Brancheinformatie en cijfers verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

121.210 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
12.00% OMZETGROEI
KW02 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
11.22% WINST (% OMZET)
2017
30.000 VACATURES SECTOR
Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
KW02 - 2023

Branchecijfers verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening (SBI code: N). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen.

Trend winst en kosten verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening

In de tabel rechts treft u een uiteenzetting aan van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor de bedrijfstak verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) van de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening in 2021 zijn respectievelijk: Kosten omzet (38.7%), Personeel (30.3%) en Verkoopkosten (5.7%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening.
start vergelijking

Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening Trends

Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening is een sector waar ondernemers constant op de hoogte moeten blijven van de meest recente ideeën en technologieën die worden toegepast om hun producten of diensten aan te bieden. De sector is sterk geconcentreerd bij multinationals en de laatste jaren is er een groei gevonden van account-gebaseerde dienstverlening, waarbij naast het product ook diensten worden aangeboden. Daarnaast worden er steeds meer initiatieven ontwikkeld die innovatie en samenwerking aanmoedigen, zoals partnerships met andere partijen en het openen van pop-upwinkels.

Bedrijfsresultaat verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening tussen 2009 en 2017 is gestegen met 4.08% procentpunt naar 11.22%. Hierbij wordt in de branche verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening gemiddeld een bruto marge van 61.3% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 11.1% naar 11.2%.

Kosten per categorie branche verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers en prognose.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 99.2% 99.0% 99.3% 99.4%
Overige opbrengsten 0.8% 1.0% 0.7% 0.6%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 38.7% 39.7% 39.3% 38.7%
Bruto marge 61.3% 60.3% 60.7% 61.3%
  - Bruto Loon   22.8%   22.1%   21.4%   21.0%
  - Sociale lasten   3.9%   3.7%   3.7%   3.6%
  - Pensioenpremies   1.2%   1.1%   1.0%   1.0%
  - Overig   5.0%   4.6%   4.3%   4.6%
Personeelkosten Totaal 33.0% 31.5% 30.4% 30.3%
Verkoopkosten 3.8% 4.3% 5.2% 5.7%
Huisvestingskosten 1.6% 1.6% 1.4% 1.3%
Apparatuur en Inventaris 0.5% 0.5% 0.4% 0.4%
Energieverbruik 0.3% 0.3% 0.2% 0.2%
Vervoermiddelen 1.5% 1.4% 1.3% 1.2%
Communicatiekosten 0.4% 0.4% 0.3% 0.3%
Afschrijvingen 6.2% 5.9% 5.6% 5.4%
Overige diensten 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Overige bedrijfskosten 2.7% 2.9% 3.6% 4.1%
Bedrijfsresultaat 10.1% 10.5% 11.1% 11.2%

Laatste cijfers verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening

Trend aantal bedrijven verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 79.540 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 121.210.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 158. Dat betekent dat de omzet in 2022 58% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 22% hoger.

Trend omzet verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening (indexcijfers)