Kengetallen branche verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 10.09% in 2014 naar 10.51% in 2015

Onderstaande data en kengetallen zijn voor de branche: verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening (sbi code: n).

Trend omzet verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening

In onderstaande grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2010 tot en met 2017 voor de branche verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening aan. Het gaat om indexcijfers per kwartaal ten opzichte van de gemiddelde kwartaalomzet in 2010 (basis). Zo ziet u dat in het tweede kwartaal van 2017 is de omzet index 149.1 is. Dat betekent dat de omzet in het tweede kwartaal 49.1% hoger was dan de gemiddelde kwartaalomzet in 2010. Maar in vergelijking met hetzelfde kwartaal het jaar ervoor (2016) is de omzet 9.07% hoger. De zwarte lijn geeft de index weer voor het gehele jaar ten opzichte van 2010. Door met uw muis over de grafiek bewegen, ziet u de precieze indexcijfers.Trend winst en kosten verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening

Hieronder treft u een uiteenzetting aan van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor de bedrijfstak verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening . Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Uiteraard bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar het geeft inzicht in de gemiddelde exploitatie voor deze branche.

Winst verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening . In de grafiek kunt u zien dat het gemiddelde bedrijfsresultaat is gestegen van 10.09% in 2014 naar 10.51% in 2015.Laatst beschikbare cijfers verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening, bevat het ook alle andere branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.

Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (39.7%) gevolgd door 'Personeel' (31.5%) en daarna 'Afschrijvingen' (5.9%). Het bedrijfsresultaat bedraagt 10.51% van de omzet. De gemiddelde bruto winstmarge is 60.33%.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 39.67%
Bruto Marge 60.33%
Personeel 31.48%
Verkoopkosten 4.30%
Huisvestingskosten 1.56%
Kosten apparatuur en inventaris 0.48%
Kosten energieverbruik 0.26%
Kosten vervoermiddelen 1.40%
Communicatiekosten 0.35%
Afschrijvingen 5.85%
Kosten van overige diensten 1.20%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 2.93%
Bedrijfsresultaat 10.51%

Branchecijfers jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening . Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.