Branchecijfers groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 4.30% in 2014 naar 4.57% in 2015

Trend winst en kosten groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

Hieronder treft u een uiteenzetting aan van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor de bedrijfstak groot- en detailhandel; reparatie van auto’s . Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Uiteraard bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar het geeft inzicht in de gemiddelde exploitatie voor deze branche.

Winst groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche groot- en detailhandel; reparatie van auto’s . In de grafiek kunt u zien dat het gemiddelde bedrijfsresultaat is gestegen van 4.30% in 2014 naar 4.57% in 2015.bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers groot- en detailhandel; reparatie van auto’s


Voor de laatste beschikbare cijfers gebaseerd op verrijkte CBS data van alle bedrijfstakken gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. U treft hierin onder meer aan:

  • Horeca, includief hotel, restaurants, cafe's,, etc.
  • Groot- en detalhandel, van speelgoed tot witgoed
  • Industrie, Bouwnijverheid inclusief alle onderliggende bedrijfstakken
  • Dienstverlening, van accountants tot agrarisch advies...

Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor groot- en detailhandel; reparatie van auto’s wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (76.1%) gevolgd door 'Personeel' (7.8%) en daarna 'Niet eerder genoemde bedrijfskosten' (4.1%). Het bedrijfsresultaat bedraagt 4.57% van de omzet. De gemiddelde bruto winstmarge is 23.95%.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 76.05%
Bruto Marge 23.95%
Personeel 7.82%
Verkoopkosten 2.00%
Huisvestingskosten 1.66%
Kosten apparatuur en inventaris 0.26%
Kosten energieverbruik 0.27%
Kosten vervoermiddelen 0.55%
Communicatiekosten 0.18%
Afschrijvingen 1.15%
Kosten van overige diensten 1.42%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 4.06%
Bedrijfsresultaat 4.57%

Branchecijfers jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche groot- en detailhandel; reparatie van auto’s . Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.

Tot einde jaar kunt u nog overstappen en de beste zorgverkering kiezen.
Maak gebruik van deze mogelijkheid en kies voor de beste prijs-kwaliteitsverhouding.
Bij overstappen zorgt de nieuwe verzekeraar voor het opzeggen van de oude verzekering.Vergelijk en regel het in enkele minuten