Brancheinformatie en cijfers groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

273.195 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
4.78% WINST (% OMZET)
2017
100.500 VACATURES
Sector: Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
KW2 - 2022

Branchecijfers groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche groot- en detailhandel; reparatie van auto’s (SBI code: G). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement.

Trend winst en kosten groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

In de tabel rechts treft u een uiteenzetting aan van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor de bedrijfstak groot- en detailhandel; reparatie van auto’s. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) van de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Heeft u Premium toegang? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche groot- en detailhandel; reparatie van auto’s zijn respectievelijk: Kosten omzet (76.1%), Personeel (7.5%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (4.4%).

Ontwikkelingen Energiekosten

In 2020 zijn de gemiddelde energiekosten voor groot- en detailhandel; reparatie van auto’s 0.26% van de omzet. Met rond 5 maal hogere energieprijzen in 2022 (i.v.m. 2020) zullen de gemiddelde energiekosten aanzienlijk toenemen naarmate bestaande contracten eindigen en het bedrijfsresultaat drukken.

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor groot- en detailhandel; reparatie van auto’s.
start vergelijking

Bedrijfsresultaat groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche groot- en detailhandel; reparatie van auto’s tussen 2009 en 2017 is gestegen met 1.02% procentpunt naar 4.78%. Hierbij wordt in de branche groot- en detailhandel; reparatie van auto’s gemiddeld een bruto marge van 23.9% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 4.8% naar 4.8%.

Kosten naar soort groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Let op: cijfers 2017 - inloggen voor recentere cijfers (word lid)

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 98.90%
Overige bedrijfsopbrengsten 1.10%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 76.06%
Bruto marge 23.94%
  - Bruto Loon   5.33%
  - Premie & Pensioen   1.23%
  - Andere Sociale lasten   0.04%
  - Overig   + 0.91%
Personeelkosten Totaal 7.52%
Verkoopkosten 1.90%
Huisvestingskosten 1.52%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.26%
Kosten energieverbruik 0.23%
Kosten vervoermiddelen 0.51%
Communicatiekosten 0.16%
Afschrijvingen 1.11%
Kosten van overige diensten 1.52%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 4.43%
Bedrijfsresultaat 4.78%
bedrijfstakinformatie excel

Wordt lid voor een jaar en krijg toegang tot laatste cijfers en andere tools

Leden hebben toegang tot de laatst beschikbare cijfers groot- en detailhandel; reparatie van auto’s, onze Office tools voor ondernemers en andere informatie.

  • Online toegang tot de laatst beschikbare cijfers
  • Excel bedrijfstakdatabase met interactief dashboard en alle data
  • Vergelijken (en bewaren) eigen bedrijven en cijfers
  • Downloaden Firmfocus tools en templates

Trend bedrijfsresultaat groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

Trend aantal bedrijven groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven groot- en detailhandel; reparatie van auto’s geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 73.575 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 273.195.