Alle bedrijfstakken

Gebruik het zoekveld om een bedrijfstak te vinden

Bedrijfstakken op basis van SBI indeling

Onderstaande tabel bevat een overzicht van alle bedrijfstakken op basis van de Standaard Bedrijfsindeling. U kunt met het zoekveld zoeken onder welke branche uw bedrijf valt of zoeken naar een bepaalde bedrijfstak. Klik op de naam van een bedrijfstak om naar het betreffende branche dashboard te gaan. Hierin treft u diverse informatie en links aan met onder meer de gemiddelde financiële exploitatie en andere kengetallen.

Alle bedrijfstakken Maak gebruik van het gele zoekveld om uw branche te vinden

SBI code Branchenaam en link naar dashboard Omschrijving keywords
BWinning van delfstoffenWinning van delfstoffen Deze sectie omvat: - de winning van in de natuur voorkomende mineralen in vaste vorm (steenkool, turf en erts), in vloeibare vorm (aardolie) of in de vorm van een gas (aardgas). Winning vindt plaats door middel van ondergrondse mijnbouw, dagbouw of boringen. Deze sectie omvat voorts bijkomende bewerkingen die voor het vervoer en de afzet van de minerale producten noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld het vergruizen, malen, wassen, drogen, sorteren of concentreren van ertsen, het vloeibaar maken van aardgas en het briketteren van vaste brandstoffen. Deze werkzaamheden worden vaak door de eenheden die de delfstoffen winnen zelf uitgeoefend en/of door andere eenheden in de buurt van de winplaats. Deze sectie omvat ook: - de vervaardiging van steenkool- en bruinkoolbriketten, het sinteren van ertsen; - het vergruizen, malen of op andere wijze behandelen van bepaalde soorten aarde, steen en mineralen. Deze sectie omvat niet: - de verwerking van delfstoffen (sectie C); - de productie aan de bron van natuurlijk bron- of mineraalwater (1107); - de winning, zuivering en distributie van water (3600).Winning van delfstoffen
06Winning van aardolie en aardgasWinning van aardolie en aardgasWinning van aardolie en aardgas
08Winning van delfstoffen (geen olie en gas)Winning van delfstoffen (geen olie en gas) Deze afdeling omvat: - winning van industriezand, zand voor de bouw en grind; - winning van zand en grind via opspuiten; - breken, malen en mengen van steen, grind en zand; - winning van klei (incl. vuurvaste). - winning van turf; - winning van zout; - winning van overige delfstoffen. Deze afdeling omvat niet: - breken, malen, zeven e.d. mechanische bewerkingen van bouwpuin (38.32); - het opspuiten van zand en grind ter versterking van stranden en waterkanten (42.91).Winning van delfstoffen
09Dienstverlening voor de winning van delfstoffenDienstverlening voor de winning van delfstoffen Deze afdeling omvat: - specifieke diensten zoals het opbouwen, repareren, ontmantelen van boortorens en cementeren, afdichten e.d. van olie- en gasputten; - proefboren voor de winning van delfstoffen; - exploratie via bodemmonsters en geologisch onderzoek; - testboren voor de winning van delfstoffen.Dienstverlening voor de winning van delfstoffen
CIndustrieIndustrie Deze sectie omvat: - de mechanische, fysische of chemische verwerking van materialen, stoffen of onderdelen tot nieuwe producten. De verwerkte materialen, stoffen of onderdelen zijn grondstoffen uit de landbouw, bosbouw, visserij en mijnbouw, alsmede (half)fabricaten uit de industrie. - reparatie en installatie van machines, apparatuur en andere benodigdheden voor bedrijven (geen consumentengoederen). Bij de eenheden in deze sectie gaat het vaak om fabrieken waar gewoonlijk machines en apparaten worden gebruikt. Eenheden waar materialen of stoffen met de hand of in de eigen woning tot nieuwe producten worden verwerkt en die producten op de plaats waar deze zijn gemaakt, zelf verkopen, zoals bakkerijen en kleermakerijen, vallen echter ook onder deze sectie. Industriële eenheden kunnen materialen zelf verwerken of dit aan andere eenheden uitbesteden. In beide gevallen valt dit onder de sectie Industrie. Reparatie van huishoudelijke apparaten en consumptiegoederen wordt ingedeeld in afdeling 95; de reparatie van (bedrijfs-)auto's en motoren in afdeling 45: de autobranche. De vervaardiging van specifieke componenten en onderdelen, toebehoren en hulpstukken voor machines en apparaten wordt gewoonlijk ingedeeld in dezelfde klasse als de vervaardiging van de desbetreffende machines en apparaten. De vervaardiging van niet-specifieke componenten en onderdelen voor machines en apparatuur, zoals motoren, zuigers, elektromotoren, elektra-installatiemateriaal, kleppen, kogellagers, rollagers, worden in de passende klasse van de sectie industrie ingedeeld. De sectie omvat niet: - activiteiten die niet leiden tot een nieuw product, maar tot een gewijzigde versie van hetzelfde product: * het opsplitsen van partijen stukgoederen in kleinere partijen, inclusief het verpakken, herverpakken; * het bottelen van producten als alcoholhoudende dranken of chemicaliën; * de montage van computers volgens de specifieke wensen van een klant; * het mengen van verf; Deze activiteiten worden ingedeeld in sectie G (groothandel en detailhandel).Industrie
10Vervaardiging van voedingsmiddelenVervaardiging van voedingsmiddelenVervaardiging van voedingsmiddelen
10.1Slachterijen en vleesverwerkingSlachterijen en vleesverwerking Deze groep omvat: 10.11 Slachterijen (geen pluimvee) 10.12 Pluimveeslachterijen 10.13 Vleesverwerking (niet tot maaltijden)Slachterijen en vleesverwerking
10.13Vleesverwerking (niet tot maaltijden)Vleesverwerking (niet tot maaltijden) Deze klasse omvat: - vervaardiging van geconserveerd, gedroogd, gezouten of gerookt vlees; - vervaardiging van producten van vlees en van vleeswaren, zoals worst, vleesextracten en vleessappen. - vervaardiging van vlees en vleeswaren van pluimvee. Bij de vervaardiging van vleeswaren kan worden uitgegaan van zelf slachten dan wel van ingekocht vlees. Het verwerkte vlees is alleen bestemd voor verkoop aan andere bedrijfsmatige gebruikers (groothandelaren, winkeliers of andere vleesverwerkende bedrijven) Deze klasse omvat niet: - vervaardiging van vers, gekoeld of bevroren vlees als hele dieren of in delen (10.11); - vervaardiging van kant-en-klaarmaaltijden, vleessnacks en vleessalades (10.85); - vervaardiging van soepen die vlees bevatten (10.89); - proportioneren, uitbenen e.d. van ingekocht vlees c.q. ingekochte niet-zelfgeslachte dieren (46.32); - vervaardiging van vleeswaren en verwerking van vlees met rechtstreekse levering aan de consument wordt tot de detailhandel (slagerijen) gerekend (47.22.1).Vleesverwerking
10.2VisverwerkingVisverwerking Deze groep omvat: - verwerking en conservering van vis, schaal- en schelpdieren: w.o. bevriezen, diepvriezen, drogen, roken, zouten, pekelen, inblikken, enz.; - vervaardiging van producten op basis van vis en schaal- en schelpdieren: w.o. gekookte vis, visfilets, kuit en hom, kaviaar, kaviaarsurrogaten, enz.; - vervaardiging van vismeel voor veevoeder. Deze klasse omvat niet: - visverwerking aan boord van schepen (03.11); - vervaardiging van oliën en vetten afkomstig van zeedieren en -planten (10.41); - vervaardiging van kant-en-klaarmaaltijden, snacks en salades die vis bevatten (10.85); - vervaardiging van vissoep (10.89).Visverwerking
10.3Verwerking van aardappels, groente en fruitVerwerking van aardappels, groente en fruit Deze groep omvat: 10.31 Vervaardiging van aardappelproducten 10.32 Vervaardiging van fruit- en groentesap 10.39 Verwerking van groente en fruit (niet tot sap en maaltijden)Verwerking van aardappels, groente en fruit
10.31Vervaardiging van aardappelproductenVervaardiging van aardappelproducten Deze klasse omvat: - vervaardiging van bereide, bevroren aardappelen; - vervaardiging van gedehydreerde aardappelpuree; - vervaardiging van chips; - vervaardiging van voorgebakken frites en andere aardappelproducten; - vervaardiging van aardappelsalades en -snacks; - vervaardiging van meel en gries van aardappelen; - industrieel schillen van aardappelen.Vervaardiging van aardappelproducten
10.4Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vettenVervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten Deze klasse omvat: - vervaardiging van ruwe plantaardige oliën: w.o. olijf-, soja-, palm-, zonnebloemzaad-, katoenzaadolie, raap-, kool- en mosterdzaadolie, lijnolie, enz.; - vervaardiging van dierlijke oliën en vetten ongeschikt voor menselijke consumptie; - extractie van olie uit vis en zeezoogdieren; - raffinage van plantaardige oliën: w.o. olijfolie, sojaolie, palm-, zonnebloemzaad-, katoenzaadolie, raap-, kool- en mosterdzaadolie, lijnolie, enz.; - behandeling van plantaardige oliën: w.o. blazen, koken, oxideren, polymeriseren, dehydreren, hydrogeneren, enz. Deze klasse omvat niet: - smelten en raffineren van reuzel en andere dierlijke vetten geschikt voor menselijke consumptie (10.11); - natmaling van maïs (10.62); - vervaardiging van etherische oliën (20.53); - behandeling van plantaardige en dierlijke oliën en vetten via chemische processen (20.59).Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten
10.5Vervaardiging van zuivelproductenVervaardiging van zuivelproducten Deze groep omvat: - vervaardiging van verse, vloeibare melk, gepasteuriseerd, gesteriliseerd, gehomogeniseerd en/of ultrahoog verhit; - vervaardiging van room van verse vloeibare melk, gepasteuriseerd, gesteriliseerd en/of gehomogeniseerd; - vervaardiging van melkpoeder en ingedikte melk, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen; - vervaardiging van melksuikers (lactose); - vervaardiging van boter; - vervaardiging van yoghurt; - vervaardiging van kaas en wrongel; Deze klasse omvat: - vervaardiging van roomijs en ander consumptie-ijs voor verkoop aan bedrijfsmatige gebruikers. Deze groep omvat niet: - vervaardiging van verse volle rauwe koemelk (01.41.1); - vervaardiging van melk- en kaassubstituten (10.89). - vervaardiging van consumptie-ijs voor gebruik ter plekke (56.10.2)Vervaardiging van zuivelproducten
10.6Vervaardiging van meelVervaardiging van meel Deze groep omvat: - malen van granen tot: w.o. meel, gries, griesmeel en pellets van tarwe, rogge, haver, maïs en overige granen; - malen van rijst tot: w.o. gepelde, geslepen, gepolijste, geglansde, voorgekookte (parboiled) of geconverteerde rijst; - vervaardiging van rijstemeel; - malen van groenten tot: w.o. meel en gries van gedroogde peulvruchten, wortels, knollen, noten, geschikt voor menselijke consumptie; - vervaardiging van graanpreparaten voor het ontbijt; - vervaardiging van bereide meelmengsels uit zelfgemalen meel voor brood, cake, biscuits of pannenkoeken; - vervaardiging van stijfsel en zetmeel uit rijst, aardappelen, maïs, enz.; - vervaardiging van glucose (druivensuiker), glucosestroop, maltose, enz.; - vervaardiging van gluten; - vervaardiging van tapioca; - vervaardiging van maïsolie; - natmaling van maïs. Deze groep omvat niet: - vervaardiging van meel en gries van aardappelen (10.31); - vervaardiging van melksuikers (lactose) (10.51); - vervaardiging van riet- of bietsuiker (10.81); - vervaardiging van meelmengsels uit ingekocht meel voor brood, cake, biscuits of pannenkoeken (10.89).Vervaardiging van meel
10.7Vervaardiging van brood, banketbakkerswerk en deegwarenVervaardiging van brood, banketbakkerswerk en deegwaren Deze groep omvat: - vervaardiging van brood, broodjes, croissants e.d.; - vervaardiging van natgebak, dagvers of diepgevroren; - vervaardiging van cakes, taarten en ander vers banket; - vervaardiging van bake-off producten; - vervaardiging van pannenkoeken (niet voor onmiddellijke consumptie); - vervaardiging van koekjes, wafels, snijkoek, taaitaai en ander houdbaar banket; - vervaardiging van beschuit, toast, geroosterd brood; - vervaardiging van ouwel; - vervaardiging van pasta's als macaroni en noedels al dan niet gekookt of gevuld; - vervaardiging van wraps en couscous. Deze groep omvat niet: - koude bakkers met eigen opwarmoven (47241); - vervaardiging van pannenkoeken voor consumptie ter plekke (56102); - vervaardiging van banket voor afzet via eigen lunchroom (56102).Vervaardiging van brood, banketbakkerswerk en deegwaren
10.71Vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerkVervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk Deze klasse omvat: - vervaardiging van brood, broodjes, croissants e.d.; - vervaardiging van natgebak, dagvers of diepgevroren; - vervaardiging van cakes, taarten en ander vers banket; - vervaardiging van bake-off producten; - vervaardiging van pannenkoeken (niet voor onmiddellijke consumptie). Deze klasse omvat niet: - vervaardiging van ander houdbaar banket (10.72); - vervaardiging van toast, geroosterd brood, beschuit (10.72); - vervaardiging van deegwaren (pasta's) (10.73); - koude bakkers met eigen opwarmoven (47.24.1); - vervaardiging van pannenkoeken voor consumptie ter plekke (56.10.2); - vervaardiging van banket voor afzet via eigen lunchroom (56.10.2).Vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk
10.8Vervaardiging van overige voedingsmiddelenVervaardiging van overige voedingsmiddelen Deze groep omvat: - vervaardiging van suiker; - verwerking van cacao en vervaardiging van chocolade en suikerwerk; - verwerking van koffie en thee; - vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen; zoutraffinage; - vervaardiging van kant-en-klaarmaaltijden en snacks; - vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding; - vervaardiging van overige voedingsmiddelen (rest).Vervaardiging van overige voedingsmiddelen
10.82Verwerking van cacao en vervaardiging van chocolade en suikerwerkVerwerking van cacao en vervaardiging van chocolade en suikerwerkVerwerking van cacao en vervaardiging van chocolade en suikerwerk
10.9Vervaardiging van diervoedersVervaardiging van diervoeders Deze klasse omvat: - vervaardiging van bereid veevoeder, inclusief toevoegingen aan het veevoeder; - bereiding van niet samengesteld (enkelvoudig) veevoeder; - vervaardiging van voer voor huisdieren: honden- en kattenvoer, vogelvoer enz.; - verwerking van kadavers en afvalstoffen tot voer voor huisdieren. Deze klasse omvat niet: - vervaardiging van vismeel voor veevoer (10.20); - vervaardiging van perskoeken (10.41); - vernietiging van kadavers (38.21).Vervaardiging van diervoeders
11Vervaardiging van drankenVervaardiging van drankenVervaardiging van dranken
11.05Vervaardiging van bierVervaardiging van bier Deze klasse omvat: - brouwen van bier; - vervaardiging van alcoholarm en alcoholvrij bier.Vervaardiging van bier
12Vervaardiging van tabaksproductenVervaardiging van tabaksproducten Deze afdeling omvat: - vervaardiging van sigaretten, shag, sigaren, pijptabak, pruimtabak, snuif; - vervaardiging van "gehomogeniseerde" en "gereconstitueerde" tabak.Vervaardiging van tabaksproducten
13Vervaardiging van textielVervaardiging van textielVervaardiging van textiel
13.9Vervaardiging van overige textielproductenVervaardiging van overige textielproducten Deze groep omvat: - vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen; - vervaardiging van geconfectioneerde artikelen van textiel (geen kleding); - vervaardiging van vloerkleden en tapijt; - vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten; - vervaardiging van gebonden textielvlies en artikelen daarvan (geen kleding); - vervaardiging van technisch en industrieel textiel; - vervaardiging van overige textielproducten (rest).Vervaardiging van overige textielproducten
15Vervaardiging van leer, lederwaren en schoenenVervaardiging van leer, lederwaren en schoenenVervaardiging van leer, lederwaren en schoenen
16Primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubPrimaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)Primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk
16.1Primaire houtbewerking en verduurzamen van houtPrimaire houtbewerking en verduurzamen van houtPrimaire houtbewerking en verduurzamen van hout
16.2Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk
17Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwarenVervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwarenVervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren
17.1Vervaardiging van papierpulp, papier en kartonVervaardiging van papierpulp, papier en kartonVervaardiging van papierpulp, papier en karton
17.2Vervaardiging van papier- en kartonwarenVervaardiging van papier- en kartonwaren Deze groep omvat: - vervaardiging van verpakkingsmiddelen van papier en karton; vervaardiging van golfpapier en -karton; - vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren; - vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier; - vervaardiging van behangselpapier; - vervaardiging van overige papier- en kartonwaren.Vervaardiging van papier- en kartonwaren
17.21Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van papier en karton; vervaardiging van golfpapier en -kartonVervaardiging van verpakkingsmiddelen van papier en karton; vervaardiging van golfpapierVervaardiging van verpakkingsmiddelen van papier en karton; vervaardiging van golfpapier en -karton
