Branchecijfers Voedingsmiddelenindustrie

Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van voedingsmiddelenindustrie.

Branchecijfers exploitatie voedingsmiddelenindustrie

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor voedingsmiddelenindustrie. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector voedingsmiddelenindustrie worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. Gebruik de uitgebreide Excel bedrijfstakdatabase voor de laatste cijfers inclusief trend.

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers sector voedingsmiddelenindustrie


Voor de laatste financiele cijfers kunt u gebruik maken van de Excel bedrijfstakdatabase.
Zeer krachtig en maar ook makkelijk in gebruik! U treft hierin alle bedrijfstakken aan, waaronder:

  • Horeca, inclusief hotel, restaurants, cafe's,, etc.
  • Groot- en detalhandel, van speelgoed tot witgoed
  • Industrie, Bouwnijverheid inclusief alle onderliggende bedrijfstakken
  • Dienstverlening, van accountants tot agrarisch advies...

Gemiddeld bedrijfsresultaat voedingsmiddelenindustrie: 5,56%

Als eerste valt op dat in de sector voedingsmiddelenindustrie een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 5,56 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 5,56 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 94,44% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 69,55%. U kunt de sector voedingsmiddelenindustrie vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie voedingsmiddelenindustrie.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector voedingsmiddelenindustrie. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Voedingsmiddelenindustrie

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Voedingsmiddelenindustrie
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
69,55 %
Bruto marge
30,45 %
Personeelskosten
11,56 %
Afschrijvingen
2,36 %
Overig ingekochte diensten
2,10 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
1,36 %
Huisvestingskosten
1,16 %
Energiekosten
1,79 %
Kosten Communicatie
0,11 %
Overige Kosten
2,33 %
Verkoopkosten
1,60 %
Vervoerskosten
0,50 %
Bedrijfsresultaat
5,56 %