Vertalingen

Communicatie in een dynamische markt vergt meer dan een standaard boodschap. Als u op een effectieve manier met uw klant wilt communiceren, moet u een stap verder gaan. Dit doet u het beste in de taal van uw klanten.

Er schuilt veel meer achter vertalen dan alleen maar een tekst van de brontaal naar de doeltaal omzetten. Taal verbindt culturen en mensen. De juiste vaktermen en cultuurgebonden begrippen spelen hierbij een heel belangrijke rol. Daarom is een betrouwbare vertaaldienst essentieel als u gaat communiceren in een andere taal.

Er zijn algemene, gespecialiseerde en beëdigde vertalingen. Algemene teksten meestal makkelijker te vertalen dan gespecialiseerde teksten. Voor beëdigde Nederlandse documenten moet de vertaler aan allerlei voorwaarden voldoen, waaronder beëdiging door de Rechtbank. Hierbij gelden eisen ten aanzien van diploma's en opleiding.

Ongeacht het soort vertaling hebben wij ervoor gekozen om alleen met beëdigde vertalers te werken. Dit is een van de manieren waarop we de kwaliteit borgen.

Vertalingen

Excuses voor het ongemak.

Zoek opnieuw