Branchecijfers Optische instrumentenindustrie
Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van optische instrumentenindustrie.

Sector informatie optische instrumentenindustrie

Branchecijfers exploitatie optische instrumentenindustrie

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor optische instrumentenindustrie. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector optische instrumentenindustrie worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. Gebruik de uitgebreide Excel bedrijfstakdatabase voor de laatste cijfers inclusief trend. Deze bedrijfstak behoort tot de sector Elektrotechnische industrie. Ook voor deze sector treft u de algemene exploitatie gegevens aan op deze website.

Download laatst beschikbare bedrijfstakcijfers optische instrumentenindustrie

Maak gebruik van de laatste bedrijfstakcijfers in onze Excel bedrijfstakdatabase.
Deze bevat naast optische instrumentenindustrie, cijfers van vrijwel alle bedrijfstakken gebaseerd op verrijkte CBS gegevens.

Gemiddeld bedrijfsresultaat optische instrumentenindustrie: 5,7%

Als eerste valt op dat in de sector optische instrumentenindustrie een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 5,7 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 5,7 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 94,3% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 44,56%. U kunt de sector optische instrumentenindustrie vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie optische instrumentenindustrie.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector optische instrumentenindustrie. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Optische instrumentenindustrie

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Optische instrumentenindustrie
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
44,56 %
Bruto marge
55,44 %
Personeelskosten
29,53 %
Afschrijvingen
4,66 %
Overig ingekochte diensten
1,55 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
2,07 %
Huisvestingskosten
2,59 %
Energiekosten
1,04 %
Kosten Communicatie
0,52 %
Overige Kosten
4,15 %
Verkoopkosten
2,59 %
Vervoerskosten
1,04 %
Bedrijfsresultaat
5,70 %
Advertentie:

Download Excel bedrijfstakdatabase met de laatste cijfers

Voor de laatste ontwikkelingen in de branche optische instrumentenindustrie en alle andere branches kunt u de Excel bedrijfstakdatabase gebruiken.