18Drukkerijen, reproductie van opgenomen mediaDrukkerijen, reproductie van opgenomen mediaDrukkerijen, reproductie van opgenomen media
18.1Drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijenDrukkerijen en dienstverlening voor drukkerijenDrukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen
18.12Overige drukkerijenOverige drukkerijen Deze klasse omvat: - drukken van boeken, tijdschriften, reclame, verpakkingen en formulieren; - drukken door middel van boekdruk, offset, fotogravure, flexografie, zeefdruk of met andere drukpersen, duplicators, computerprinters, printinstallaties of foto- of thermokopieerapparaten.Overige drukkerijen
19Vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerkingVervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerkingVervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking
19.20.1AardolieraffinageAardolieraffinage Deze klasse omvat: - vervaardiging van motorbrandstoffen: benzine, kerosine, enz.; - productie van overige brandstoffen: lichte en zware stookolie, raffinaderijgassen als ethaan, propaan, butaan, enz.; - vervaardiging van producten voor de petrochemische industrie en voor de vervaardiging van wegdekken; - vervaardiging van overige aardolieproducten: white spirit, vaseline, paraffine, enz.Aardolieraffinage
20Vervaardiging van chemische productenVervaardiging van chemische productenVervaardiging van chemische producten
20.1Vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en vanVervaardiging van basischemicaliën, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van kunststof en synthetische rubber in primaire vormVervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van
20.13Vervaardiging van overige anorganische basischemicaliënVervaardiging van overige anorganische basischemicaliën Deze klasse omvat: - vervaardiging van chemische elementen met uitzondering van metalen, industriële elementaire gassen en door de kernbrandstoffenindustrie geproduceerde radioactieve elementen; - vervaardiging van anorganische zuren met uitzondering van salpeterzuur; - vervaardiging van alkaliën, logen en overige anorganische basen met uitzondering van ammoniak; - vervaardiging van gedistilleerd water; - vervaardiging van overige anorganische verbindingen; - vervaardiging van verrijkt uranium en thorium. Deze klasse omvat niet: - vervaardiging van industriële gassen (20.11); - vervaardiging van salpeterzuur en nitreerzuur, ammoniak, ammoniumchloride (20.15); - vervaardiging van kaliumnitrieten en -nitraten, triammoniumfosfaten en ammoniumcarbonaten (20.15); - vervaardiging van gedistilleerd aromatisch water (20.53); - vervaardiging van chemische stoffen voor de vervaardiging van farmaceutische producten (21.10); - vervaardiging van basismetalen (24.xx).Vervaardiging van overige anorganische basischemicaliën
20.14Vervaardiging van overige organische basischemicaliënVervaardiging van organische basischemicaliënVervaardiging van overige organische basischemicaliën
20.14.1Vervaardiging van petrochemische productenVervaardiging van petrochemische producten Deze klasse omvat: - vervaardiging van petrochemische producten: w.o. chloriden, fluoriden en polyfluoriden van koolwaterstoffen; w.o. benzeen, etheen, propeen, stureen e.d. w.o. methanol, chloroform, formaldehyde enz.; - distillatie van koolteer. Deze klasse omvat niet: - vervaardiging van pek en pekcokes (19.10); - vervaardiging van kunststof in primaire vorm (20.16); - vervaardiging van synthetische rubber in primaire vorm (20.17).Vervaardiging van petrochemische producten
20.14.9Vervaardiging van overige organische basischemicaliën (geen petrochemische producten)Vervaardiging van overige organische basischemicaliën (geen petrochemische producten) Deze klasse omvat: - vervaardiging van overige organische basischemicaliën: w.o. verzadigde en onverzadigde cyclische en acyclische koolwaterstoffen; w.o. acyclische en cyclische alcoholen, incl. synthetische ethylalcohol; w.o. eenwaardige en meerwaardige carbonzuren, incl. azijnzuur; w.o. andere verbindingen met zuurstofhoudende groepen, incl. aldehyden, ketonen, chinonen en verbindingen met twee of meer zuurstofhoudende groepen; w.o. organische verbindingen met stikstofhoudende groepen, incl. aminoverbindingen; w.o. synthetische glycerol; w.o. niet-drinkbare ethylalcohol door gisting (bioethanol); w.o. overige organische verbindingen, incl. distillatieproducten van hout enz.; - vervaardiging van houtskool; - vervaardiging van synthetische aromatische producten; - vervaardiging van kunstmatige zoetstoffen. Deze klasse omvat niet: - vervaardiging van ruwe glycerol (20.41); - vervaardiging van natuurlijke etherische oliën en natuurlijke aromatische producten (20.53); - vervaardiging van chemische stoffen voor de vervaardiging van farmaceutische producten (21.10); - vervaardiging van salicylzuur en 0-acetylsalicylzuur (21.10).Vervaardiging van overige organische basischemicaliën
20.15Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingenVervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen Deze klasse omvat: - vervaardiging van meststoffen: w.o. enkelvoudige of complexe stikstofhoudende, fosfaat- of kalimeststoffen; w.o. ureum, ruwe natuurlijke fosfaten en ruwe natuurlijke kalizouten; - drogen van dierlijke mest: w.o. koemest, kippenmest e.d. - vervaardiging van verwante stikstofhoudende producten: w.o. salpeterzuur en nitreerzuur, ammoniak, ammoniumchloride, kaliumnitrieten en -nitraten, triammoniumfosfaten en ammoniumcarbonaten. Deze klasse omvat niet: - vervaardiging van chemische bestrijdingsmiddelen (20.20).Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen
20.16Vervaardiging van kunststof in primaire vormVervaardiging van kunststof in primaire vorm Deze klasse omvat: - vervaardiging van polymeren (inclusief die van ethyleen), propyleen, styreen, vinylchloride, vinylacetaat en acryl, polyamiden, fenol- en epoxyharsen, polyuretanen, alkyd- en polyesterharsen en polyethers, siliconen en op polymeren gebaseerde ionenwisselaars; - vervaardiging van cellulose. Deze klasse omvat niet: - vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels (20.60); - bewerking van kunststof afval tot granulaat (38.32).Vervaardiging van kunststof in primaire vorm
20.3Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiekVervaardiging van verf, vernis en dergelijke, drukinkt en mastiek Deze groep omvat: - vervaardiging van verf en vernis; - vervaardiging van bereide pigmenten, opacifieermiddelen en verf- en kleurstoffen; - vervaardiging van verglaasbare samenstellingen, engobes (slips) enz.; - vervaardiging van mastiek (kit); - vervaardiging van plamuur e.d. niet vuurvaste preparaten voor het bestrijken of bepleisteren van metselwerk; - vervaardiging van organische oplosmiddelen, verdunners en preparaten voor het verwijderen van verf en vernis; - vervaardiging van drukinkten. Deze klasse omvat niet: - vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten (20.12); - vervaardiging van haarverf (20.42); - vervaardiging van schrijf- of tekeninkt (20.59).Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek
20.5Vervaardiging van overige chemische productenVervaardiging van overige chemische producten Deze groep omvat: - vervaardiging van kruit en springstoffen en van lucifers; - vervaardiging van lijm en bereide kleefmiddelen; - vervaardiging van etherische oliën; - vervaardiging van overige chemische producten (rest).Vervaardiging van overige chemische producten
21Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en productenVervaardiging van farmaceutische grondstoffen en productenVervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten
21.1Vervaardiging van farmaceutische grondstoffenVervaardiging van farmaceutische grondstoffen Deze groep omvat: - vervaardiging van actieve zelfstandigheden die voor de vervaardiging van geneesmiddelen worden gebruikt; - verwerking van bloed; - vervaardiging van chemisch zuivere suikers; - verwerking van klieren en vervaardiging van extracten van klieren enz.; - vervaardiging van insuline. Deze klasse omvat niet: - vervaardiging van farmaceutische eindproducten (21.20).Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen
21.2Vervaardiging van farmaceutische producten (geen grondstoffen)Vervaardiging van farmaceutische producten (geen grondstoffen) Deze groep omvat: - vervaardiging van geneesmiddelen: w.o. antisera en andere bloedfracties, vaccins; w.o. overige geneesmiddelen, incl. homeopathische; w.o. chemische contraceptieven voor uitwendig gebruik en anticonceptiemiddelen met hormonale werking; - vervaardiging van geïmpregneerde watten voor medisch gebruik, gaas, verband, zwachtels, hechtdraad e.d.; - vervaardiging van radioactieve elementen voor medisch gebruik. Deze klasse omvat niet: - vervaardiging van geneeskrachtige thee (10.83); - vervaardiging van farmaceutische grondstoffen (21.10); - vervaardiging van tandvullingen en cement voor de reconstructie van beenderen (32.50.2).Vervaardiging van farmaceutische producten
22Vervaardiging van producten van rubber en kunststofVervaardiging van producten van rubber en kunststofVervaardiging van producten van rubber en kunststof
22.1Vervaardiging van producten van rubberVervaardiging van producten van rubberVervaardiging van producten van rubber
22.2Vervaardiging van producten van kunststofVervaardiging van producten van kunststof Deze groep omvat: 22.21 Vervaardiging van platen, folie, buizen en profielen van kunststof 22.22 Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van kunststof 22.23 Vervaardiging van kunststofproducten voor de bouw 22.29 Vervaardiging van overige producten van kunststofVervaardiging van producten van kunststof
22.21Vervaardiging van platen, folie, buizen en profielen van kunststofVervaardiging van platen, folie, buizen en profielen van kunststof Deze klasse omvat: - vervaardiging van halffabrikaten van kunststof: w.o. platen, vellen, blokken, folie, stroken, strippen enz. van kunststof; - vervaardiging van buizen, slangen en hulpstukken voor buisleidingen van kunststof; - vervaardiging van filament voor 3D-printers. Deze klasse omvat niet: - vervaardiging van kunststof in primaire vormen (20.16); - vervaardiging van producten van natuurlijke of synthetische rubber (22.1x); - aanleg van pijpleiding in gebouwen of voor infrastructurele werken (42.21).Vervaardiging van platen, folie, buizen en profielen van kunststof
22.29Vervaardiging van overige producten van kunststofVervaardiging van overige producten van kunststof Deze klasse omvat: - vervaardiging van tafel- en keukengerei en toiletartikelen van kunststof; - vervaardiging van onderdelen voor machines en apparaten van kunststof; - vervaardiging van school- en kantoorbenodigdheden van kunststof; - vervaardiging van hoofddeksels en van kleding van kunststof indien de delen zijn verkleefd; - vervaardiging van etalage- en reclamemateriaal van kunststof; - vervaardiging van kunstgras; - graveren en andere oppervlaktebehandeling van kunststofartikelen; - lassen van kunststof; - vervaardiging van overige artikelen van kunststof: w.o. isolerende werkstukken, delen van verlichtingsartikelen, behangselpapier, beeldjes, drijfriemen en transportbanden, enz. Deze klasse omvat niet: - vervaardiging van reisartikelen van kunststof (15.12); - vervaardiging van schoeisel van kunststof (15.20); - bedrukken van verpakkingsmateriaal van kunststof (18.12.4); - bedrukken van kunststofartikelen uitgezonderd verpakkingsmateriaal (18.12.9); - vervaardiging van platen, folie, buizen en profielen van kunststof (22.21); - vervaardiging van verpakkingsmiddelen van kunststof (22.22); - vervaardiging van kunststofproducten voor de bouw (22.23); - vervaardiging van auto-onderdelen van kunststof (29.32); - vervaardiging van meubels van kunststof (31.0x); - vervaardiging van matrassen van niet overtrokken kunststof met celstructuur (31.03). - vervaardiging van sportartikelen van kunststof (32.30); - vervaardiging van spellen en speelgoed van kunststof (32.40); - vervaardiging van artikelen voor geneeskunde en tandheelkunde van kunststof (32.50.2).Vervaardiging van overige producten van kunststof
23Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale productenVervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten Deze afdeling omvat: vervaardiging van glas, keramische producten, cement, kalk en gips, producten van beton, gips en cement, en natuursteenbewerkingVervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten
23.6Vervaardiging van producten van beton, gips en cementVervaardiging van producten van beton, gips en cementVervaardiging van producten van beton, gips en cement
24Vervaardiging van metalen in primaire vormVervaardiging van metalen in primaire vormVervaardiging van metalen in primaire vorm
25Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)Vervaardiging van producten van metaal
25.1Vervaardiging van metalen producten voor de bouwVervaardiging van metalen producten voor de bouw Deze groep omvat: 25.11 Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan 25.12 Vervaardiging van metalen deuren, vensters en kozijnenVervaardiging van metalen producten voor de bouw
25.6Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerkingOppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking Deze groep omvat: 25.61 Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal 25.62 Algemene metaalbewerkingOppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking
25.61Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaalOppervlaktebehandeling en bekleding van metaal Deze klasse omvat: - bewerken van oppervlakten van metaal en -producten zowel in loon als van ingekochte producten door verschillende processen: w.o. plateren, anodiseren, elektrolytisch verzinken enz.; w.o. harden, warmtebehandeling; w.o. afbramen, zandstralen, trommelpolijsten en reinigen; w.o. verven, graveren e.d. van metaal; w.o. bekleden met ander materiaal dan metaal zoals plastificeren, emailleren, verven, lakken enz. Deze klasse omvat niet: - bedrukken van metaal (18.12.9); - oppervlaktebehandeling van kunststofproducten (22.29); - bewerken van metalen waarbij materiaal wordt weggenomen door schaven, frezen, vlakken, boren, draaien enz. (25.62); - bewerken van edele metalen (32.12); - oppervlaktebehandeling van metalen bouwconstructies, bruggen, masten e.d. (43.34).Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal
25.62Algemene metaalbewerkingAlgemene metaalbewerking Deze klasse omvat: - algemene toelevering van metalen halffabrikaten, werkstukken via verspanende bewerkingen zoals boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken, zagen, slijpen enz.; - loonlaswerk, pijpfitters. Deze klasse omvat niet: - direct graveren van sieraden voor particulieren (95.25).Algemene metaalbewerking
25.9Vervaardiging van overige producten van metaalVervaardiging van overige producten van metaal Deze groep omvat: 25.91 Vervaardiging van stalen vaten e.d. 25.92 Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal 25.93 Vervaardiging van artikelen van draad en van kettingen en veren 25.94 Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren 25.99 Vervaardiging van overige producten van metaal (rest)Vervaardiging van overige producten van metaal
26.1Vervaardiging van elektronische componenten en printplatenVervaardiging van elektronische componenten en printplaten Deze groep omvat: 26.11 Vervaardiging van elektronische componenten 26.12 Vervaardiging van elektronische printplatenVervaardiging van elektronische componenten en printplaten
26.5Vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerkenVervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerkenVervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken
26Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuurVervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur.Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur
01.6Dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogstDienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogstDienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst
10.11Slachterijen (geen pluimvee-)Slachterijen (geen pluimvee) Deze klasse omvat: - slachten, al dan niet in loon, van dieren inclusief proportioneren, uitbenen e.d.; - in loon proportioneren en uitbenen van vlees; - smelten van dierlijke vetten geschikt voor menselijke consumptie; - verwerking van slachtafvallen voor menselijke consumptie; - vervaardiging van meel en poeder van vlees; - vervaardiging van huidwol; - vervaardiging van beendermeel. Deze klasse omvat niet: - slachten van pluimvee (10.12); - vervaardiging van vleeswaren (10.13); - proportioneren, uitbenen e.d. van ingekocht vlees c.q. ingekochte niet-zelfgeslachte dieren (46.32).Slachterijen
10.12PluimveeslachterijenPluimveeslachterijen Deze klasse omvat: - slachten, al dan niet in loon, van gevogelte inclusief proportioneren, zoals van kippen, parelhoenders, kalkoenen, eenden, ganzen e.d.; - slachten van konijnen e.d. Deze klasse omvat niet: - bereiden, conserveren, vervaardiging van vlees en vleeswaren van pluimvee (10.13).Pluimveeslachterijen
