Branchecijfers sectoren energie, water en afval

Sector informatie over de exploitatie van de sectoren

Branchecijfers Sectoren Energie, Water en Afval

Let op! Voor meer recente informatie gaat u naar onze laatste publicatie (klik hier).

Hieronder treft u alle bedrijfstakken aan binnen de sector industrie die zich bezig houden met energie, water en afval. De cijfers zijn van 2010, maar voor de laatste cijfers kunt u de Excel applicatie downloaden ( verkrijgbaar in online shop).

Tabel bedrijfstakken sector Energie, Water en Afval

Maakt u in onderstaande tabel een keuze uit een van de beschikbare bedrijfstakken of de sector als geheel.