Branchecijfers Winkels elektr huishoudapparatuur
Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van winkels elektr huishoudapparatuur.

Sector informatie winkels elektr huishoudapparatuur

Branchecijfers exploitatie winkels elektr huishoudapparatuur

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor winkels elektr huishoudapparatuur. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector winkels elektr huishoudapparatuur worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. Gebruik de uitgebreide Excel bedrijfstakdatabase voor de laatste cijfers inclusief trend. Deze bedrijfstak behoort tot de sector Winkels in overige huishoudwaren. Ook voor deze sector treft u de algemene exploitatie gegevens aan op deze website.

Download laatst beschikbare bedrijfstakcijfers winkels elektr huishoudapparatuur

Maak gebruik van de laatste bedrijfstakcijfers in onze Excel bedrijfstakdatabase.
Deze bevat naast winkels elektr huishoudapparatuur, cijfers van vrijwel alle bedrijfstakken gebaseerd op verrijkte CBS gegevens.

Gemiddeld bedrijfsresultaat winkels elektr huishoudapparatuur: 10,55%

Als eerste valt op dat in de sector winkels elektr huishoudapparatuur een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 10,55 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 10,55 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 89,45% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 64,36%. U kunt de sector winkels elektr huishoudapparatuur vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie winkels elektr huishoudapparatuur.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector winkels elektr huishoudapparatuur. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Winkels elektr huishoudapparatuur

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Winkels elektr huishoudapparatuur
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
64,36 %
Bruto marge
35,64 %
Personeelskosten
9,45 %
Afschrijvingen
1,09 %
Overig ingekochte diensten
1,45 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
0,73 %
Huisvestingskosten
5,45 %
Energiekosten
1,82 %
Kosten Communicatie
0,73 %
Overige Kosten
1,45 %
Verkoopkosten
1,82 %
Vervoerskosten
1,09 %
Bedrijfsresultaat
10,55 %
Advertentie:

Download Excel bedrijfstakdatabase met de laatste cijfers

Voor de laatste ontwikkelingen in de branche winkels elektr huishoudapparatuur en alle andere branches kunt u de Excel bedrijfstakdatabase gebruiken.