Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen

905 BEDRIJVEN
KW2 2024
29.200 VACATURES SECTOR
Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen
KW1 2024

Branchecijfers openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen (SBI code: O). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen.

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers voor alle bedrijfstakken waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen Trends

De bedrijfstak openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen (SBI code O) beweegt volgens specifieke regels en afspraken. De continuïteit hangt af van de politieke stromingen in de betrokken overheden. Zorgvuldig omgaan met de publieke belangen is hierbij van groot belang. De digitalisering van overheidsdiensten is een van de belangrijkste ontwikkelingen die ondernemers nodig hebben om mee te kunnen. Innovatie in de omgang met verschillende partijen, zoals burgers, gemeentes en de rijksoverheid, staan hierin centraal. Ook staat aandacht voor klantbehoeften en veiligheid hoog op de agenda.

Trend aantal bedrijven openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 140 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 905.