Cursus life coach

Effectief starten met de cursus Life Coach

Cursus ondernemen als life coach

Informatie en opleidingen life coach

Indien u wilt starten of reeds actief bent als life coach dan is het noodzakelijk uw kennis up to date te houden. Het internet is natuurlijk ideaal om snel allerlei informatie op te zoeken over het vak van life coach. Met name als het gaat om specifieke informatie. Wij adviseren ondernemers om daarnaast altijd te investeren in een meer algemene verdieping in het vak van life coach. Er zijn vele opeliedingen en cursussen en boeken voor life coach beschikbaar.

Bredere kennisontwikkeling life coach

Online curssusen, trainingen en boeken zijn een ideale manier om uw algemene kennis van het vak life coach op peil te houden. Dat kan bijvoorbeeld met onderstaande boeken en opleidingen.

Enkele life coach boeken om uw kennis te verdiepen

Laatst beschikbare bedrijfstakcijfers

Maak gebruik van de laatste bedrijfstakcijfers in onze Excel bedrijfstakdatabase.
Gebaseerd op verrijkte CBS gegevens van vrijwel alle bedrijfstakken.