Branchecijfers Wasserijen

Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van wasserijen.

Branchecijfers exploitatie wasserijen

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor wasserijen. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector wasserijen worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. Gebruik de uitgebreide Excel bedrijfstakdatabase voor de laatste cijfers inclusief trend. Deze bedrijfstak behoort tot de sector Overige persoonlijke dienstverlening. Ook voor deze sector treft u de algemene exploitatie gegevens aan op deze website.

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers sector wasserijen


Voor de laatste financiele cijfers kunt u gebruik maken van de Excel bedrijfstakdatabase.
Zeer krachtig en maar ook makkelijk in gebruik! U treft hierin alle bedrijfstakken aan, waaronder:

  • Horeca, inclusief hotel, restaurants, cafe's,, etc.
  • Groot- en detalhandel, van speelgoed tot witgoed
  • Industrie, Bouwnijverheid inclusief alle onderliggende bedrijfstakken
  • Dienstverlening, van accountants tot agrarisch advies...

Gemiddeld bedrijfsresultaat wasserijen: 12,72%

Als eerste valt op dat in de sector wasserijen een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 12,72 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 12,72 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 87,28% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Personeel" met een aandeel van 38,53%. U kunt de sector wasserijen vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie wasserijen.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector wasserijen. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Wasserijen

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Wasserijen
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
13,44 %
Bruto marge
86,56 %
Personeelskosten
38,53 %
Afschrijvingen
13,56 %
Overig ingekochte diensten
2,02 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
2,14 %
Huisvestingskosten
3,80 %
Energiekosten
4,16 %
Kosten Communicatie
0,71 %
Overige Kosten
3,33 %
Verkoopkosten
1,31 %
Vervoerskosten
4,28 %
Bedrijfsresultaat
12,72 %