10.61Vervaardiging van meel (geen zetmeel)Vervaardiging van meel (geen zetmeel) Deze klasse omvat: - malen van granen tot: w.o. meel, gries, griesmeel en pellets van tarwe, rogge, haver, maïs en overige granen; - malen van rijst tot: w.o. gepelde, geslepen, gepolijste, geglansde, voorgekookte (parboiled) of geconverteerde rijst; - vervaardiging van rijstemeel; - malen van groenten tot: w.o. meel en gries van gedroogde peulvruchten, wortels, knollen, noten, geschikt voor menselijke consumptie; - vervaardiging van graanpreparaten voor het ontbijt; - vervaardiging van bereide meelmengsels uit zelfgemalen meel voor brood, cake, biscuits of pannenkoeken. Deze klasse omvat niet: - vervaardiging van meel en gries van aardappelen (10.31); - vervaardiging van meelmengsels uit ingekocht meel voor brood, cake, biscuits of pannenkoeken (10.89); - natmaling van maïs (10.62).Vervaardiging van meel
10.62Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproductenVervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten Deze klasse omvat: - vervaardiging van stijfsel en zetmeel uit rijst, aardappelen, maïs, enz.; - vervaardiging van glucose (druivensuiker), glucosestroop, maltose, enz.; - vervaardiging van gluten; - vervaardiging van tapioca; - vervaardiging van maïsolie; - natmaling van maïs. Deze klasse omvat niet: - vervaardiging van melksuikers (lactose) (10.51); - vervaardiging van riet- of bietsuiker (10.81).Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten
10.72Vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerkVervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk Deze klasse omvat: - vervaardiging van koekjes, wafels, snijkoek, taaitaai en ander houdbaar banket; - vervaardiging van beschuit, toast, geroosterd brood; - vervaardiging van ouwel. Deze klasse omvat niet: - vervaardiging van natgebak en ander vers banket (10.71).Vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk
11.07Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en overig gebotteld waterVervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en overig gebotteld water Deze klasse omvat: - bottelen van water, inclusief de productie van natuurlijk mineraalwater; - vervaardiging van frisdranken: limonade, sinas, cola, tonic, vruchtendranken, -siroop e.d.; - vervaardiging van sport- en energiedranken. Deze klasse omvat niet: - vervaardiging van groente- en fruitsappen (10.32); - vervaardiging van zuiveldranken (10.51); - vervaardiging van limonadesiroop (10.89); - vervaardiging van alcoholhoudende dranken (11.01 -11.05); - vervaardiging van alcoholvrij en alcoholarm bier (11.05); - bottelen van eigen dranken of voor derden (46.34 resp. 82.92).Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en overig gebotteld water
14Vervaardiging van kledingVervaardiging van kledingVervaardiging van kleding
16.23Vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouwVervaardiging van overig timmerwerk voor de bouwVervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw
18.2Reproductie van opgenomen mediaReproductie van opgenomen media Deze groep omvat: - reproductie van geluids-, video- en filmopnamen van een origineel op cd en andere geluids- of beelddragers; - reproductie van computermedia van een origineel; - digitaliseren van gegevens op pasjes, toegangskaarten e.d. Deze klasse omvat niet: - uitgeven van software (games: 58.21, overige software: 58.22); - productie van video-opnamen en films (59.11.1); - reproductie van video-opnamen en films voor vertoning in bioscopen (59.12); - uitgeven van video-opnamen en films (59.13). - productie van geluidsopnamen (59.20); - uitgeven van geluidsopname (59.20); - ontwikkelen van software (62.01); - online voorziening van software via hosting (63.11).Reproductie van opgenomen media
20.6Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezelsVervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels Deze groep omvat: - vervaardiging van kabel van synthetische of kunstmatige filamenten; - vervaardiging van synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard, niet gekamd of anders bewerkt met het oog op het spinnen; - vervaardiging van synthetische of kunstmatige eendraadsgarens, incl. garens met een hoge sterktegraad; - vervaardiging van synthetische of kunstmatige monofilamenten of strippen. Deze klasse omvat niet: - spinnen van kunstmatige of synthetische vezels (13.10.x).Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels
23.1Vervaardiging van glas en glaswerkVervaardiging van glas en glaswerk Deze groep omvat: 23.11 Vervaardiging van vlakglas 23.12 Vormen en bewerken van vlakglas 23.13 Vervaardiging van holglas 23.14 Vervaardiging van glasvezels 23.19 Vervaardiging en bewerking van overig glas, inclusief technisch glaswerkVervaardiging van glas en glaswerk
23.61Vervaardiging van producten voor de bouw van beton, kalkzandsteen en van cellenbetonVervaardiging van producten voor de bouw van beton, kalkzandsteen en van cellenbetonVervaardiging van producten voor de bouw van beton, kalkzandsteen en van cellenbeton
24.1Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringenVervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen Deze groep omvat: - vervaardiging van ruwijzer en staal door de reductie van ijzererts en schroot: w.o. gieterijruwijzer en ruwijzer voor de vervaardiging van staal; w.o. ijzerhoudende producten door de directe reductie van ijzererts en van overige poreuze ijzerhoudende producten in klompen, pellets en dergelijke vormen; w.o. staal in een staaloven, elektrische oven of andere oven; w.o. ferro-mangaan met een hoog koolstofgehalte en van spiegelijzer; - vervaardiging van warm- of koudgewalste staalproducten (inclusief continu-gegoten producten): w.o. vertind blik, verchroomde plaat, onvertind blik; w.o. warmgewalste staven, zware en lichte profielen en van damwandprofielen; w.o. rails en ander warmgewalst spoorwegmateriaal; w.o. ingots, ander ijzer en staal in primaire vorm en halffabrikaten; - vervaardiging en/of continu coating van warmgewalst, zoals van breedband, bandstaal, plaatstaal en breed platstaal; - vervaardiging en/of continu coating van koudband en koudgewalst plaatstaal; - vervaardiging van warmgewalste producten, koudband en koudgewalst plaatstaal, al dan niet bekleed, die meer dan een oppervlaktebehandeling hebben ondergaan, maar daardoor niet onder een andere post vallen; - vervaardiging van ijzerpoeder. Deze klasse omvat niet: - koudtrekken van staven (24.31); - vervaardiging van al dan niet bekleed koudgewalst bandstaal met een breedte van niet meer dan 500 mm, verkregen door het koud herwalsen van warmgewalste platte producten of door het slitten van al dan niet beklede koudgewalste platte producten (24.32); - maken van gietstukken van ijzer en staal (24.5x).Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen
24.4Vervaardiging van edelmetalen en overige non-ferrometalenVervaardiging van edelmetalen en overige non-ferrometalen Deze groep omvat: 24.41 Vervaardiging van edelmetalen 24.42 Vervaardiging van aluminium 24.43 Vervaardiging van lood, zink en tin 24.44 Vervaardiging van koper 24.45 Vervaardiging van overige non- ferrometalen 24.46 Smelten en raffineren van uraniumVervaardiging van edelmetalen en overige non-ferrometalen
24.5Gieten van metalenGieten van metalen Deze groep omvat: 24.51 Gieten van ijzer 24.52 Gieten van staal 24.53 Gieten van lichte metalen 24.54 Gieten van overige non- ferrometalenGieten van metalen
25.5Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgieSmeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie Deze groep omvat: - smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; - poedermetallurgie: door een hittebehandeling (sintering) of onder druk rechtstreeks uit metaalpoeder vervaardigen van metalen voorwerpen. Deze klasse omvat niet: - vervaardiging van metaalpoeder (ijzer: 24.10, overig: 24.4x).Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie
25.7Vervaardiging van scharen, messen en bestek, hang- en sluitwerk en gereedschapVervaardiging van scharen, messen en bestek, hang- en sluitwerk en gereedschapVervaardiging van scharen, messen en bestek, hang- en sluitwerk en gereedschap
26.3Vervaardiging van communicatieapparatuurVervaardiging van communicatieapparatuur Deze groep omvat: - vervaardiging mobiele telefoons; - vervaardiging van zendapparaten voor televisie, inclusief de vervaardiging van relaisapparaten (steunzenders) en zendapparaten voor televisie voor industrieel gebruik; - vervaardiging van televisiecamera's; - vervaardiging van zendapparaten voor radio-omroep en radiotelefonie, zoals van vaste zendapparaten en gecombineerde zend- en ontvangapparaten en van apparaten voor radiotelefonie voor transportmaterieel, mobilofoons, overige antwoordzenders (transponders); - vervaardiging van apparaten voor lijntelefonie en van automatische en niet automatische centrale posten (schakelborden). - vervaardiging van alarminstallaties, zoals van bellen, sirenes, signaalborden, alarmapparaten tegen diefstal of brand. Deze klasse omvat niet: - vervaardiging van elektronische componenten (26.11).Vervaardiging van communicatieapparatuur
26.4Vervaardiging van consumentenelektronicaVervaardiging van consumentenelektronica Deze groep omvat: - vervaardiging van televisietoestellen, videomonitors en videoprojectie apparaten; - vervaardiging van al dan niet digitale video-opname- en videoweergave apparaten, inclusief camcorders en dvd-recorders; - vervaardiging van radiotoestellen; - vervaardiging van apparaten voor het opnemen van geluiden, telefoonantwoordapparaten enz.; - vervaardiging van cd-spelers enz.; - vervaardiging van microfoons, luidsprekers, kop- en oortelefoons, audiofrequentversterkers en geluidsversterkers; - vervaardiging van antennes, reflectoren, rotoren voor antennes, kabeladapters, televisiedecoders; - vervaardiging van elektroakoestische apparaten: w.o. buitendeurmicrofoons, afstandsbesturingssystemen met kabel, simultaantolk installaties, elektronische steminstallaties, vergaderschakelingen, oproepinstallaties, draagbare geluidssystemen. Deze klasse omvat niet: - reproductie van geluidsopnamen (18.20); - reproductie van video-opnamen (18.20); - vervaardiging van informatiedragers waarop niet is opgenomen (26.80); - uitgeverijen van cd.'s met muziek en overige geluidsopnamen (59.20).Vervaardiging van consumentenelektronica
23.7NatuursteenbewerkingNatuursteenbewerking Deze groep omvat: - bewerking van door steengroeven geleverde ruwe steen; - houwen, bewerken en afwerken van natuursteen voor gebruik in de bouw en in tuinen (ook granieten aanrechtbladen); - bewerking van grafstenen.Natuursteenbewerking
26.2Vervaardiging van computers en randapparatuurVervaardiging van computers en randapparatuur Deze klasse omvat:. - vervaardiging van automatische gegevensverwerkende machines, inclusief microcomputers: digitale, analoge en hybride machines; - vervaardiging van randapparatuur, zoals van toetsenboren, muizen, printers, plotters, scanners; - vervaardiging van geldwisselautomaten en automaten voor uitgifte van geld. Deze klasse omvat niet: - vervaardiging van elektronische onderdelen van computers (26.11); - vervaardiging van machines voor het sorteren, tellen of verpakken van geld, voor het automatisch afleveren van bankbiljetten (28.23); - vervaardiging van elektronische spellen (32.40); - reparatie en onderhoud van computers (95.11).Vervaardiging van computers en randapparatuur
27Vervaardiging van elektrische apparatuurVervaardiging van elektrische apparatuurVervaardiging van elektrische apparatuur
28Vervaardiging van overige machines en apparatenVervaardiging van overige machines en apparatenVervaardiging van overige machines en apparaten
28.1Vervaardiging van motoren, turbines, pompen, compressoren, appendages en drijfwerkelementenVervaardiging van motoren, turbines, pompen, compressoren, appendages en drijfwerkelementen Deze groep omvat: 28.11 Vervaardiging van motoren en turbines (niet voor vliegtuigen, motorvoertuigen en bromfietsen) 28.12 Vervaardiging van hydraulische apparatuur 28.13 Vervaardiging van niet- hydraulische pompen en compressoren 28.14 Vervaardiging van appendages 28.15 Vervaardiging van tandwielen, lagers en overige drijfwerkelementenVervaardiging van motoren, turbines, pompen, compressoren, appendages en drijfwerkelementen
28.2Vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruikVervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik Deze groep omvat: 28.21 Vervaardiging van industriële ovens en branders 28.22 Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen 28.23 Vervaardiging van kantoormachines en -apparatuur (geen computers en randapparatuur) 28.24 Vervaardiging van pneumatisch en elektrisch handgereedschap 28.25 Vervaardiging van machines en apparaten voor industriële koeltechniek en klimaatregeling 28.29 Vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (rest)Vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik
28.22Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigenVervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen Deze klasse omvat: - vervaardiging van hef-, hijs-, laad- en loswerktuigen en van werktuigen voor het hanteren van goederen met handbediening of met motoraandrijving: w.o. takels, lieren, kaapstanders, dommekrachten en vijzels; w.o. dirkkranen, hijskranen, hefportalen, portaalwagens enz.; w.o. interne transportwagens al dan niet voorzien van een hef- of hijsrinrichting of met eigen beweegkracht; w.o. mechanische manipulatoren en industrierobots die speciaal voor het heffen, hijsen, laden of lossen of voor het hanteren van goederen zijn ontworpen; - vervaardiging van transportbanden, kabelbanen, elevatoren voor vaste stoffen enz.; - vervaardiging van liften, roltrappen en rolpaden. Deze klasse omvat niet: - vervaardiging van mechanische schoppen, excavateurs en laadschoppen (28.92); - vervaardiging van industrierobots voor overig gebruik (28.99); - vervaardiging van drijvende kranen (30.11); - vervaardiging van spoorwegkranen (30.20).Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen
28.29Vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (rest)Vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (rest) Deze klasse omvat: - vervaardiging van weegapparaten en weeginrichtingen: w.o. huishoud- en personenweegschalen; w.o. weegschalen voor gebruik in winkels; w.o. bascules, apparaten voor het continu wegen; w.o. weegbruggen, gewichten enz.; - vervaardiging van apparaten voor het filtreren of zuiveren van vloeistoffen en van waterzuiveringsinstallaties; - vervaardiging van apparaten voor het spuiten, verspreiden of verstuiven van vloeistoffen of poeder, zoals van spuitpistolen, blusapparaten, zandstraalapparaten, stoomstraalapparaten; - vervaardiging van verpakkingsmachines, zoals van machines voor het vullen, sluiten, capsuleren of etiketteren; - vervaardiging van machines en apparaten voor het reinigen of het drogen van flessen en voor het persen van koolzuur in dranken; - vervaardiging van distilleer- en rectificeerapparaten voor aardolieraffinaderijen, chemische of drankenindustrie; - vervaardiging van gasgeneratoren; - vervaardiging van kalanders en walsmachines en van cilinders daarvan; - vervaardiging van centrifuges; - vervaardiging van metalloplastische pakking en overige pakkingen; - vervaardiging van verkoopautomaten; - vervaardiging van veel verschillende machineonderdelen. Deze klasse omvat niet: - vervaardiging van precisiebalansen voor laboratoria e.d. (26.51); - vervaardiging van ventilatoren voor huishoudelijk gebruik (27.51); - vervaardiging van sproeimachines voor gebruik in de landbouw (28.30); - vervaardiging van centrifugaalontromers (28.93).Vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik
28.9Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleindenVervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden Deze groep omvat: 28.91 Vervaardiging van machines voor de metallurgie 28.92 Vervaardiging van machines voor de bouw en winning van delfstoffen 28.93 Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen 28.94 Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer 28.95 Vervaardiging van machines voor de productie van papier en karton 28.96 Vervaardiging van machines voor de kunststof- en rubberindustrie 28.99 Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest).Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden
