Brancheinformatie en cijfers verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

95.780 BEDRIJVEN
KW02 - 2022
28.70% OMZETGROEI
KW04 2021 T.O.V. VOORGAAND JAAR
11.22% WINST (% OMZET)
2017
28.900 VACATURES
Sector: Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
KW1 - 2022

Branchecijfers verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening (SBI code: N). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement.

Trend winst en kosten verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening

In de tabel rechts treft u een uiteenzetting aan van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor de bedrijfstak verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) van de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Het betreft cijfers over het jaar 2017. Meldt u zich eerst aan voor de laatste cijfers (meer informatie) en/of maak gebruik van de Excel bedrijfstakdatabase.

De hoogste kostenposten voor de branche verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening zijn respectievelijk: Kosten omzet (38.7%), Personeel (30.3%) en Verkoopkosten (5.7%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening.
start vergelijking

Bedrijfsresultaat verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening tussen 2009 en 2017 is gestegen met 4.08% procentpunt naar 11.22%. Hierbij wordt in de branche verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening gemiddeld een bruto marge van 61.3% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 11.1% naar 11.2%.

Kosten naar soort verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
Let op: cijfers 2017 - recentere cijfers beschikbaar voor leden

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 99.44%
Overige bedrijfsopbrengsten 0.56%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 38.74%
Bruto marge 61.26%
Personeelkosten 30.28%
Verkoopkosten 5.70%
Huisvestingskosten 1.27%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.44%
Kosten energieverbruik 0.19%
Kosten vervoermiddelen 1.18%
Communicatiekosten 0.28%
Afschrijvingen 5.35%
Kosten van overige diensten 1.20%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 4.15%
Bedrijfsresultaat 11.22%

Trend bedrijfsresultaat verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening


Voor de laatste cijfers kunt u gebruik maken van onze Excel bedrijfstakdatabase of het lidmaatschap.

De bedrijfstakdatabase is krachtig en makkelijk in gebruik en bevat vrijwel alle bedrijfstakken. Als lid kunt u altijd de laatste versie downloaden. U kunt deze echter ook los aanschaffen.

Meer informatie:

  Excel Bedrijfstak Database   Online Premium Toegang

Trend bedijven

De grafiek rechts geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2021. Er is sprake van een gemiddelde stijging van 3.586 bedrijven per jaar.

In het tweede kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 95.780.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 130.3. Dat betekent dat de omzet in 2021 30.3% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 17.7% hoger.

Trend aantal bedrijven verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening

Trend omzet verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening (indexcijfers)

Diensten

Wij bieden online informatie en tools op het gebied van ondernemen. Daarnaast bieden wij remote en on site advies.

Volg ons

Disclaimer

Wij besteden veel zorg aan de inhoud van deze website. Er gelden wel voorwaarden voor het gebruik. Zie onze disclaimer voor meer informatie.

Contact

Jan Ligthartstraat 1, 1817MR, Alkmaar
Email: clientservices@firmfocus.nl
Firmfocus Kantoor