Brancheinformatie en cijfers verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

101.955 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
27.50% OMZETGROEI
KW02 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
11.22% WINST (% OMZET)
2017
30.600 VACATURES
Sector: Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
KW2 - 2022

Branchecijfers verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening (SBI code: N). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement.

Trend winst en kosten verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening

In de tabel rechts treft u een uiteenzetting aan van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor de bedrijfstak verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) van de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Heeft u Premium toegang? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening zijn respectievelijk: Kosten omzet (38.7%), Personeel (30.3%) en Verkoopkosten (5.7%).

Ontwikkelingen Energiekosten

In 2020 zijn de gemiddelde energiekosten voor verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening 0.21% van de omzet. Met rond 5 maal hogere energieprijzen in 2022 (i.v.m. 2020) zullen de gemiddelde energiekosten aanzienlijk toenemen naarmate bestaande contracten eindigen en het bedrijfsresultaat drukken.

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening.
start vergelijking

Bedrijfsresultaat verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening tussen 2009 en 2017 is gestegen met 4.08% procentpunt naar 11.22%. Hierbij wordt in de branche verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening gemiddeld een bruto marge van 61.3% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 11.1% naar 11.2%.

Kosten naar soort verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
Let op: cijfers 2017 - inloggen voor recentere cijfers (word lid)

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 99.44%
Overige bedrijfsopbrengsten 0.56%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 38.74%
Bruto marge 61.26%
  - Bruto Loon   21.02%
  - Premie & Pensioen   4.53%
  - Andere Sociale lasten   0.11%
  - Overig   + 4.62%
Personeelkosten Totaal 30.28%
Verkoopkosten 5.70%
Huisvestingskosten 1.27%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.44%
Kosten energieverbruik 0.19%
Kosten vervoermiddelen 1.18%
Communicatiekosten 0.28%
Afschrijvingen 5.35%
Kosten van overige diensten 1.20%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 4.15%
Bedrijfsresultaat 11.22%
bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening en Office tools?

Krijg nu toegang tot de laatst beschikbare cijfers verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening en al onze Office tools voor ondernemers.
Met de Excel bedrijfstakdashboard heeft u alle cijfers direct bij de hand.

  • Online toegang tot de laatst beschikbare cijfers
  • Excel bedrijfstakdatabase met interactief dashboard en alle data
  • Vergelijken eigen cijfers
  • Downloaden Firmfocus tools en templates

Trend bedrijfsresultaat verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening

Trend aantal bedrijven verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 60.285 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 101.955.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 129.1. Dat betekent dat de omzet in 2021 29.1% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 16.6% hoger.

Trend omzet verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening (indexcijfers)