28.93Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelenVervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen Deze klasse omvat: - vervaardiging van droogapparaten voor gebruik in de landbouw; - vervaardiging van machines en apparaten voor de zuivelindustrie: w.o. centrifugaalontromers; w.o. machines en apparaten voor het behandelen van melk, het verwerken van melk tot zuivelproducten en voor de kaasbereiding; - vervaardiging van machines en apparaten voor de meelindustrie: w.o. wanmolens, cyclonen voor het schonen van granen, borstelmachines e.d., molens met maalstenen; w.o. machines voor het reinigen van zemelen, mengmachines, pelmolens voor rijst, splitmachines voor erwten. - vervaardiging van machines en apparaten voor de vervaardiging van alcoholhoudende en alcoholvrije dranken; - vervaardiging van machines en apparaten voor brood- en banketbakkerijen en deegwarenindustrie, zoals van niet-elektrische bakkersovens, deegmengers, opmaakmachines, snijmachines; - vervaardiging van machines en apparaten voor de chocolade- en suikerwerkindustrie; - vervaardiging van machines en apparaten voor de groente- en fruitindustrie; - vervaardiging van machines en apparaten voor de vlees- en vleeswarenindustrie; - vervaardiging van machines en apparaten voor de bewerking van vis, schaal- of weekdieren; - vervaardiging van machines en apparaten voor de dierlijke of plantaardige oliën- en vettenindustrie; - vervaardiging van machines en apparaten voor de tabaksindustrie; - vervaardiging van machines en apparaten voor de bereiding van voedsel in grootkeukens en horeca. Deze klasse omvat niet: - vervaardiging van verpakkings- en weegmachines en -apparaten (28.29); - vervaardiging van elektrische bakkersovens (28.21); - vervaardiging van machines voor het reinigen of sorteren van landbouwproducten (28.30).Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen
28.99Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest)Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest) Deze klasse omvat: - vervaardiging van machines en apparaten voor de chemische en farmaceutische industrie; - vervaardiging van machines en apparaten voor de drukkerij of boekbinderij; - vervaardiging van droogapparaten voor hout, papierstof, papier en karton; - vervaardiging van machines en apparaten voor de aardewerk-, beton-, cement-, kalk- en gipsproductenindustrie; - vervaardiging van machines en apparaten voor de glas- en glasbewerkende industrie; - vervaardiging van machines en apparaten voor de elektrotechnische industrie; - vervaardiging van isotopenscheiders; - vervaardiging van industriële robots voor specifieke doeleinden (rest); - vervaardiging van vormkasten voor ongeacht het materiaal, gietvormen, modellen en platen voor gietvormen.Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden
29Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggersVervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggersVervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers
29.2Carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggersCarrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggersCarrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers
30Vervaardiging van overige transportmiddelenVervaardiging van overige transportmiddelenVervaardiging van overige transportmiddelen
30.1ScheepsbouwScheepsbouw Deze klasse omvat: - bouw van passagiersschepen, veerboten, vrachtschepen, tankers enz.; - bouw van oorlogsschepen; - bouw van vissersvaartuigen; - bouw van luchtkussenvaartuigen; - vervaardiging van booreilanden die al dan niet op de zeebodem geplaatst kunnen worden; - vervaardiging van drijvend materieel: w.o. drijvende dokken, pontons, caissons, drijvende aanlegsteigers; w.o. boeien, drijvende tanks, aken, lichters enz.; w.o. woonboten, woonarken; - vervaardiging van drijvende secties voor schepen; - bouw van opblaasbare boten en vlotten; - bouw van zeilboten met of zonder hulpmotor; - bouw van motorboten; - bouw van overige sport- en recreatievaartuigen, zoals van kano's, kajaks, skiffs; - optuigen van sport- en recreatievaartuigen. Deze klasse omvat niet: - gieten van scheepsschroeven (24.5x); - vervaardiging van niet drijvende secties van schepen (25.11); - vervaardiging van navigatieapparaten (26.51); - vervaardiging van scheepsmotoren (28.11); - reparatie van schepen (33.15); - slopen van schepen (38.31); - vervaardiging van amfibievoertuigen (39.10); - classificeren van schepen (81.29).Scheepsbouw
30.11Bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen)Bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen) Deze klasse omvat: - bouw van passagiersschepen, veerboten, vrachtschepen, tankers enz.; - bouw van oorlogsschepen; - bouw van vissersvaartuigen; - bouw van luchtkussenvaartuigen; - vervaardiging van booreilanden die al dan niet op de zeebodem geplaatst kunnen worden; - vervaardiging van drijvend materieel: w.o. drijvende dokken, pontons, caissons, drijvende aanlegsteigers; w.o. boeien, drijvende tanks, aken, lichters enz.; w.o. woonboten, woonarken; - vervaardiging van drijvende secties voor schepen. Deze klasse omvat niet: - gieten van scheepsschroeven (24.5x); - vervaardiging van niet drijvende secties van schepen (25.11); - vervaardiging van navigatieapparaten (26.51); - vervaardiging van scheepsmotoren (28.11); - vervaardiging en reparatie van sport- en recreatievaartuigen (30.12); - reparatie van schepen (33.15); - slopen van schepen (38.31); - vervaardiging van amfibievoertuigen (39.10); - classificeren van schepen (81.29).Bouw van schepen en drijvend materieel
30.12Bouw van sport- en recreatievaartuigenBouw van sport- en recreatievaartuigen Deze klasse omvat: - bouw van opblaasbare boten en vlotten; - bouw van zeilboten met of zonder hulpmotor; - bouw van motorboten; - bouw van overige sport- en recreatievaartuigen, zoals van kano's, kajaks, skiffs; - optuigen van sport- en recreatievaartuigen. Deze klasse omvat niet: - vervaardiging van navigatieapparaten (26.51); - vervaardiging van scheepsmotoren (28.11); - vervaardiging van surfplanken (32.30); - reparatie van recreatieschepen (33.15); - slopen van schepen (38.31).Bouw van sport- en recreatievaartuigen
30.9Vervaardiging van transportmiddelen (rest)Vervaardiging van transportmiddelen (rest) Deze groep omvat: - vervaardiging van motor- en bromfietsen; - vervaardiging van fietsen en invalidenwagens; - vervaardiging van overige transportmiddelen (rest).Vervaardiging van transportmiddelen
31Vervaardiging van meubelsVervaardiging van meubels Deze afdeling omvat: - vervaardiging van slaapkamer-, woonkamer-, tuinmeubels enz.; - vervaardiging van doe-het-zelf meubelpakketten; - vervaardiging van kleinmeubels, zoals van dekenkisten, kapstokken enz.; - afwerken van stoelen en andere meubels, zoals spuiten, lakken, schilderen, stofferen, logen van nieuwe meubels; - interieurbouw; - vervaardiging van keuken- en badkamermeubels; - vervaardiging van bedrijfsmeubels voor werkruimten, restaurants, scholen, kerken, kantoren en kantines, theaters, bioscopen e.d.; - vervaardiging van matrassen. Deze klasse omvat niet: - vervaardiging van meubelveren (25.99); - vervaardiging van verlichtingsarmaturen (27.40).Vervaardiging van meubels
31.01Interieurbouw en vervaardiging van bedrijfsmeubelsInterieurbouw en vervaardiging van bedrijfsmeubelsInterieurbouw en vervaardiging van bedrijfsmeubels
32Vervaardiging van overige goederenVervaardiging van overige goederenVervaardiging van overige goederen
32.5Vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelenVervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelenVervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen
32.99.1Sociale werkvoorzieningSociale werkvoorziening Deze klasse omvat: - aanbieden van arbeid aan personen die vanwege een handicap slechte kansen hebben op de reguliere arbeidsmarkt.Sociale werkvoorziening
33Reparatie en installatie van machines en apparatenReparatie en installatie van machines en apparatenReparatie en installatie van machines en apparaten
33.1Reparatie van producten van metaal, machines en apparatuurReparatie van producten van metaal, machines en apparatuurReparatie van producten van metaal, machines en apparatuur
33.12Reparatie en onderhoud van machinesReparatie en onderhoud van machinesReparatie en onderhoud van machines
33.2Installatie van industriële machines en apparatuurInstallatie van industriële machines en apparatuur Deze klasse omvat ook: - gespecialiseerd demonteren van specifieke geïnstalleerde machines.Installatie van industriële machines en apparatuur
35Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde luchtProductie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde luchtProductie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
36Winning en distributie van waterWinning en distributie van water Deze afdeling omvat: - winning van water; - transport en distributie van water; - watervoorziening aan schepen via boten; - ontzouten van zeewater voor de productie van water.Winning en distributie van water
FBouwnijverheidBouwnijverheid Deze sectie omvat: - algemene en gespecialiseerde bouwkundige en civieltechnische werken, de bouwinstallatie en de afwerking van gebouwen. Zij omvat ook nieuwbouw, reparatie, aan- en verbouwwerkzaamheden, het optrekken van geprefabriceerde gebouwen of constructies ter plaatse en van tijdelijke bouwwerken. Onder algemene bouw valt de bouw van woningen, kantoren, winkels en andere vormen van burgerlijke- en utiliteitsbouw enzovoort of de bouw of aanleg van zware constructies als autowegen, straten, bruggen, tunnels, spoorwegen, vliegvelden, havens en andere waterbouwkundige projecten, irrigatiesystemen, rioleringen, industriële installaties, pijpleidingen en elektriciteitsleidingen, sportvoorzieningen enzovoort. Deze werkzaamheden kunnen voor eigen rekening of voor een vast bedrag of op contractbasis worden uitgevoerd. Een deel van de werkzaamheden of soms zelfs alle uitvoerende werkzaamheden kunnen worden uitbesteed aan onderaannemers. Gespecialiseerde bouw omvat de bouw of aanleg van een gedeelte van bouwwerken en van civieltechnische werken of de hiervoor vereiste voorbereidende werkzaamheden. Er is gewoonlijk sprake van gespecialiseerde werkzaamheden ten behoeve van diverse bouwwerken, waarvoor specifieke ervaring of een speciale uitrusting nodig is. Het heien, leggen van funderingen, boren van waterputten, de cascobouw, het storten van beton, metselen, zetten van natuursteen, de bouw van steigers, dakbedekking enzovoort worden hiertoe gerekend. Gespecialiseerde bouwkundige werkzaamheden worden meestal aan onderaannemers uitbesteed, maar vooral reparaties worden in de bouw rechtstreeks voor de eigenaar van het onroerend goed uitgevoerd. De bouwinstallatie omvat de installatie van alle voorzieningen waardoor een bouwwerk als zodanig zijn functie kan vervullen. Deze werkzaamheden worden meestal op de bouwplaats zelf verricht, hoewel bepaalde gedeelten ervan in een werkplaats kunnen worden uitgevoerd. Inbegrepen zijn loodgieterswerk, de installatie van verwarmings- en klimaatregelingssystemen, alarmsystemen en andere elektrische apparatuur, sprinklerinstallaties, liften en roltrappen enzovoort. Ook vallen hieronder isolatiewerkzaamheden (vochtwering, warmte- en geluidsisolatie), het aanbrengen van metalen beplating, de installatie van commerciële koelapparatuur, verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen, spoorwegen, luchthavens, havens enzovoort. Het uitvoeren van reparaties in verband met deze activiteiten is ook inbegrepen. De afwerking van gebouwen omvat werkzaamheden die zijn gericht op de afwerking of voltooiing van een bouwwerk, zoals glaszetten, stukadoorswerk, schilderen, sauzen, het aanbrengen van vloer- of wandtegels of van andere bekleding of bedekking zoals parket, tapijt, behang enzovoort, schuren van vloeren, aftimmeren, geluidstechnische werkzaamheden enzovoort. Het uitvoeren van reparaties in verband met deze activiteiten is ook inbegrepen. Deze sectie omvat niet: - de bouw of installatie van industriële apparatuur en machines (bijvoorbeeld de installatie van industriële ovens, turbines enzovoort) (sectie C); - het optrekken van volledige geprefabriceerde gebouwen of bouwwerken van zelf vervaardigde onderdelen wordt ingedeeld bij de toepasselijke rubriek van de sectie Industrie, afhankelijk van het materiaal waaruit deze voornamelijk bestaan. Indien dit echter beton is, wordt deze activiteit in deze afdeling ingedeeld.Bouwnijverheid
41Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkelingAlgemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkelingAlgemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling
41.2Algemene burgerlijke en utiliteitsbouwAlgemene burgerlijke en utiliteitsbouw Deze groep omvat: - (gedeeltelijk) bouwen, vernieuwen of onderhouden van woningen en andere gebouwen; - aanleg van complete luchthavens, sportaccommodaties e.d., inclusief de gebouwen; - montage van constructies van niet zelfgeprefabriceerde houten bouwelementen; - vervaardiging op de bouwplaats van betonnen bouwelementen; - montage van constructies van niet zelfvervaardigde betonnen bouwelementen; - kassenbouw, bouw van hallen, loodsen e.d.; - klusjesbedrijven. Deze klasse omvat niet: - montage op de bouwplaats van in eigen werkplaats vervaardigde houten bouwelementen (16.23.9); - montage op de bouwplaats van in eigen werkplaats vervaardigde betonnen bouwelementen (23.61.1); - montage op de bouwplaats van in eigen werkplaats vervaardigde stalen bouwelementen (25.11); - vervaardiging van drijven woningen, woonboten, woonarken (30.11); - aanleg van luchthavens met uitzondering van de gebouwen (42.11.1); - aanleg van sportaccommodaties met uitzondering van de gebouwen (42.99); - restaureren van bouwwerken of gedeelten daarvan (43.99.9).Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw
42Grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet)Grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet)Grond-, water- en wegenbouw
42.1Bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerkenBouw van wegen, spoorwegen en kunstwerkenBouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken
42.2Leggen van kabels en buizenLeggen van kabels en buizenLeggen van kabels en buizen
43Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouwGespecialiseerde werkzaamheden in de bouwGespecialiseerde werkzaamheden in de bouw
43.1Slopen van bouwwerken, grondverzet en proefborenSlopen van bouwwerken, grondverzet en proefborenSlopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren
43.2BouwinstallatieBouwinstallatie Deze groep omvat: - elektrotechnische bouwinstallatie; - loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair en van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur; - overige bouwinstallatie.Bouwinstallatie
43.22Loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair en van verwarmings- en luchtbehandelingsapparaLoodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair en van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuurLoodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair en van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur
43.3Afwerking van gebouwenAfwerking van gebouwen Deze groep omvat: - stukadoren; - bouwtimmeren; - afwerking van vloeren en wanden; - schilderen en glaszetten; - overige afwerking van gebouwen.Afwerking van gebouwen
43.31StukadorenStukadoren Deze klasse omvat: - verrichten van raap-, pleister- of schuurwerk aan plafonds en wanden; - verwerken van riet of rietmatten, houtwol e.d. tot een hechtgrond voor raap-, pleister- of schuurwerk; - behandelen van plafonds, wanden en vloeren met kalk, gips, cement of andere bindmiddelen en zand of andere vulstoffen; - vlinderen (egaliseren, waterdicht maken e.d.) van pas gestorte vloeren; - ter plekke vervaardigen of aanbrengen van gipsornamenten, lijstwerk e.d. versieringen. Eventueel in combinatie met: - verrichten van wit-, saus-, silicaat- of soortgelijk werk. Deze klasse omvat niet: - niet op de bouwplaats vervaardigen van gipsornamenten, lijstwerk van gips e.d. versieringen (23.69); - schilderen van wanden, vloeren en plafonds (43.34); - aanbrengen van gipsplaten (43.99.3).Stukadoren
43.34Schilderen en glaszettenSchilderen en glaszetten Deze klasse omvat: - voorbewerken, schilderen, lakken of spuiten van het binnen- en buitenwerk van bouwwerken, daaronder begrepen het behandelen van plafonds, wanden of vloeren met verf of een soortgelijk product; - verrichten van wit-, saus-, silicaat- of soortgelijk werk; - schilderen van metalen bouwconstructies; - schilderen van weg- en waterbouwkundige werken; - aanbrengen van markeringen op wegen; - glaskitten en -zetten, andere kitterswerkzaamheden. Deze klasse omvat niet: - schilderen van schepen (30.1x); - metaaloppervlaktebehandeling (25.61); - schilderen ten behoeve van reclame (73.11).Schilderen en glaszetten
43.9Dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouwDakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouwDakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw
43.91Dakdekken en bouwen van dakconstructiesDakdekken en bouwen van dakconstructies Deze klasse omvat: - aanbrengen van dakbedekkingen van stro, riet, pannen, leien, mastiek, kunststof, koper e.d.; - bouwen van dakconstructies. Eventueel in combinatie met: - isoleren van daken. Deze klasse omvat niet: - loodgieterswerk aan daken (43.22.1); - waterdichtmaken van daken en muren (43.99.9).Dakdekken en bouwen van dakconstructies
