Branchecijfers Drukkerijen en diensten daarvoor
Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van drukkerijen en diensten daarvoor.

Sector informatie drukkerijen en diensten daarvoor

Branchecijfers exploitatie drukkerijen en diensten daarvoor

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor drukkerijen en diensten daarvoor. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector drukkerijen en diensten daarvoor worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. Gebruik de uitgebreide Excel bedrijfstakdatabase voor de laatste cijfers inclusief trend. Deze bedrijfstak behoort tot de sector Grafische industrie. Ook voor deze sector treft u de algemene exploitatie gegevens aan op deze website.

Download laatst beschikbare bedrijfstakcijfers drukkerijen en diensten daarvoor

Maak gebruik van de laatste bedrijfstakcijfers in onze Excel bedrijfstakdatabase.
Deze bevat naast drukkerijen en diensten daarvoor, cijfers van vrijwel alle bedrijfstakken gebaseerd op verrijkte CBS gegevens.

Gemiddeld bedrijfsresultaat drukkerijen en diensten daarvoor: 4,12%

Als eerste valt op dat in de sector drukkerijen en diensten daarvoor een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 4,12 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 4,12 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 95,88% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 41,67%. U kunt de sector drukkerijen en diensten daarvoor vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie drukkerijen en diensten daarvoor.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector drukkerijen en diensten daarvoor. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Drukkerijen en diensten daarvoor

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Drukkerijen en diensten daarvoor
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
41,67 %
Bruto marge
58,33 %
Personeelskosten
28,65 %
Afschrijvingen
5,47 %
Overig ingekochte diensten
2,13 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
3,74 %
Huisvestingskosten
3,12 %
Energiekosten
1,48 %
Kosten Communicatie
0,54 %
Overige Kosten
6,57 %
Verkoopkosten
1,39 %
Vervoerskosten
1,12 %
Bedrijfsresultaat
4,12 %
Advertentie:

Download Excel bedrijfstakdatabase met de laatste cijfers

Voor de laatste ontwikkelingen in de branche drukkerijen en diensten daarvoor en alle andere branches kunt u de Excel bedrijfstakdatabase gebruiken.Firmfocus Software Downloads

Download de bedrijfstakdatabase voor de laatst beschikbare informatie o.b.v. CBS en belastingdienst. Laaggeprijsd en direct te downloaden.

Klik hier voor meer informatie.