Branchecijfers Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 4.30% in 2014 naar 4.57% in 2015

Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s (G)

Trend winst en kosten voor Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

Hieronder treft u een uiteenzetting aan van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor de bedrijfstak Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s . Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Uiteraard bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar het geeft inzicht in de gemiddelde exploitatie voor deze branche.

Branchecijfers exploitatie Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s : Winst

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s . In de grafiek kunt u zien dat het gemiddelde bedrijfsresultaat is gestegen van 4.30% in 2014 naar 4.57% in 2015.Laatst beschikbare cijfers groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast groot- en detailhandel; reparatie van auto’s, bevat het ook alle andere branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.
Voor alle bestellingen tussen1 januari 2020 en 1 mei 2020, geldt een eenmalige gratis update.

Branchecijfers Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s : Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (76.1%) gevolgd door 'Personeel' (7.8%) en daarna 'Niet eerder genoemde bedrijfskosten' (4.1%). De gemiddelde winstmarge Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s is 23.95%. Gemiddeld wordt een bedrijfsresultaat behaald van 4.57% van de omzet.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 76.05%
Bruto Marge 23.95%
Personeel 7.82%
Verkoopkosten 2.00%
Huisvestingskosten 1.66%
Kosten apparatuur en inventaris 0.26%
Kosten energieverbruik 0.27%
Kosten vervoermiddelen 0.55%
Communicatiekosten 0.18%
Afschrijvingen 1.15%
Kosten van overige diensten 1.42%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 4.06%
Bedrijfsresultaat 4.57%

Branchecijfers Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s in het jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s . Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Voor de laatste cijfers inclusief detail kunt u voordelig de bedrijfstakdatabase bestellen. Deze bevat alle branches en onderliggende bedrijfstakken.
Tijdelijk 20% korting en tussen 1 januari en 1 mei 2020 eenmalig een gratis update in 2020.