Branchecijfers Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 10.09% in 2014 naar 10.51% in 2015

Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening (N)

Branchecijfers Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening : Omzet

Ontwikkeling van de omzet (indexcijfers)

In onderstaande grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2010 tot en met 2017 voor de branche Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening aan. Het gaat om indexcijfers per kwartaal ten opzichte van de gemiddelde kwartaalomzet in 2010 (basis). Zo ziet u dat in het tweede kwartaal van 2017 is de omzet index 149.1 is. Dat betekent dat de omzet in het tweede kwartaal 49.1% hoger was dan de gemiddelde kwartaalomzet in 2010. Maar in vergelijking met hetzelfde kwartaal het jaar ervoor (2016) is de omzet 9.07% hoger. De zwarte lijn geeft de index weer voor het gehele jaar ten opzichte van 2010. Door met uw muis over de grafiek bewegen, ziet u de precieze indexcijfers.Trend winst en kosten voor Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening

Hieronder treft u een uiteenzetting aan van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor de bedrijfstak Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening . Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Uiteraard bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar het geeft inzicht in de gemiddelde exploitatie voor deze branche.

Branchecijfers exploitatie Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening : Winst

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening . In de grafiek kunt u zien dat het gemiddelde bedrijfsresultaat is gestegen van 10.09% in 2014 naar 10.51% in 2015.Laatst beschikbare cijfers verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase.
Gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens.
Deze bevat naast verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening vrijwel alle branches inclusief onderliggende bedrijfstakken. Tijdelijk 15% korting met kortingscode "augustus2019".

Branchecijfers Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening : Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (39.7%) gevolgd door 'Personeel' (31.5%) en daarna 'Afschrijvingen' (5.9%). De gemiddelde winstmarge Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening is 60.33%. Gemiddeld wordt een bedrijfsresultaat behaald van 10.51% van de omzet.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 39.67%
Bruto Marge 60.33%
Personeel 31.48%
Verkoopkosten 4.30%
Huisvestingskosten 1.56%
Kosten apparatuur en inventaris 0.48%
Kosten energieverbruik 0.26%
Kosten vervoermiddelen 1.40%
Communicatiekosten 0.35%
Afschrijvingen 5.85%
Kosten van overige diensten 1.20%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 2.93%
Bedrijfsresultaat 10.51%
Advertentie:

Branchecijfers Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening in het jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening . Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
Voor de laatste cijfers inclusief detail kunt u voordelig de bedrijfstakdatabase bestellen. Deze bevat alle branches en onderliggende bedrijfstakken.