Brancheinformatie en cijfers groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

273.195 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
4.78% WINST (% OMZET)
2017
100.500 VACATURES
Sector: Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
KW2 - 2022

Branchecijfers groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche groot- en detailhandel; reparatie van auto’s (SBI code: G). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen.

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers groot- en detailhandel; reparatie van auto’s en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

In de tabel rechts treft u een uiteenzetting aan van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor de bedrijfstak groot- en detailhandel; reparatie van auto’s. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) van de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche groot- en detailhandel; reparatie van auto’s zijn respectievelijk: Kosten omzet (76.0%), Personeel (7.5%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (4.4%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor groot- en detailhandel; reparatie van auto’s.
start vergelijking

Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s Trends

De afgelopen jaren zijn er belangrijke veranderingen geweest binnen de bedrijfstak groot en detailhandel reparateurs van auto's (sbi code: G). Er is een duidelijk veranderde klantbehoefte waarin het gebruik van een smartphone en andere digitale hulpmiddelen de norm geworden is. Deze verandering heeft geresulteerd in de noodzaak om websites en app te ontwerpen om te voldoen aan de stijgende vraag naar online dienstverlening. Daarnaast heeft de nieuwe technologie ook een impact gehad op het klantencontact, waar ondernemers meer op persoonlijke manier betrokken zijn bij het gehele proces.

Bedrijfsresultaat groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche groot- en detailhandel; reparatie van auto’s tussen 2009 en 2017 is gestegen met 1.01% procentpunt naar 4.78%. Hierbij wordt in de branche groot- en detailhandel; reparatie van auto’s gemiddeld een bruto marge van 24.0% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 4.8% naar 4.8%.

Kosten naar soort groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 t/m 2021
Netto omzet 99.0% 99.0% 98.7% 98.8%
Overige bedrijfsopbrengsten 1.0% 1.0% 1.3% 1.1%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 76.8% 76.0% 75.8% 76.0%
Bruto marge 23.2% 24.0% 24.2% 24.0%
  - Bruto Loon   5.6%   5.6%   5.5%   5.3%
  - Sociale lasten   2.1%   2.2%   2.2%   2.2%
  - Pensioenpremies   0.5%   0.5%   0.4%   0.4%
  - Overig   0.8%   0.8%   0.9%   0.9%
Personeelkosten Totaal 7.8% 7.8% 7.7% 7.5%
Verkoopkosten 1.8% 2.0% 2.0% 1.9%
Huisvestingskosten 1.7% 1.7% 1.6% 1.5%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Kosten energieverbruik 0.3% 0.3% 0.2% 0.2%
Kosten vervoermiddelen 0.6% 0.5% 0.5% 0.5%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 1.1% 1.2% 1.1% 1.1%
Kosten van overige diensten 1.5% 1.4% 1.5% 1.5%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 3.5% 4.1% 4.4% 4.4%
Bedrijfsresultaat 4.3% 4.6% 4.8% 4.8%

Trend bedrijfsresultaat groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

Trend aantal bedrijven groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven groot- en detailhandel; reparatie van auto’s geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 73.575 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 273.195.