Brancheinformatie en cijfers groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

288.595 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
4.78% WINST (% OMZET)
2017
86.000 VACATURES SECTOR
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
KW02 - 2023

Branchecijfers groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche groot- en detailhandel; reparatie van auto’s (SBI code: G). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen.

Trend winst en kosten groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

In de tabel rechts treft u een uiteenzetting aan van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor de bedrijfstak groot- en detailhandel; reparatie van auto’s. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) van de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche groot- en detailhandel; reparatie van auto’s zijn respectievelijk: Kosten omzet (76.0%), Personeel (7.5%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (4.4%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor groot- en detailhandel; reparatie van auto’s.
start vergelijking

Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s Trends

De afgelopen jaren zijn er belangrijke veranderingen geweest binnen de bedrijfstak groot en detailhandel reparateurs van auto's (sbi code: G). Er is een duidelijk veranderde klantbehoefte waarin het gebruik van een smartphone en andere digitale hulpmiddelen de norm geworden is. Deze verandering heeft geresulteerd in de noodzaak om websites en app te ontwerpen om te voldoen aan de stijgende vraag naar online dienstverlening. Daarnaast heeft de nieuwe technologie ook een impact gehad op het klantencontact, waar ondernemers meer op persoonlijke manier betrokken zijn bij het gehele proces.

Bedrijfsresultaat groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche groot- en detailhandel; reparatie van auto’s tussen 2009 en 2017 is gestegen met 1.01% procentpunt naar 4.78%. Hierbij wordt in de branche groot- en detailhandel; reparatie van auto’s gemiddeld een bruto marge van 24.0% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 4.8% naar 4.8%.

Kosten per categorie branche groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 99.0% 99.0% 98.7% 98.8%
Overige opbrengsten 1.0% 1.0% 1.3% 1.1%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 76.8% 76.0% 75.8% 76.0%
Bruto marge 23.2% 24.0% 24.2% 24.0%
  - Bruto Loon   5.6%   5.6%   5.5%   5.3%
  - Sociale lasten   0.9%   0.9%   0.9%   0.9%
  - Pensioenpremies   0.5%   0.5%   0.4%   0.4%
  - Overig   0.8%   0.8%   0.9%   0.9%
Personeelkosten Totaal 7.8% 7.8% 7.7% 7.5%
Verkoopkosten 1.8% 2.0% 2.0% 1.9%
Huisvestingskosten 1.7% 1.7% 1.6% 1.5%
Apparatuur en Inventaris 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Energieverbruik 0.3% 0.3% 0.2% 0.2%
Vervoermiddelen 0.6% 0.5% 0.5% 0.5%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 1.1% 1.2% 1.1% 1.1%
Overige diensten 1.5% 1.4% 1.5% 1.5%
Overige bedrijfskosten 3.5% 4.1% 4.4% 4.4%
Bedrijfsresultaat 4.3% 4.6% 4.8% 4.8%

Laatste cijfers groot- en detailhandel; reparatie van auto’s en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

Trend aantal bedrijven groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven groot- en detailhandel; reparatie van auto’s geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 88.975 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 288.595.