Branchecijfers Carrosserie-, aanhangwagenindustrie
Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van carrosserie-, aanhangwagenindustrie.

Sector informatie carrosserie-, aanhangwagenindustrie

Branchecijfers exploitatie carrosserie-, aanhangwagenindustrie

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor carrosserie-, aanhangwagenindustrie. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector carrosserie-, aanhangwagenindustrie worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. Gebruik de uitgebreide Excel bedrijfstakdatabase voor de laatste cijfers inclusief trend. Deze bedrijfstak behoort tot de sector Auto- en aanhangwagenindustrie. Ook voor deze sector treft u de algemene exploitatie gegevens aan op deze website.

Download laatst beschikbare bedrijfstakcijfers carrosserie-, aanhangwagenindustrie

Maak gebruik van de laatste bedrijfstakcijfers in onze Excel bedrijfstakdatabase.
Deze bevat naast carrosserie-, aanhangwagenindustrie, cijfers van vrijwel alle bedrijfstakken gebaseerd op verrijkte CBS gegevens.

Gemiddeld bedrijfsresultaat carrosserie-, aanhangwagenindustrie: 3,5%

Als eerste valt op dat in de sector carrosserie-, aanhangwagenindustrie een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 3,5 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 3,5 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 96,5% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 59,21%. U kunt de sector carrosserie-, aanhangwagenindustrie vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie carrosserie-, aanhangwagenindustrie.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector carrosserie-, aanhangwagenindustrie. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Carrosserie-, aanhangwagenindustrie

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Carrosserie-, aanhangwagenindustrie
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
59,21 %
Bruto marge
40,79 %
Personeelskosten
23,85 %
Afschrijvingen
2,18 %
Overig ingekochte diensten
1,24 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
0,85 %
Huisvestingskosten
3,03 %
Energiekosten
1,01 %
Kosten Communicatie
0,31 %
Overige Kosten
2,87 %
Verkoopkosten
1,09 %
Vervoerskosten
0,85 %
Bedrijfsresultaat
3,50 %
Advertentie:

Download Excel bedrijfstakdatabase met de laatste cijfers

Voor de laatste ontwikkelingen in de branche carrosserie-, aanhangwagenindustrie en alle andere branches kunt u de Excel bedrijfstakdatabase gebruiken.