GGroot- en detailhandel; reparatie van auto’sGroot- en detailhandel; reparatie van auto's Deze sectie omvat: - de groot- en detailhandel (verkoop zonder aanbrengen van veranderingen) in alle soorten goederen en de diensten die bij de verkoop van goederen worden verleend; - tussenhandel/handelsbemiddeling; - reparatie van auto's en motoren. De verkoop zonder bewerking omvat de in de handel gebruikelijke handelingen, bijvoorbeeld sorteren, samenvoegen en combineren van goederen, mengen (versnijden) van goederen (bijvoorbeeld wijn of zand), bottelen (met of zonder reiniging van de fles vooraf), verpakken, opsplitsen en anders verpakken van partijen stukgoederen voor distributie in kleinere hoeveelheden, opslag (al dan niet bevroren of gekoeld), schoonmaken en drogen van landbouwproducten, snijden van houtvezel- of metalen platen voor eigen rekening. Groothandel is de wederverkoop (verkoop zonder aanbrengen van veranderingen) van nieuwe en gebruikte goederen aan de detailhandel, aan industriële en andere bedrijfsmatige gebruikers, of aan andere groothandelaren, alsmede de handelsbemiddeling bij de aankoop van goederen voor of de verkoop van goederen aan dergelijke personen of bedrijven. De belangrijkste soort van groothandel is de groothandel in goederen, dat wil zeggen groothandelaren die goederen verkopen die zij in eigendom hebben zoals grossiers, dealers, exporteurs, importeurs en coöperatieve inkooporganisaties, verkooporganisaties en verkoopkantoren (detailhandelsbedrijven uitgezonderd) van industriële ondernemingen, die tot taak hebben de producten ervan op de markt te brengen. Tussenhandel/handelsbemiddeling is het samenbrengen van koper en verkoper of het uitvoeren van transacties voor rekening van derden. Inbegrepen zijn makelaars op goederenbeurzen, commissionairs, en andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen. Detailhandel is de wederverkoop (verkoop zonder aanbrengen van veranderingen) van nieuwe en gebruikte goederen hoofdzakelijk aan het publiek voor persoonlijk of huishoudelijk ge- of verbruik, op de markt of door winkels, warenhuizen, postorderbedrijven, straathandelaren, consumentencoöperaties, veilinghuizen enzovoort. De meeste detailhandelaren zijn eigenaar van de goederen die zij verkopen, maar sommigen werken als tussenpersoon voor een opdrachtgever en verkopen in consignatie dan wel op commissiebasis.Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
45Handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangersHandel in en reparatie van auto's, motorfietsen en aanhangersHandel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers
45.1Handel in auto’s en aanhangers, eventueel gecombineerd met reparatieHandel in auto's en aanhangers, eventueel gecombineerd met reparatieHandel in auto’s en aanhangers, eventueel gecombineerd met reparatie
45.11Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’sHandel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto'sHandel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s
45.11.1Import van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsauto’sImport van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsauto's Deze klasse omvat: - import van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfswagens. Deze klasse omvat niet: - import van nieuwe bedrijfsauto's (45.19.1); - import van gebruikte personenauto's (45.11.2); - import van onderdelen en accessoires voor personenauto's (45.31.1).Import van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsauto’s
45.11.2Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe)Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's (geen import van nieuwe) Deze klasse omvat: - groothandel in personenauto's (geen import van nieuwe); - handelsbemiddeling in personenauto's; - detailhandel in personenauto's; - handel in campers; - handel in schadeauto's; - algemene reparatie en onderhoud van personenauto's; - algemene restauratie van oude auto's, oldtimers e.d. Deze klasse omvat niet: - import van nieuwe personenauto's (45.11.1); - auto-onderdelenservicebedrijven (45.20.1); - reparatie en montage van banden (45.20.2); - gespecialiseerde reparatiebedrijven van auto-onderdelen (45.20.3); - carrosserieherstel van personenauto's (45.20.4); - groothandel en handelsbemiddeling in onderdelen en accessoires voor personenauto's (45.31.1); - detailhandel in onderdelen en accessoires voor personenauto's (45.32); - autoslopers en groothandel in sloopauto's en autosloopmateriaal (46.77.1); - benzineservicestations (47.30); - verrichten van autokeuringen (71.20.2).Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s
45.19Handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto’s, aanhangers en caravansHandel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto's, aanhangers en caravansHandel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto’s, aanhangers en caravans
45.2Gespecialiseerde reparatie van auto'sGespecialiseerde reparatie van auto's Deze groep omvat: 45.20.1 Auto- onderdelenservicebedrijven 45.20.2 Bandenservicebedrijven 45.20.3 Reparatie van specifieke auto-onderdelen 45.20.4 Carrosserieherstel 45.20.5 Overige gespecialiseerde reparatie en slepen van auto'sGespecialiseerde reparatie van auto's
45.3Handel in auto-onderdelen en -accessoiresHandel in auto-onderdelen en -accessoiresHandel in auto-onderdelen en -accessoires
45.4Handel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvanHandel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvanHandel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan
46Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen)Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) Deze afdeling omvat de groepen: 461 Handelsbemiddeling 462 Groothandel in landbouwproducten en levende dieren 463 Groothandel in voedings- en genotmiddelen 464 Groothandel in consumentenartikelen 465 Groothandel in ICT-apparatuur 466 Groothandel in machines en benodigdheden voor industrie en handel 467 Overige gespecialiseerde groothandel 469 Niet-gespecialiseerde groothandelGroothandel en handelsbemiddeling
46.2Groothandel in landbouwproducten en levende dierenGroothandel in landbouwproducten en levende dierenGroothandel in landbouwproducten en levende dieren
46.21Groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoerGroothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoerGroothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer
46.22Groothandel in bloemen en plantenGroothandel in bloemen en planten Deze klasse omvat: - groothandel in bloemen en planten. eventueel in combinatie met het: - gedurende een beperkte periode verzorgen en/of doen opgroeien van bloemen en planten. Deze klasse omvat niet: - groothandel in droog- en kunstbloemen (46.49.9); - groothandel in tuingereedschappen (46.74.1).Groothandel in bloemen en planten
46.3Groothandel in voedings- en genotmiddelenGroothandel in voedings- en genotmiddelenGroothandel in voedings- en genotmiddelen
46.31Groothandel in groenten en fruit en in consumptieaardappelenGroothandel in groenten en fruit en in consumptieaardappelenGroothandel in groenten en fruit en in consumptieaardappelen
46.34Groothandel in dranken (geen zuivel)Groothandel in dranken (geen zuivel) Deze klasse omvat: - groothandel in alcoholhoudende en alcoholvrije dranken; - groothandel in gedistilleerd. Eventueel in combinatie met: - mengen, zuiveren en bottelen van in bulk gekochte wijn; - bottelen van gedistilleerd. Deze klasse omvat niet: - groothandel in melk en zuiveldranken (46.33.1).Groothandel in dranken
46.38Groothandel in overige voedingsmiddelen en in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingGroothandel in overige voedingsmiddelen en in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelenindustrieGroothandel in overige voedingsmiddelen en in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelenindustrie
46.39Groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortimentGroothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment Deze klasse omvat: - groothandel in een algemeen assortiment grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelenindustrie.Groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment
46.4Groothandel in consumentenartikelen (non-food)Groothandel in consumentenartikelen (non-food)Groothandel in consumentenartikelen
46.42Groothandel in kleding, schoenen en modeartikelenGroothandel in kleding, schoenen en modeartikelenGroothandel in kleding, schoenen en modeartikelen
46.43Groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur en fotografische enGroothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur en fotografische en optische artikelenGroothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur en fotografische en optische artikelen
46.46Groothandel in farmaceutische producten, medische instrumenten en orthopedische artikelenGroothandel in farmaceutische producten, medische instrumenten en orthopedische artikelenGroothandel in farmaceutische producten, medische instrumenten en orthopedische artikelen
46.47Groothandel in huismeubilair, woningtextiel, vloerbedekking en verlichtingGroothandel in huismeubilair, woningtextiel, vloerbedekking en verlichtingGroothandel in huismeubilair, woningtextiel, vloerbedekking en verlichting
38.2Behandeling van afvalBehandeling van afval Deze groep omvat: - verwerking van onschadelijk afval (waaronder mest) door middel van verkleinen, verbranden, begraven, onderploegen, vergisten, ontgiften, neutraliseren, ontwateren en scheiden; - composteren van afval; - behandelen van door derden aangevoerde verontreinigde grond en baggerspecie; - exploitatie van vuilstortplaatsen; - verwerking van schadelijk afval door middel van verbranden, begraven, onderploegen, vergisten, ontgiften, neutraliseren, ontwateren en scheiden; - verwerking van ziekenhuisafval, afgewerkte olie en vet; - verwijdering van Cfk's uit koel- en vrieskasten, PCB's uit transformatoren e.d.; - verwerking van radioactief afval. Deze klasse omvat niet: - verwerking van kadavers tot diervoeder (10.9); - autodemontage (46.77.1); - bewerken van afvalstoffen van metaal zonder mechanisch of chemisch proces voor verkoop aan derden zoals slopen van machines en computers (46.77.9); - bewerken van afvalstoffen niet van metaal zonder mechanisch of chemisch proces voor verkoop aan derden zoals sorteren, in balen persen van papier, lompen, kunststof afval e.d., sorteren van sloophout (46.77.9); - bewerken van afvalstoffen niet van metaal via een mechanisch of chemisch proces tot secundaire grondstoffen zoals breken van afvalglas, breken van bouwpuin, malen van schrootbanden, rubber e.d. tot granulaat enz. (38.32).Behandeling van afval
37Afvalwaterinzameling en -behandelingAfvalwaterinzameling en -behandeling Deze afdeling omvat: - reinigen van riolen in combinatie met rioolbeheer; - legen en reinigen van straat- en -trottoirkolken in combinatie met rioolbeheer; - legen en reinigen van septictanks en beerputten; - transporteren van afvalwater naar een zuiveringsinstallatie of punt van lozing; - zuiveren van afvalwater ook afkomstig van zwembaden en industrie door fysische, chemische en biologische processen. Deze klasse omvat niet: - aanleg en renovatie van rioleringen (42.21); - ontstoppen van riolen (43.22.1); - verwijderen van zwerf- en drijfafval uit grachten, sloten e.d. (38.11); - behandelen van verontreinigd grond- of oppervlaktewater in combinatie met saneren van milieuverontreiniging (39.00).Afvalwaterinzameling en -behandeling
38Afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recyclingAfvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recyclingAfvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling
38.1Inzameling van afvalInzameling van afval Deze groep omvat: - verwijderen van zwerf- en drijfafval door het vegen en schoonhouden van openbare wegen, straten, pleinen, markten, plantsoenen, wateren, bedrijfsterreinen e.d.; - verwijderen van zwerf- en drijfafval uit grachten, sloten e.d.; - inzamelen en afhalen van huishoudelijk en bedrijfsafval ook via wissel-, afzetbakken, -containers e.d.; - inzamelen van onschadelijk bouw- en sloopafval; - exploitatie van milieustraten, -parken en innamedepots voor onschadelijk afval; - inzamelen van frituurvetten, chemicaliën, lege batterijen en andere milieubedreigende stoffen; - inzamelen van afvalolie uit schepen en afgewerkte olie bij garages. Deze klasse omvat niet: - reinigen van sloten ten behoeve van de landbouw (01.61); - exploitatie van vuilstortplaatsen (38.21); - inzamelen als onderdeel van handel in afvalstoffen (46.77.x).Inzameling van afval
38.3Voorbereiding tot recyclingVoorbereiding tot recycling Deze groep omvat: - het demonteren van witgoed, televisies, computers e.d. zodanig dat de onderdelen recycled kunnen worden; - het slopen van zee- en binnenschepen - bewerking van vast metaalafval, schroot en van al dan niet gebruikte metalen voorwerpen of metaalverbindingen tot secundaire grondstoffen. - bewerking van niet-metaalhoudende afvalstoffen en van al dan niet gebruikte voorwerpen tot secundaire grondstoffen Kenmerkend is dat de input uit vaste afvalstoffen of metaalafval en schroot bestaat en gesorteerd kan zijn, maar nooit geschikt is voor direct verder gebruik in een industrieel proces, terwijl de output wel voor verdere verwerking geschikt is en als intermediair product kan worden beschouwd. Bij de bewerking moet sprake zijn van een mechanisch of chemisch proces, zoals: - verwerking via shredders van metaalafval, autowrakken e.d.; - terugwinning van metaalkernen uit kabels via vermalen e.d.; - terugwinning van non-ferrometalen uit metaalafval via een chemisch proces anders dan elektrolyse; - bewerken van rubber- en kunststof afval tot granulaat; - drogen en malen van gips verkregen uit rookgasontzwaveling; - bewerken van slakken, vliegas e.d. tot grindvervangend granulaat of voor gebruik in de wegenbouw; - mechanisch sorteren, breken, malen e.d. van bouw- en sloopafval (incl. hout), asfalt; - bewerken van smeltslakken tot straalgrit; - verwerken van frituurvet tot secundaire grondstof; - breken, schonen en malen van glasafval; - versnipperen van oud papier inclusief archiefvernietiging; - terugwinning van stoffen (ook metalen) uit chemisch afval; - zuiveren en voor hergebruik geschikt maken van chemische baden en vloeistoffen, ook indien metaalhoudend; - terugwinning van metalen uit fotografisch afval, bijvoorbeeld uit negatieven, ontwikkelaar e.d.. NB: verwerking van kunststof- en rubberafval tot eindproducten wordt eerst dan tot de industrie gerekend indien de omzet voor minimaal 80% bestaat uit omzet van eindproducten. In alle overige gevallen worden de eenheden in deze klasse ingedeeld. Deze klasse omvat niet: - demonteren van auto's (46.77.1).Voorbereiding tot recycling
39Sanering en overig afvalbeheerSanering en overig afvalbeheer Deze afdeling omvat: - saneren van verontreinigde bodems of (onder)waterbodems; - saneren van verontreinigd grond- of oppervlaktewater; - verwijderen van asbest in woningen en gebouwen; - saneren van (ondergrondse) opslagtanks. Deze klasse omvat ook: - het opruimen en onschadelijk maken van explosieven. Deze klasse omvat niet: - zuiveren van afvalwater (37.00).Sanering en overig afvalbeheer
26.7Vervaardiging van optische instrumenten en apparatuurVervaardiging van optische instrumenten en apparatuur Deze groep omvat: - vervaardiging van al dan niet gemonteerde optische elementen: w.o. onbewerkte optische elementen, andere dan van glas; w.o. prisma's, lenzen, optische spiegels, kleurfilters, polarisatiefilters enz. van glas of van andere stoffen; - vervaardiging van optische instrumenten: w.o. optische microscopen, apparaten voor microfotografie en -projectie, loepen, vergrootglazen enz.; w.o. verrekijkers, richtkijkers en telescopen, astronomische instrumenten enz.; w.o. lasers, andere dan laserdioden enz.; - vervaardiging van optische meetinstrumenten; - vervaardiging van foto- en filmapparaten: w.o. foto-, film-, videocamera's; w.o. projectie-, vergrotings- en verkleiningsapparaten; w.o. apparaten en uitrustingsstukken voor foto- en filmlaboratoria; w.o. apparaten voor het projecteren van schakelpatronen op lichtgevoelig halfgeleidermateriaal; w.o. projectieschermen. Deze klasse omvat niet: - vervaardiging van fotochemische producten (20.59); - vervaardiging van onbewerkte optische elementen van glas (23.19); - vervaardiging van televisiecamera's (26.30); - vervaardiging van instrumenten voor het meten en controleren van tijd (26.52); - vervaardiging van kabels van optische vezels voor gecodeerde gegevensoverdracht (27.31); - vervaardiging van flitslampen en -buizen (27.40); - vervaardiging van brillen, brillenglazen en contactlenzen (32.50.2).Vervaardiging van optische instrumenten en apparatuur
27.1Vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdVervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingenVervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen
27.3Vervaardiging van elektrische en elektronische kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.Vervaardiging van elektrische en elektronische kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten en dergelijkeVervaardiging van elektrische en elektronische kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.
