cijfers zijn van 2010, maar voor de laatste cijfers en de trend kunt u de Excel applicatie downloaden ( verkrijgbaar in online winkel).
Deze bedrijfstak behoort tot de sector Verhuur van roerende goederen. Ook voor deze sector treft u de algemene exploitatie gegevens aan op deze website.

Download laatst beschikbare bedrijfstakcijfers verhuur en lease van auto's

Maak gebruik van de laatste bedrijfstakcijfers in onze Excel bedrijfstakdatabase.
Deze bevat naast verhuur en lease van auto's, cijfers van vrijwel alle bedrijfstakken gebaseerd op verrijkte CBS gegevens.

Gemiddeld bedrijfsresultaat verhuur en lease van auto's: 5,19%

Als eerste valt op dat in de sector verhuur en lease van auto's een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 5,19 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 5,19 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 94,81% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 43,63%. U kunt de sector verhuur en lease van auto's vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie verhuur en lease van auto's.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector verhuur en lease van auto's. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Verhuur en lease van auto's

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Verhuur en lease van auto's
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
43,63 %
Bruto marge
56,37 %
Personeelskosten
5,30 %
Afschrijvingen
41,15 %
Overig ingekochte diensten
0,50 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
0,09 %
Huisvestingskosten
0,88 %
Energiekosten
0,11 %
Kosten Communicatie
0,17 %
Overige Kosten
1,91 %
Verkoopkosten
0,61 %
Vervoerskosten
0,46 %
Bedrijfsresultaat
5,19 %
Advertentie:

Download Excel bedrijfstakdatabase met de laatste cijfers

Voor de laatste ontwikkelingen in de branche verhuur en lease van auto's en alle andere branches kunt u de Excel bedrijfstakdatabase gebruiken.