Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

127.440 BEDRIJVEN
KW2 2024
7.30% OMZETGROEI
KW4 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
12.66% WINST (% OMZET)
2019
28.300 VACATURES SECTOR
Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
KW1 2024

Branchecijfers verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening (SBI code: N). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen.

Trend winst en kosten verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening

In de tabel rechts treft u een uiteenzetting aan van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor de bedrijfstak verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) van de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (36.2%), Personeel (29.3%) en Afschrijvingen (8.2%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening.
start vergelijking

Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening Trends

Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening is een sector waar ondernemers constant op de hoogte moeten blijven van de meest recente ideeën en technologieën die worden toegepast om hun producten of diensten aan te bieden. De sector is sterk geconcentreerd bij multinationals en de laatste jaren is er een groei gevonden van account-gebaseerde dienstverlening, waarbij naast het product ook diensten worden aangeboden. Daarnaast worden er steeds meer initiatieven ontwikkeld die innovatie en samenwerking aanmoedigen, zoals partnerships met andere partijen en het openen van pop-upwinkels.

Bedrijfsresultaat verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening tussen 2009 en 2019 is gestegen met 5.52% procentpunt naar 12.66%. Hierbij wordt in de branche verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening gemiddeld een bruto marge van 63.8% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 11.4% naar 12.7%.

Kosten per categorie branche verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.3% 99.4% 99.4% 99.4%
Overige opbrengsten 0.7% 0.6% 0.6% 0.6%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 39.3% 38.7% 38.0% 36.2%
Bruto marge 60.7% 61.3% 62.0% 63.8%
  - Bruto Loon   21.4%   21.0%   21.6%   20.3%
  - Sociale lasten   3.7%   3.6%   3.8%   3.6%
  - Pensioenpremies   1.0%   1.0%   1.0%   1.0%
  - Overig   4.3%   4.6%   4.0%   4.4%
Personeelkosten Totaal 30.4% 30.3% 30.3% 29.3%
Verkoopkosten 5.2% 5.7% 5.9% 4.7%
Huisvestingskosten 1.4% 1.3% 1.3% 1.2%
Apparatuur en Inventaris 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
Energieverbruik 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Vervoermiddelen 1.3% 1.2% 1.2% 1.2%
Communicatiekosten 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Afschrijvingen 5.6% 5.4% 5.7% 8.2%
Overige diensten 1.2% 1.2% 1.5% 2.0%
Overige bedrijfskosten 3.6% 4.1% 3.8% 3.6%
Bedrijfsresultaat 11.1% 11.2% 11.4% 12.7%

Toegang tot laatst beschikbare cijfers verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening, tools en artikelen?

Optimaliseer uw bedrijfsprestaties en maak gebruik van onze laatst beschikbare branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening

Trend aantal bedrijven verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 79.565 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 127.440.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 175.6. Dat betekent dat de omzet in 2023 75.6% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 10.9% hoger.

Trend omzet verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening (indexcijfers)