27.4Vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparatenVervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten Deze groep omvat: - vervaardiging van elektrische gloeilampen en -buizen en van elektrische gasontladingslampen en -buizen en van halogeenlampen: w.o. lampen en buizen voor ultraviolette of voor infrarode stralen; w.o. booglampen, flitslampen enz.; - vervaardiging van verlichtingsapparaten: w.o. hanglampen, tafel-, bed- en bureaulampen en staande lampen, ook niet-elektrische; w.o. looplampen, draagbare lampen, zoeklichten; w.o. lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden enz.; w.o. buiten-, tuin-, straat- en projectverlichting; w.o. kantoorverlichting; w.o. elektrische verlichting voor kerstbomen e.d.; w.o. bakenlichten voor zee-, binnen- en luchtvaart; - vervaardiging van delen van lampen en buizen, zoals van lampvoeten, -fittingen, -sokkels, armaturen. Deze groep omvat niet: - vervaardiging van delen van lampen en buizen van kunststof (22.29); - vervaardiging van delen van lampen en buizen van glas (23.1x); - vervaardiging van lampen- en buishouders (27.33); - vervaardiging van verlichtingsbenodigdheden voor fietsen en motorvoertuigen (29.31).Vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten
27.5Vervaardiging van huishoudapparatenVervaardiging van huishoudapparatenVervaardiging van huishoudapparaten
28.3Vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouwVervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw Deze groep omvat: - vervaardiging van landbouwmachines voor het voorbereiden van de bodem, voor het planten of mesten, zoals van ploegen, machines voor het strooien of verspreiden van meststoffen, zaaimachines, eggen; - vervaardiging van tractoren voor gebruik in de land- of bosbouw; - vervaardiging van motoculteurs; - vervaardiging van machines en werktuigen voor het oogsten of dorsen; - vervaardiging van melkmachines; - vervaardiging van sproeimachines voor gebruik in de landbouw; - vervaardiging van maaimachines, inclusief gazonmaaimachines; - vervaardiging van zelfladende of zelflossende aanhangwagens en opleggers voor gebruik in de landbouw; - vervaardiging van overige landbouwmachines en -werktuigen: w.o. machines en werktuigen voor de pluimveeteelt, bijenteelt, het bereiden van veevoeder enz.; w.o. machines voor het reinigen of sorteren van eieren, fruit, zaad, graan enz. Deze klasse omvat niet: - vervaardiging van aanhangwagens voor gebruik in de landbouw (29.20.1).Vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw
28.4Vervaardiging van gereedschapswerktuigenVervaardiging van gereedschapswerktuigenVervaardiging van gereedschapswerktuigen
29.1Vervaardiging van auto'sVervaardiging van auto's Deze groep omvat: - vervaardiging van personenauto's; - vervaardiging van bedrijfsauto's, zoals van bestelwagens, vrachtauto's, autobussen, trekkers voor opleggers, dumpers voor gebruik in het terrein, terminaltrekkers; - vervaardiging van chassis met motor; - vervaardiging van andere motorvoertuigen, zoals van golfkarretjes, amfibievoertuigen, skelters, raceauto's e.d., en van pantserauto's voor geld- en waardetransporten; - vervaardiging van motoren voor bovengenoemde voertuigen; - revisie van motoren voor voertuigen. Deze klasse omvat niet: - vervaardiging van landbouwtractoren (28.30); - vervaardiging van carrosserieën voor auto's (29.20.1); - vervaardiging van niet-elektrische onderdelen voor auto's (29.32); - vervaardiging van autochassis zonder motor (29.32); - vervaardiging van militaire voertuigen (30.40); - vervaardiging van elektrische onderdelen voor auto's (29.31); - reparatie van personenauto's (45.11.2); - reparatie van bedrijfsauto's (45.19.2).Vervaardiging van auto's
29.3Vervaardiging van onderdelen en toebehoren voor auto'sVervaardiging van onderdelen en toebehoren voor auto'sVervaardiging van onderdelen en toebehoren voor auto's
30.2Vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieelVervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel Deze groep omvat: - vervaardiging van elektrische en diesellocomotieven; - vervaardiging van motorwagens voor spoor- en tramwegen en van wagens voor het onderhoud van spoor- en tramwegen met eigen beweegkracht; - vervaardiging van rollend spoor- en trammaterieel zonder eigen beweegkracht: w.o. personenrijtuigen, goederenwagons, tankwagons, zelflossende wagons; w.o. werkwagens, kraanwagens, railtractors enz.; - vervaardiging van specifieke onderdelen van rollend materieel voor spoor- en tramwegen: w.o. draaistellen (bougies), assen en wielen, remmen en onderdelen, koppelhaken en andere koppelingen; w.o. buffers, schokbrekers, onderstellen van wagens en locomotieven, carrosserieën. Deze klasse omvat niet: - vervaardiging van motoren en turbines (28.11); - vervaardiging van elektromotoren (27.11); - vervaardiging van elektrische signaal-, veiligheids-, controle- en bedieningsapparaten (27.90).Vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel
32.9Vervaardiging van overige goederenVervaardiging van overige goederenVervaardiging van overige goederen
33.11Reparatie van producten van metaalReparatie van producten van metaal Deze klasse omvat: - reparatie en onderhoud van stoomketels niet bedoeld voor centrale verwarming; - reparatie en onderhoud van overige tanks, reservoirs en bergingsmiddelen van metaal; - reparatie en onderhoud van wapens; - reparatie en onderhoud van overige producten van metaal.Reparatie van producten van metaal
DProductie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde luchtProductie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht Deze sectie omvat: - productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas en warm water.Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
35.14Handel in elektriciteit en in gas via leidingenHandel in elektriciteit en in gas via leidingen Deze klasse omvat: - handel in elektriciteit, aardgas, stoom en warm water geleverd via leidingen; - handelsbemiddeling in elektriciteit, aardgas en warm water geleverd via leidingen; - gespecialiseerde verkoop van elektriciteit, aardgas, en warm water aan grote eindverbruikers geleverd via leidingen; - de APX-beurs: brengt vraag en aanbod bijeen naar gas en elektriciteit en capaciteit van de betreffende infrastructuur.Handel in elektriciteit en in gas via leidingen
EWinning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en saneringWinning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering Deze sectie omvat: - winning en distributie van water; - afvalbehandeling en recycling.Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
39.0Sanering en overig afvalbeheerSanering en overig afvalbeheer Deze groep omvat: - saneren van verontreinigde bodems of (onder)waterbodems; - saneren van verontreinigd grond- of oppervlaktewater; - verwijderen van asbest in woningen en gebouwen; - saneren van (ondergrondse) opslagtanks. Deze klasse omvat ook: - het opruimen en onschadelijk maken van explosieven. Deze klasse omvat niet: - zuiveren van afvalwater (37.00).Sanering en overig afvalbeheer
46.5Groothandel in ICT-apparatuurGroothandel in ICT-apparatuur Deze groep omvat: - groothandel in computers en software; - groothandel in telecommunicatieapparatuur; - groothandel in overige elektronica.Groothandel in ICT-apparatuur
46.51Groothandel in computers, randapparatuur en softwareGroothandel in computers, randapparatuur en software Deze klasse omvat: - groothandel in computers en randapparaten waarbij geen of nauwelijks ondersteuning plaats vindt in de vorm van softwareondersteuning, programmatuuraanpassing, onderhoud en reparatie, tijdelijke detachering. In hoofdzaak wordt geïmporteerd en geleverd aan dealers en andere niet-eindgebruikers; - groothandel in digitale kopieerapparaten; - groothandel in cd-rom's enz.; - groothandel in softwareprogramma's; - groothandel in pinautomaten; - groothandel in specifieke onderdelen voor computers en randapparaten. Deze klasse omvat niet: - groothandel in spelcomputers en computerspellen (46.49.4); - levering van zelfvervaardigde softwareprogramma's (62.01).Groothandel in computers, randapparatuur en software
46.52Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelenGroothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen Deze klasse omvat: - groothandel in elektromotoren; - groothandel in accumulatoren, generatoren, dynamo's, batterijen e.d.; - groothandel in telecommunicatieapparatuur; - groothandel in industriële verlichting, projectverlichting, elektrotechnisch installatiemateriaal, schakelkasten e.d.; - groothandel in windmolens voor stroomopwekking, zonnecellen; - groothandel in elektronische componenten. Deze klasse omvat niet: - groothandel in accumulatoren, dynamo's en elektrische onderdelen voor motorvoertuigen (45.31.1); - groothandel in elektrotechnisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik (46.43.2); - groothandel in verlichtingsartikelen voor huishoudelijk gebruik (46.47.3); - groothandel in elektrische meet- en regelapparaten en navigatieapparatuur (46.69.5).Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen
46.6Groothandel in machines, apparaten en toebehoren voor industrie en handelGroothandel in machines, apparaten en toebehoren voor industrie en handelGroothandel in machines, apparaten en toebehoren voor industrie en handel
46.7Overige gespecialiseerde groothandelOverige gespecialiseerde groothandelOverige gespecialiseerde groothandel
46.71Groothandel in brandstoffen en overige minerale olieproductenGroothandel in brandstoffen en overige minerale olieproductenGroothandel in brandstoffen en overige minerale olieproducten
46.72Groothandel in metalen en metaalertsenGroothandel in metalen en metaalertsen Deze klasse omvat: - groothandel in metaalertsen, zoals in ijzererts, kopererts, zinkerts, bauxiet; - groothandel in ertsen van edele metalen; - groothandel in ferrometalen; - groothandel in ferrometalen halffabrikaten, zoals in bandstaal, betonstaal, buizen, plaatmateriaal, profielen, walserijproducten enz.; - groothandel in non-ferrometalen, zoals koper, zink, tin, aluminium, lood; - groothandel in non-ferrometalen halffabrikaten, zoals in plaatmateriaal, buizen, profielen, walserijproducten; - groothandel in edele metalen. Deze klasse omvat niet: - groothandel in oude metalen en ijzer- en staalschroot (46.77.2); - groothandel in non-ferrometalen pijpleidingen voor sanitair gebruik (46.73.7); - groothandel in non-ferrometalen pijpleidingen voor industrieel gebruik (46.69.4).Groothandel in metalen en metaalertsen
46.73Groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialenGroothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen Deze klasse omvat: 46731 Groothandel in hout en plaatmateriaal 46732 Groothandel in verf en verfwaren 46733 Groothandel in behang 46734 Groothandel in vlakglas 46735 Groothandel in zand en grind 46736 Groothandel in tegels en plavuizen 46737 Groothandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal 46738 Groothandel gespecialiseerd in overige bouwmaterialen 46739 Groothandel in bouwmaterialen algemeen assortimentGroothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen
46.75Groothandel in chemische productenGroothandel in chemische producten Deze klasse omvat: - groothandel in bestrijdingsmiddelen tegen ongedierte, plantenziekten, schimmels, insecten e.d.; - groothandel in zowel natuurlijke als kunstmeststoffen; - groothandel in landbouwkalk; - groothandel in chemische grondstoffen en chemicaliën voor industrieel gebruik, zoals in smaak-, kleur- en reukstoffen, in grondstoffen voor de verfindustrie en in grondstoffen voor de farmaceutische industrie; - groothandel in grondstoffen voor de plastic- en kunststofverwerkende industrie, zoals in plastic grondstoffen, perspoeders, kunstharsen; - groothandel in strooizout. Deze klasse omvat niet: - groothandel in chemische reinigingsmiddelen (46.44.2); - groothandel in farmaceutische eindproducten (46.46.1); - groothandel in grondstoffen voor de rubberverwerkende industrie (46.76.9).Groothandel in chemische producten
46.77Groothandel in afval en schrootGroothandel in afval en schroot Deze klasse omvat: - groothandel in sloopauto's; - verkoop van autosloopmateriaal zowel aan particulieren als bedrijfsmatige gebruikers; - slopen, demonteren van auto's; - groothandel (inkoop en verkoop) in ijzer- en staalschroot en non-ferrometalen; - inzameling van oude ferro- en non-ferrometalen; - verwerking van oude ferro- en non-ferrometalen zonder mechanisch of chemisch proces; - slopen, demonteren van machines, hijs- en hefwerktuigen, intern transportmateriaal, computers e.d. - groothandel (inkoop en verkoop) van non-ferro oude materialen en afvalstoffen: w.o. oude banden, glas, bouwpuin, papier en karton, kleding, sloop- en snoeihout, zaagsel, slachtafval enz.; - inzameling, sorteren, in balen persen van papier, lompen, houtkrullen, -zaagsel enz.; - inzameling van kunststofafval, glas, slachtafval, oude banden, vliegas, sintels enz. Deze klasse omvat niet: - inzameling van bedrijfs- en huishoudelijk afval (38.11); - verwerking via storten, ondergraven, verbranden, ontwateren e.d. van afval (38.21); - compostering van groente-, fruit- en tuinafval (38.21);. - verwerking van auto's, apparatuur en oude non-ferromaterialen en afvalstoffen via een mechanisch of chemisch proces (38.32); - inzameling huisraad, kleding e.d. opknappen en verkopen aan particulieren, z.g. kringloopwinkels (47.79.3).Groothandel in afval en schroot
46.9Niet-gespecialiseerde groothandelNiet-gespecialiseerde groothandel Deze groep omvat: - groothandel waarbij het omzetaandeel van de artikelen of groepen van artikelen, overeenkomend met een van de (sub)klassen afzonderlijk, minder dan 50% uitmaakt van de omzet; de groothandel in alle consumentengoederen maakt wel 50% of meer uit van de omzet; - groothandel in een wisselend c.q. ongeregeld assortiment goederen. Deze klasse omvat niet: - groothandel in voedings- en genotmiddelen waarbij het omzetaandeel van de artikelen of groepen van artikelen, overeenkomend met een van de (sub)klassen uit de groep 46.3 afzonderlijk, minder dan 50% uitmaakt van de omzet (46.39); - groothandel in textielwaren algemeen assortiment (46.42.9).Niet-gespecialiseerde groothandel
47Detailhandel (niet in auto's)Detailhandel (niet in auto's) Tot de detailhandel wordt gerekend: De verkoop van niet zelfvervaardigde goederen, zowel nieuw als tweedehands, aan consumenten. De volgende distributievormen worden onderscheiden: - winkelverkoop (471 - 477); - markthandel (478); - verkoop via internet, thuiswinkels, postorderverkoop, telefonische verkoop, verkoop via radio en televisie (479); - colportage, verkoop via huisparty's (4799.1); - straathandel (4799.2); - automatenverkoop, verkoop vanuit woonhuis, magazijn, werkplaats (4799.9). Tot de detailhandel wordt ook gerekend de tussenpersonen/bemiddeling in de detailhandel (4799.9, internetveilingen: 4791). Tot de detailhandel in winkel wordt gerekend: Verkoop van voor aflevering gereed zijnde goederen (die naar aard en vorm niet bedoeld zijn om ter plaatse te worden geconsumeerd) aan elke zich aandienende finale consument, gekoppeld aan de expositie van een assortiment, in of vanuit een ommuurde en overspannen ruimte en waarbij deze ruimte zelf of het complex waarin deze ruimte is opgenomen voor het publiek toegankelijk moet zijn. Tot de detailhandel in winkel wordt ook gerekend: - een boekenkiosk binnen de stationshal; - een fruitkraam in de hal van een ziekenhuis; - een noodwinkel; - een "shop in de shop". Tot de detailhandel in winkel wordt niet gerekend: - de verkoop vanuit markthallen via al dan niet verplaatsbare kramen; wordt tot de markthandel gerekend; - de verkoop op beurzen en tentoonstellingen; wordt tot de overige vormen van detailhandel gerekend; - de verkoop van auto's, motoren en motorbrandstoffen; wordt tot afdeling 50 gerekend; - de verkoop vanuit woonhuis (met geen voor het publiek toegankelijke ruimte), vanuit magazijn of werkplaats; deze verkoop aan particulieren wordt tot de overige vormen van detailhandel gerekend.Detailhandel
47.1Supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortimentSupermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortimentSupermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment
47.11Supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en genotmiddelenSupermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en genotmiddelen Deze klasse omvat: - winkels die voldoen aan de volgende eisen: 1) minimaal de helft van de omzet komt uit winkelverkoop van voedings- en genotmiddelen; 2) geen specialisatie, dus geen enkele (sub)klasse van de groep 472 heeft een omzetaandeel van 50% of meer; 3) uit elk van 5 verschillende (sub)klassen uit groep 472 wordt 5% of meer van de omzet gehaald. Deze criteria gelden per individuele vestiging. Deze klasse omvat niet: - winkels in diepvriesartikelen algemeen assortiment (47.29.9).Supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en genotmiddelen
47.19Warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-foodWarenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-foodWarenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-food
47.2Gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelenGespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen Deze groep omvat de klassen: 4721 Winkels in aardappelen, groenten en fruit 4722 Winkels in vlees en vleeswaren, wild en gevogelte 4723 Winkels in vis en schaal- en weekdieren 4724 Winkels in brood, banket chocolade en suikerwerk 4725 Winkels in dranken (geen zuivel) 4726 Winkels in tabaksproducten en rokersbenodigdheden 4729 Winkels gespecialiseerd in overige voedings- en genotmiddelenGespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen
47.3BenzinestationsBenzinestations Deze groep omvat: - benzinestations: detailhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor auto's en motorfietsen (ook als de brandstof geen eigendom is van de pomphouder). Eventueel in combinatie met: - detailhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto's en motorfietsen. Deze klasse omvat niet: - groothandel in motorbrandstoffen (46.71.2); - detailhandel in huisbrandstoffen (47.99.2).Benzinestations
47.4Winkels in consumentenelektronicaWinkels in consumentenelektronica Deze groep omvat: - winkels in computers (hardware en software) en randapparaten; - winkels in communicatieapparatuur, zoals mobieltjes en telefoons; - winkels in witgoed en in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed.Winkels in consumentenelektronica
47.43Winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoedWinkels in witgoed en in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoedWinkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed
47.5Winkels in overige huishoudelijke artikelenWinkels in overige huishoudelijke artikelen Deze groep omvat de klassen: 4751 Winkels in kledingstoffen, huishoudtextiel en fournituren 4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 4753 Winkels in vloerbedekking en gordijnen 4754 Winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor 4759 Winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke artikelen (rest)Winkels in overige huishoudelijke artikelen
47.52Winkels in doe-het-zelfartikelenWinkels in doe-het-zelfartikelen Deze klasse omvat: - winkels in ijzerwaren en gereedschappen voor doe-het-zelf en klein ambachtelijk gebruik; - winkels in tuingereedschappen, grasmaaiers e.d. - winkels in hang- en sluitwerk; - winkels in verf en verfwaren; - winkels in behang; - winkels met een assortiment bestaande uit verf en verfwaren, behang, gordijnen en gordijnstoffen, binnenzonweringen en jaloezieën; - winkels in houten bouw- en tuinmaterialen: w.o. ramen, deuren, kozijnen, trappen en trapleuningen, plaatmateriaal, palen, balken; w.o. pergola's, tuinhekken, schermen, tuinhuisjes enz.; - winkels in wand- en vloertegels; - winkels in sierstenen en -tegels, sierbanden, keien e.d. bestratingen voor tuin en terras; - winkels in keukens en keukenkasten; - winkels in parket-, laminaat- en kurkvloeren; - winkels in overige bouwmaterialen: w.o. bouwstenen, dakpannen en andere betonelementen voor de bouw; w.o. sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal: w.o. badkuipen, toiletten en wastafels; w.o. leidingen, fittingen, kranen enz.; w.o. boilers en geisers; w.o. vlakglas; w.o. open haarden, voorzethaarden e.d. inclusief de rookafvoerkanalen; w.o. sauna's.Winkels in doe-het-zelfartikelen
47.53Winkels in vloerbedekking en gordijnenWinkels in vloerbedekking en gordijnen Deze klasse omvat: - winkels in vloerbedekking en vloerkleden; - winkels in oosterse tapijten; - winkels in gordijnen en vitrage. Eventueel in combinatie met: - leggen van zelfverkochte vloerbedekking; - op maat naaien en ophangen van gordijnen. Deze klasse omvat niet: - het leggen van harde en zachte vloerbedekking in het kader van projectstoffering (43.33); - winkels in harde vloerbedekking zoals parket-laminaat, kurkvloeren (47.52.6).Winkels in vloerbedekking en gordijnen
47.54Winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoorWinkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoorWinkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor
47.59Winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke artikelen (rest)Winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke artikelen (rest)Winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke artikelen
47.6Winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelenWinkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelenWinkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelen
47.64Winkels in fietsen en bromfietsen, sport- en kampeerartikelen en botenWinkels in fietsen en bromfietsen, sport- en kampeerartikelen en botenWinkels in fietsen en bromfietsen, sport- en kampeerartikelen en boten
47.7Winkels in overige artikelenWinkels in overige artikelen Deze groep omvat: - winkels in kleding en modeartikelen; textielsupermarkten; - winkels in schoenen en lederwaren; - apotheken en winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen; - winkels in parfums, decoratieve cosmetica, lichaams-, haar- en mondverzorgingsproducten; - winkels in bloemen, planten, zaden, tuinbenodigdheden, huisdieren en dierbenodigdheden; - winkels in juweliersartikelen en uurwerken; - winkels in fotografische en optische artikelen; - winkels in cadeauartikelen; - winkels in antiek en tweedehandsartikelen; - winkels in niet ergens anders genoemde artikelen.Winkels in overige artikelen
47.71Winkels in kleding en modeartikelen; textielsupermarktenWinkels in kleding en modeartikelen; textielsupermarktenWinkels in kleding en modeartikelen; textielsupermarkten
47.72Winkels in schoenen en lederwarenWinkels in schoenen en lederwarenWinkels in schoenen en lederwaren
47.73ApothekenApotheken Deze klasse omvat: - winkelverkoop van in hoofdzaak UR-(Uitsluitend op Recept) en UA-(Uitsluitend door Apotheekhoudende) geneesmiddelen. Eventueel in combinatie met: - verkoop van zelfzorggeneesmiddelen; - vervaardiging van geneesmiddelen. Deze klasse omvat niet: - farmaceutische thuiszorg, voorlichting en begeleiding van thuiswonende zieken, bejaarden op het gebied van medicijngebruik (86.91.9).Apotheken
47.74Winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelenWinkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelenWinkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen
47.75Winkels in parfums en cosmeticaWinkels in parfums en cosmetica Deze klasse omvat: - winkels in parfums, decoratieve cosmetica, lichaams-, haar- en mondverzorgingsproducten.Winkels in parfums en cosmetica
47.76Winkels in bloemen, planten, zaden, tuinbenodigdheden, huisdieren en dierbenodigdhedenWinkels in bloemen, planten, zaden, tuinbenodigdheden, huisdieren en dierbenodigdhedenWinkels in bloemen, planten, zaden, tuinbenodigdheden, huisdieren en dierbenodigdheden
47.77Winkels in juweliersartikelen en uurwerkenWinkels in juweliersartikelen en uurwerken Deze klasse omvat: - winkels in juweliersartikelen en uurwerken: w.o. edelstenen en sieraden van edele metalen; w.o. bestek en andere gebruiksvoorwerpen van edele metalen; w.o. horloges en klokken. Eventueel in combinatie met: - polijsten en graveren van voorwerpen van edele metalen; - reparatie van uurwerken. Deze klasse omvat niet: - winkels in bijouterieën en sieraden van onedele metalen (47.71.7).Winkels in juweliersartikelen en uurwerken
47.78Winkels in overige artikelen (rest)Winkels in overige artikelen (rest)Winkels in overige artikelen
47.8MarkthandelMarkthandel Tot de markthandel wordt gerekend: - De verkoop van goederen aan consumenten vanuit verplaatsbare stallen/kramen op de (eventueel overdekte) markt. Kenmerkend voor de markthandel is dat een standplaatsvergunning nodig is en gewoonlijk dagelijks van standplaats wordt gewisseld. In elk geval wordt de koopwaar elke dag na afloop van de verkoop meegenomen. Naast de verkoop vanuit verplaatsbare stallen/kramen kan de verkoop ook vanuit verkoopwagens of andere mobiele verkoopunits plaats vinden; -de verkoop van goederen aan consumenten vanuit een verplaatsbare stal/kraam langs de openbare weg, voor het woonhuis e.d., -de verkoop van goederen op braderieën; -de verkoop van goederen op kermissen zoals snoep, noten, ballonnen, speelgoed mits niet verkregen via behendigheidsspel, touwtjetrekken e.d.; -de verkoop van goederen vanuit verplaatsbare stallen/kramen in markthallen; -de verkoop van goederen op z.g. zwarte markten zoals in Beverwijk. Verkoop van goederen aan consumenten vanuit kramen/stallen of andere mobiele ruimtes waarbij de goederen uitsluitend bedoeld zijn voor onmiddellijk gebruik te plekke wordt tot de horeca gerekend. Voorbeelden hiervan zijn verkoop van snacks, gebakken vis, ijs, suikerspin e.d.. NB: Viskramen op de markt die naast warme vis ook rauwe of anderszins niet bereide vis verkopen blijven ingedeeld in de markthandel.Markthandel
47.9Detailhandel niet via winkel of marktDetailhandel niet via winkel of marktDetailhandel niet via winkel of markt
47.91Detailhandel via internetDetailhandel via internet Deze klasse omvat: - verkoop aan consumenten via internet: de transactie wordt gesloten via internet; - verkoop aan consumenten per postorder. De goederen worden naar de koper gezonden, nadat deze zijn keuze heeft gemaakt aan de hand van advertenties, catalogi, showmodellen of een andere vorm van adverteren; - verkoop aan consumenten via radio en televisie; - verkoop aan consumenten via internetsites, siteshopping; - verkoop aan consumenten via de telefoon; - telefonische verkoop van abonnementen; - verkoop via downloaden van boeken e.d.; - internetveilingen. Deze klasse omvat niet: - verkoop aan consumenten via colportage, huisparty's e.d. (47.99.1); - callcenters die voor derden telefonische bestellingen van consumenten opnemen, zoals naar aanleiding van radio- en t.v.reclamespots (82.20).Detailhandel via internet
47.99Colportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormenColportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormenColportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormen
HVervoer en opslagVervoer en opslag Deze sectie omvat: - het vervoer van personen of goederen, al dan niet volgens een dienstregeling, per spoor, via een pijpleiding, over de weg, over water of door de lucht; - de ondersteunende activiteiten als terminal- en parkeerfaciliteiten, vrachtbehandeling, opslag enz.; - de posterijen; - de verhuur van transportmiddelen met bestuurder of bedienend personeel. Deze sectie omvat niet: - het onderhoud en de reparatie van auto's (45).Vervoer en opslag
49Vervoer over landVervoer over land Deze afdeling omvat: - personen- en goederenvervoer over de weg en per spoor. Deze klasse omvat niet: - exploitatie van toeristische spoorlijnen (93.21.1).Vervoer over land
49.3Personenvervoer over de wegPersonenvervoer over de weg Deze groep omvat de klassen: 4931 Openbaar vervoer binnen steden 4932 Exploitatie van taxi s 4939 Overig personenvervoer over de weg (rest)Personenvervoer over de weg
49.32Vervoer per taxiVervoer per taxi Deze klasse omvat: - vervoer van personen met taxi's, taxicentrales; - vervoer met personenauto's, inclusief minibussen, van een besloten groep personen zoals werknemers en scholieren; - zittend ziekenvervoer met taxi's; - rolstoelvervoer: vervoer van gehandicapten met hun rolstoel in daarvoor speciaal ingerichte personenauto's, inclusief minibussen; - rouw- en trouwrijden met personenauto's; - rouw- en trouwrijden en ander personenvervoer met koetsen; - verhuur van personenauto's, inclusief minibussen, met chauffeur. Deze klasse omvat niet: - vervoer van personen met huifkarren, paardentrams e.d. toeristisch vervoer (49.39.1); - verhuur van personenauto's zonder chauffeur (71.10.1); - taxitelefooncentrales (79.90); - ziekenvervoer met ambulances (86.92.5).Vervoer per taxi
49.4Goederenvervoer over de wegGoederenvervoer over de wegGoederenvervoer over de weg
49.41Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen) Deze klasse omvat: - ongeregeld goederenvervoer over de weg ongeacht goederensoort en transportmiddel: w.o. via huifwagens, tankwagens, containers, koelwagens, diepladers enz.; w.o. vervoer van vee, bulkgoederen, vloeistoffen, stukgoederen enz.; - goederenvervoer over de weg door afhaal- en besteldiensten met een groeperende en distribuerende functie; - bezorgdiensten van producten voor winkeliers, horecabedrijven e.d. zoals bloemen, witgoed, pizza's enz.; - wegvervoer van afval in opdracht van inzamelaars, verwerkers e.d.; - verhuur van vracht- en bestelauto's met chauffeur (verchartering); - verhuur van trekkers met chauffeur (verchartering); - auto's ergens heen brengen of afhalen. Deze klasse omvat niet: - inzamelen van afval, ook via afzetbakken en wisselcontainers (38.11); - verhuizen van inboedels, vervoer van piano's en plaatsen en ophalen van verhuiscontainers (49.42);; - lokale postdiensten (53.20.1); - koeriersdiensten (53.20.2); - verhuur van vracht- en bestelauto's zonder chauffeur (77.12).Goederenvervoer over de weg
49.42VerhuisvervoerVerhuisvervoer Deze klasse omvat: - verhuizen van inboedels; - plaatsen en ophalen van verhuiscontainers; - vervoer van piano's. Deze klasse omvat niet: - vervoer van meubels indien niet voor verhuizingen (49.41).Verhuisvervoer
50Vervoer over waterVervoer over water Deze afdeling omvat: - vervoer van vracht en personen over zee en binnenwateren.Vervoer over water
52Opslag en dienstverlening voor vervoerOpslag en dienstverlening voor vervoerOpslag en dienstverlening voor vervoer
52.1OpslagOpslag Deze groep omvat: - opslag van goederen in tanks en tankschepen; - beschikbaar stellen (verhuren) van opslagtanks; - koel-, vries- en isothermopslag (z.g. geconditioneerde opslag) in koelhuizen, -tanks, -boxen en -cellen; - opslaan van goederen in distributiecentra en overige gebouwen (niet in tanks, koelhuizen e.d.); - beschikbaar stellen (verhuren) van ruimte die ingericht is voor het opslaan en bewaren van goederen (niet in tanks, koelhuizen e.d.). Eventueel in combinatie met: - sorteren, drogen, schoonmaken, inpakken van de opgeslagen goederen. Deze klasse omvat niet: - stalling van fietsen, auto's, aanhangwagens, opleggers en caravans (52.21); - stalling van boten (52.22).Opslag
52.2Dienstverlening voor vervoerDienstverlening voor vervoerDienstverlening voor vervoer
52.21Dienstverlening voor vervoer over landDienstverlening voor vervoer over land Deze klasse omvat: - exploitatie van fietsenstallingen, autoparkeerterreinen en -garages, winterstallingen voor caravans, toltunnels, tolwegen en tolbruggen; - exploitatie van terreinen voor het opslaan en stallen van aanhangwagens, containers en opleggers; - advies en begeleiding van (speciale) transporten over land; - exploitatie van railinfrastructuur; - begeleiden, regelen van het spoorwegverkeer; - regelen van verkeer bij evenementen of wegomleidingen, leveren van verkeersregelaars; - gladheidsbestrijding; - zelfstandige (freelance) chauffeurs zonder eigen auto; - bemiddeling in passagiersvervoer over land, bijvoorbeeld in auto's met chauffeur; - afhaalcentra voor online aankopen. Deze klasse omvat niet: - slepen en bergen van auto's (45.20.5).Dienstverlening voor vervoer over land
52.22Dienstverlening voor vervoer over waterDienstverlening voor vervoer over water Deze klasse omvat: - ter beschikking stellen van sluis- en havenfaciliteiten; - verhuur van kaden en havenloodsen voor korte opslag; - reddings-, bergings- en duikwerk voor zee- en binnenvaart; - meren en ontmeren van schepen; - roeiers- en rapportagediensten; - beloodsen van schepen; - betonning en bebakening van wateren; - winterstalling van pleziervaartuigen; - advies en begeleiding van (speciale) transporten over water; - zelfstandige (freelance) kapiteins zonder eigen schip. Deze klasse omvat niet: - exploitatie van sleepboten (50.20.2, 50.40.3); - verhuur van havenkranen en drijvende bokken met bedienend personeel (52.24.x); - verhuur van schepen voor de beroepsvaart zonder bemanning (77.34); - verhuur van havenkranen en drijvende bokken zonder bedienend personeel (77.39.9); - exploitatie van jachthavens (93.29.1).Dienstverlening voor vervoer over water
52.23Dienstverlening voor de luchtvaartDienstverlening voor de luchtvaart Deze klasse omvat: - exploitatie van luchthavens en vliegvelden; - beschikbaar stellen van luchthavenfaciliteiten: w.o. hangars, platforms, terreinen e.d.; - begeleiden van het luchtverkeer; - opstellen van vluchtplannen; - afhandeling van passagiers en hun bagage op luchthavens, begeleiden van passagiers met beperkte mobiliteit; - stalling van vliegtuigen. Deze klasse omvat niet: - laden en lossen van vrachten op luchthavens (52.24.2); - verhuur van vliegtuigen zonder bemanning (77.35); - vliegscholen voor niet-beroepsvliegers (85.53).Dienstverlening voor de luchtvaart
52.24Laad-, los- en overslagactiviteitenLaad-, los- en overslagactiviteitenLaad-, los- en overslagactiviteiten
52.29Expediteurs, cargadoors en bevrachters; weging en metingExpediteurs, cargadoors en bevrachters; weging en metingExpediteurs, cargadoors en bevrachters; weging en meting
53Post en koeriersPost en koeriers Deze afdeling omvat: - nationale en lokale postdiensten; - koeriersbedrijven.Post en koeriers
ILogies-, maaltijd- en drankverstrekkingLogies-, maaltijd- en drankverstrekking Deze sectie omvat: - het aan gasten verschaffen van logies en/of bereide maaltijden, snacks en dranken voor onmiddellijke consumptie. De verschillende activiteiten in sectie I overlappen elkaar in zekere mate, omdat bijvoorbeeld de verkoop van dranken een activiteit op zich is, maar ook deel uitmaakt van de activiteiten van een restaurant (waar bij de maaltijden dranken worden verstrekt) en dan met de verkoop van maaltijden bij 56.1 (Restaurants) wordt ingedeeld. Evenzo vormt de exploitatie van een restaurant een aparte activiteit, maar kan zij ook deel uitmaken van een bedrijf dat logies verschaft. Logiesverschaffende eenheden bieden reizigers, vakantiegangers en anderen accommodatie voor kortstondig verblijf (korter dan 3 maanden) aan. Er zijn vele verschillende eenheden. Sommige verschaffen alleen logies, terwijl andere naast logies ook maaltijden en recreatieve faciliteiten aanbieden. Het soort aanvullende dienstverlening kan van eenheid tot eenheid verschillen. Restaurants verstrekken volledige, voor onmiddellijke consumptie geschikte maaltijden, ongeacht of het traditionele restaurants, zelfbedienings- of afhaalrestaurants, dan wel permanente of tijdelijke viskramen en dergelijke met of zonder zitplaatsen zijn. Bepalend is het feit dat er voor onmiddellijke consumptie geschikte maaltijden worden aangeboden, niet het soort gelegenheid dat deze maaltijden verstrekt. Deze sectie omvat niet: - de productie van maaltijden niet voor onmiddellijke consumptie geschikt of maaltijden of bereid voedsel dat niet als maaltijd wordt beschouwd (SBI 10: voedingsmiddelenindustrie); - de verkoop van niet zelf vervaardigd voedsel dat niet als maaltijd wordt beschouwd of van niet voor onmiddellijke consumptie geschikte maaltijden (SBI 46 groothandel of SBI 47 detailhandel afhankelijk van de afnemerscategorie).HORECA
55LogiesverstrekkingLogiesverstrekkingLogiesverstrekking
55.1Hotels e.d.Hotels en dergelijkeHotels e.d.
56Eet- en drinkgelegenhedenEet- en drinkgelegenhedenEet- en drinkgelegenheden
56.1Restaurants, cafetaria’s e.d.Restaurants, cafetaria's en dergelijke en ijssalonsRestaurants, cafetaria’s e.d.
56.10.1RestaurantsRestaurants Deze klasse omvat: - verstrekken van maaltijden voor directe consumptie ter plekke met eventueel afzonderlijke verstrekking van dranken of kleine eetwaren voor directe consumptie; - restaurants in combinatie met afhaalrestaurant; - partycentra en eetcafés met verstrekking volledige maaltijden; - pannenkoekenrestaurants; - het geven van kookworkshops in restaurants. Deze klasse omvat niet: - exploitatie van restaurant in combinatie met verschaffen van logies voor kortstondig verblijf (5510.1); - verstrekken van bereide maaltijden uitsluitend via afhaalrestaurants (56.10.2); - verstrekken van kleine eetwaren inclusief "fastfoodrestaurants" (56.10.2); - verstrekken van bereide maaltijden in school- en bedrijfskantines e.d. (56.29); - verstrekken van bereide maaltijden welke uitsluitend geleverd worden via bezorgdienst (56.29); - verstrekken van bereide maaltijden via partycatering (56.21).Restaurants
56.10.2Fastfoodrestaurants, cafetaria's, ijssalons, eetkramen e.d.Fastfoodrestaurants, cafetaria's, ijssalons, eetkramen e.d. Deze klasse omvat: - verstrekken van al dan niet zelf bereide kleine eetwaren voor directe consumptie ter plekke met daarnaast afzonderlijk verstrekken van dranken voor directe consumptie ter plekke; - verstrekken van zelf bereide kleine eetwaren niet voor directe consumptie; - verstrekken van bereide maaltijden niet voor directe consumptie ter plekke, z.g. afhaalrestaurants. - verstrekken van al dan niet zelf bereide banketbakkersartikelen voor directe consumptie ter plekke waarbij zitgelegenheid aanwezig is, lunchrooms e.d.; - z.g. fastfoodrestaurants, cafetaria's, snackbars, eetkramen, food trucks; - verstrekken van al dan niet zelf vervaardigd ijs voor directe consumptie ter plekke waarbij zitgelegenheid aanwezig is; - ijsventers, verkoop van ijs op markten, braderieën en andere ambulante verkoopplaatsen. - exploitatie van automatieken voor snacks en andere kleine eetwaren; - vervaardiging van popcorn voor onmiddelijke consumptie. Deze klasse omvat niet: - vervaardigen van ijs voor verkoop aan bedrijfsmatige gebruikers (10.52); - verstrekken van niet-zelfbereide eetwaren aan consumenten niet voor directe consumptie ter plekke (detailhandel 47.xx.x); - verkoop van ijs vanuit woonhuis (47.99.9); - automatencatering bij bedrijven en instellingen (56.29); - verstrekken van kleine eetwaren in school- en bedrijfskantines e.d. (56.29); - verstrekken van bereide eetwaren uitsluitend via een bezorgdienst (56.21); - verstrekken van eetwaren via partycatering (56.21).Fastfoodrestaurants, cafetaria's, ijssalons, eetkramen e.d.
56.2Kantines en cateringKantines en catering Deze groep omvat: - verstrekken van bereide maaltijden en kleine eetwaren voor meestal eenmalige gebeurtenissen (event- en partycatering), w.o. huwelijken, feesten, recepties e.d.; w.o. congressen; w.o. banketten en andere speciale feestelijke gelegenheden; - verstrekken van bereide maaltijden en eetwaren welke uitsluitend via een bezorgdienst worden geleverd. Er is bij de eenheid geen mogelijkheid tot afhalen c.q. consumptie te plaatse; - zelfstandige (freelance) koks, kelners, barista's; - verstrekken van maaltijden, kleine eetwaren en dranken aan grote groepen mensen tegelijk op basis van een contractuele duurovereenkomst (contractcatering) zoals in bedrijfskantines, schoolkantines en -keukens, universiteitsmensa's, messes en kantines voor militairen, ziekenhuizen, verpleeg- en bejaardentehuizen, serviceflats, e.d.; - luchtvaartcatering; - automatencatering, verzorging dranken en eetwaren via automaten bij bedrijven en instellingen; - exploitatie van sportkantines. Deze klasse omvat niet: - exploitatie van automatieken voor dranken en eetwaren (56.10.2).Kantines en catering
56.3CafésCafés Deze groep omvat: - verstrekken van dranken voor consumptie ter plekke, eventueel in combinatie met amusement en verkoop van kleine eetwaren in cafés, bars, discotheken, nachtclubs, bierhallen, buffetten in schouwburgen enz.; - exploitatie van zalen voor feesten en partijen met horecaverstrekkingen. Deze klasse omvat niet: - verstrekken van dranken in koffieshops in combinatie met verkoop van softdrugs (47.29.9); - verstrekken van dranken in combinatie met het verschaffen van logies (551x); - verstrekken van dranken in sport-, school- en bedrijfskantines (56.29); - internetcafés (61.90); - exploitatie van zalen voor feesten en partijen zonder horecaverstrekking (68.20.4); - seksclubs (96.09).Cafés
JInformatie en communicatieInformatie en communicatie Deze sectie omvat: - de productie en distributie van informatie, de voorziening van de infrastructuur om die informatie door te geven, alsmede activiteiten op het gebied van data- en communicatie-informatietechnologie en het bewerken van data en andere informatie. De belangrijkste activiteiten die hier ingedeeld worden zijn het uitgeven (afdeling 58, incl. het uitgeven van software), productie van films en geluidsopnamen (afdeling 59) radio en TV (afdeling 60), telecommunicatie (afdeling 61), informatietechnologie (afdeling 62) en andere dienstverlening op het gebied van informatie (afdeling 63). Uitgeven omvat ook het verkrijgen van de copyrights voor de content (informatieproducten) en het toegankelijk maken hiervan voor een breed publiek. Alle mogelijke vormen van uitgeven vallen onder deze sectie (in drukvorm, elektronisch of audio, op het internet, als multimediaproduct enzovoorts).Informatie en communicatie
58UitgeverijenUitgeverijenUitgeverijen
59Productie en distributie van films en televisieprogramma´s; maken en uitgeven van geluidsopnamenProductie en distributie van films en televisieprogramma´s; maken en uitgeven van geluidsopnamenProductie en distributie van films en televisieprogramma´s; maken en uitgeven van geluidsopnamen
60Verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma'sVerzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma'sVerzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's
61TelecommunicatieTelecommunicatie Deze afdeling omvat: - exploitatie, onderhoud en bieden van toegang tot het overbrengen van gesproken woord, data, tekst, geluid en beelden via eigen draadgebonden telecommunicatie-infrastructuur: w.o. exploitatie en onderhoud van schakel- en zendstations; w.o. aanbieden van vaste telefonie; w.o. kabelexploitatie (voor TV, data etc.); w.o. verlenen van internettoegang via ADSL of kabel (eventueel in combinatie met aanvullende diensten als email-/webpagina servers, en spam-/virusscan); w.o. Centrale Antenne Inrichtingen (CAI's); - exploitatie, onderhoud en bieden van toegang tot het overbrengen van gesproken woord, data, tekst, geluid en beelden via eigen draadloze telecommunicatie-infrastructuur, zoals het aanbieden van draadloos internet via eigen infrastructuur en exploitatie van mobiele netwerken; - exploitatie, onderhoud en bieden van toegang tot het overbrengen van gesproken woord, data, tekst, geluid en beelden via satelliet; - belwinkels en belhuizen; - internetcafés; - internetproviders (zonder eigen infrastructuur); - voicing services (technisch functioneren als telefooncentrale van een bedrijf, dus geen callcenters); - aanbieden van VoIP (bellen over internet).Telecommunicatie
62Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologieDienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologieDienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie
63Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatieDienstverlenende activiteiten op het gebied van informatieDienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
47.51Winkels in kledingstoffen, huishoudtextiel en fourniturenWinkels in kledingstoffen, huishoudtextiel en fourniturenWinkels in kledingstoffen, huishoudtextiel en fournituren
47.65Winkels in speelgoedWinkels in speelgoed Deze klasse omvat: - winkels in speelgoed, spellen, puzzels e.d., ook in spelcomputers en modelbouwdozen.Winkels in speelgoed
51LuchtvaartLuchtvaart Deze afdeling omvat: - vervoer van passagiers en vracht door de lucht.Luchtvaart
53.2Post zonder universele dienstverplichting en koeriersPost zonder universele dienstverplichting en koeriersPost zonder universele dienstverplichting en koeriers
69Rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie Rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratieRechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie 
69.1Rechtskundige dienstverleningRechtskundige dienstverlening Deze groep omvat: - advocatenkantoren en rechtskundige adviesbureaus; - notariskantoren; - deurwaarderskantoren; - octrooibureaus.Rechtskundige dienstverlening
69.2Accountancy, belastingadvisering en administratieAccountancy, belastingadvisering en administratie Deze groep omvat: - registeraccountants en accountants-administratieconsulenten; - boekhoudkantoren en belastingconsulenten; - overige administratiekantoren.Accountancy, belastingadvisering en administratie
70.2Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoeringAdvisering op het gebied van management en bedrijfsvoeringAdvisering op het gebied van management en bedrijfsvoering
71Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controleArchitecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controleArchitecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle
71.1Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en adviesArchitecten, ingenieurs en technisch ontwerp en adviesArchitecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies
71.11ArchitectenArchitecten Deze klasse omvat: - ontwerpen en tekenen van bouwwerken voor de burgerlijke en utiliteitsbouw, zowel voor nieuwbouw, restauratie als verbouw. - ontwerpen van de bouwkundige inrichting binnen gebouwen, inclusief het ontwerp van de kamerindeling en de bekabeling. Eventueel in combinatie met: - interieurontwerp. Deze klasse omvat niet: - ontwerpen van stedenbouwkundige projecten, tuinen, groenvoorzieningen e.d. (71.12); - ontwerpen van bouwwerken voor de water- en wegenbouw zoals bruggen, tunnels, sluizen e.d. (71.12); - interieurontwerp en -advies (74.10.3).Architecten
71.12Ingenieurs en overig technisch ontwerp en adviesIngenieurs en overig technisch ontwerp en advies Deze klasse omvat: - ontwerpen en tekenen van projecten op het gebied van grondmechanica, staal- en betonbouw, bouwconstructies e.d.; - ontwerpen en tekenen van projecten op het gebied van bouwfysica en geluids- en trillingstechniek; - adviseren op het gebied van bouwakoestiek en lawaaibeheersing en -bestrijding; - adviseren op het gebied van bouwkosten, bouwkwaliteit, bouworganisatie, bouwbegeleiding e.d.; - adviseren op het gebied van gebruik en verwerking van bouwproducten; - uitvoeren van technische berekeningen van projecten voor de burgerlijke en utiliteitsbouw, stedenbouw, verkeers-, tuin- en landschapskunde, ruimtelijke ordening en planologie, grond-, water- en wegenbouw; - ontwerpen van stedenbouwkundig en verkeerskundige projecten; - ontwerpen van landschapsonderdelen en recreatiegebieden in de onbebouwde omgeving; - ontwerpen van stadsparken, stads- en dorpsranden, groenvoorzieningen e.d. in de naaste woonomgeving; - ontwerpen van tuinen en andere groenvoorzieningen rondom bouwwerken; - adviseren over aanleg van tuinen en parken; - ontwerpen van sportvelden; - adviseren op het gebied van stedenbouw, ruimtelijke ordening, planologie en milieu; - ontwerpen en tekenen van bouwwerken water- en wegenbouw, w.o. bruggen, tunnels, sluizen, viaducten enz.; - ontwerpen en tekenen van transportleidingsystemen; - adviseren op het gebied van projecten voor de grond-, water- en wegenbouw en off-shore; - ontwerpen en tekenen van elektrotechnische installaties, zoals liften, roltrappen en lichtinstallaties; - ontwerpen en tekenen van bouwtechnische installaties, zoals sanitair en klimaatbeheersing; - ontwerpen en tekenen van op het gebied van telematica; - ontwerpen, tekenen adviseren m.b.t. alarm-, brand- en inbraakbeveiliging; - ontwerpen en tekenen van werktuigen, machines en apparaten en van projecten op het gebied van de industriële automatisering; - adviseren op het gebied van werktuig-, machine- en apparatenbouw; - uitvoeren van technische berekeningen voor werktuig-, machine- en apparatenbouw; - ontwerpen, tekenen en berekenen van projecten op het gebied van de procestechniek in de chemische en petrochemische industrie; - ontwerpen van geografische kaarten, luchtkartering; - landmeetkundige en kadastrale activiteiten, kadasters; - meteorologische instituten, freelance weerkundigen e.d.; - milieuadviesdiensten; - geologisch en geofysisch bodemonderzoek; - tekenen van technische illustraties voor boeken en tijdschriften; - adviseren m.b.t. bedrijfsveiligheid op werkplekken e.d.; - adviseren op het gebied van gebruik en verwerking van (niet-bouwkundige) producten; - archeologische adviesbureaus; - ontwerpen van certificatiesystemen op bovengenoemde gebieden; - projectbegeleiding op alle bovengenoemde gebieden; - overige technische ontwerp-, teken- en adviesbureaus voor zover elders niet genoemd. Eventueel in combinatie met: - het voeren van de directie tijdens de aanleg c.q. bouw van de projecten. Deze klasse omvat niet: - ontwerpen van bouwwerken voor burgerlijke en utiliteitsbouw (71.11); - tekenen van reclame (73.11); - aanleggen van tuinen, parken e.d. groenvoorzieningen (81.30).Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies
71.2Keuring en controleKeuring en controle Deze groep omvat: - routinematig keuren, controleren en testen van voedings- en genotmiddelen onder meer met het oog op voedingshygiëne; - vee- en vleeskeuringsdiensten - melkcontrole- en zuivelkeuringsdiensten; - warenkeuringsdiensten; - keuring en controle van land- en tuinbouwproducten. - verrichten van metingen in verband met de zuiverheid van water of lucht; - verrichten van metingen van de radioactiviteit e.d.; - verrichten van analyses van potentiële bronnen van verontreiniging, zoals rook en afvalwater; - verrichten van onderzoek, inventarisatie en rapportage op het voorkomen van asbest; - verrichten van keuring en controle op het gebied van bodemverontreiniging. - inspecteren, routinematig keuren, controleren en testen van alle mogelijke materialen, machines, apparaten, technische installaties, gebruiksvoorwerpen e.d.; - inspectie van gas- en olietransportleidingen, rioleringen al dan niet met camera's; - quality survey; - ijken van machines, apparaten, technische installaties, schepen e.d.; - verrichten van autokeuringen. Deze klasse omvat niet: - controleren van ladingen van transportmiddelen (52.29.2); - certificeren van onroerend goed projecten (68.31); - speur- en ontwikkelingswerk (72.1); - medische laboratoria (86.92.4).Keuring en controle
73Reclame en marktonderzoekReclame en marktonderzoekReclame en marktonderzoek
73.1Reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijdReclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijdReclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd
73.2Markt- en opinieonderzoekbureausMarkt- en opinieonderzoekbureaus Deze groep omvat: - onderzoek naar marktstructuren en marktontwikkeling; - onderzoek naar consumentengedrag en gebruikersgewoonten; - onderzoek naar grootverbruikersmarkten; - onderzoek naar bevolkingsstructuur, personeels- en arbeidsmarkt; - imago-onderzoek van producten en bedrijven; - uitvoeren van opiniepeilingen. Deze klasse omvat niet: - speur- en ontwikkelingswerk met betrekking tot marktonderzoek en marktanalyse (72.20); - reclameadviesbureaus (73.11).Markt- en opinieonderzoekbureaus
74Industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancyIndustrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancyIndustrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy
75Veterinaire dienstverleningVeterinaire dienstverlening Deze afdeling omvat: - gezondheidszorg voor vee en huisdieren; - dierenambulances; - advisering over welzijn en voeding van huisdieren. Deze klasse omvat niet: - veepedicure (01.62); - keurings- en controlediensten voor vee en vlees (71.20.1): - dierenasielen en -pensions (96.09).Veterinaire dienstverlening
NVerhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverleningVerhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening Deze sectie omvat: - activiteiten die zakelijke gebruikers ondersteunen bij de bedrijfsvoering. Het verschil van deze activiteiten met die uit sectie M is dat de activiteiten uit deze sectie niet primair gericht zijn op het overbrengen van expertise en kennis.Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
77Verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederenVerhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederenVerhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen
77.1Verhuur en lease van auto'sVerhuur en lease van auto'sVerhuur en lease van auto's
77.2Verhuur van consumentenartikelenVerhuur van consumentenartikelen Deze groep omvat: - verhuur van sport- en recreatieartikelen; - videotheken; - verhuur van leesportefeuilles; - verhuur van kleding en huishoudelijke artikelen; - verhuur van overige consumentenartikelen (rest).Verhuur van consumentenartikelen
78Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheerArbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheerArbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer
78.1ArbeidsbemiddelingArbeidsbemiddeling Deze groep omvat: - uitvoeren van de reguliere arbeidsbemiddeling via bureaus voor de arbeidsvoorziening; - werven en selecteren van personeel voor opdrachtgevers; - zoeken en plaatsen van directieleden (headhunters); - bemiddelingsbureaus voor freelancers zoals fotomodellen, mannequins, dressmen, demonstratrices enz.; - thuiswerkcentrales, bemiddelen in verzorging van thuiswerk; - testen (psychotechnisch) van personeel.Arbeidsbemiddeling
78.2Uitzendbureaus, uitleenbureaus en banenpoolsUitzendbureaus, uitleenbureaus en banenpoolsUitzendbureaus, uitleenbureaus en banenpools
79.12ReisorganisatieReisorganisatie Deze klasse omvat: - organiseren van reizen met inschakeling van vervoerbedrijven, hotels en andere horecafaciliteiten e.d.; - touroperating, ook voor inkomend toerisme. Deze klasse omvat niet: - vervoer per autobus van zelf georganiseerde reizen (4939); - bemiddelen in reizen (7911).Reisorganisatie
80Beveiliging en opsporingBeveiliging en opsporingBeveiliging en opsporing
81Facility management, reiniging en landschapsverzorgingFacility management, reiniging en landschapsverzorgingFacility management, reiniging en landschapsverzorging
81.2ReinigingReiniging Deze klasse omvat: - glazenwassen; - schoorsteenvegen en schoonmaken van rookkanalen; - brand- en roetreiniging (niet met behulp van zandstralen of stoom); - gevelreiniging met behulp van het onder hoge druk spuiten van water; - verwijdering van graffiti; - reinigen van industriële installaties en van tanks en silo's; - de gaswacht (schoonmaken en controle van gastoestellen); - schoonmaken van kachels, ovens, boilers, e.d.; - reinigen van interieurs van woningen, kantoren en andere gebouwen of gedeelten daarvan; - schoonmaken van toiletten inclusief verversen handdoeken, toiletpapier, zeepautomaat e.d. - schoonmaken van tanks van schepen en vrachtwagens; - classificeren van schepen; - reinigen van treinen, bussen, vliegtuigen, e.d.; - schoonmaken van vuilcontainers; - schoonmaken van verpakkingsmiddelen flessen, kratten, pallets e.d.; - bestrijden van vogeloverlast bij vliegvelden, gebouwen e.d.; - desinfecteren en bestrijden van ongedierte (niet ten behoeve van de landbouw); - steriliseren van medische instrumenten en hulpmiddelen; - schoonmaken van graven en grafmonumenten; - de bierwacht (schoonmaken en controle van bierleidingen). Deze klasse omvat niet: - verwijderen van asbest (39.00); - reinigen van gevels met stoom, door zandstralen e.d. (43.39); - reinigen van gebouwen en opruimen van bouwplaatsen na de bouw (43.39); - particuliere huishoudens met schoonmaakpersoneel in dienst (97.00).Reiniging
81.21Interieurreiniging van gebouwenInterieurreiniging van gebouwen Deze klasse omvat: - reinigen van interieurs van woningen, kantoren en andere gebouwen of gedeelten daarvan; - schoonmaken van toiletten inclusief verversen handdoeken, toiletpapier, zeepautomaat e.d.; - leeg halen van panden/woningen en veegschoon opleveren. Deze klasse omvat niet: - particuliere huishoudens met schoonmaakpersoneel in dienst (97.00).Interieurreiniging van gebouwen
81.3LandschapsverzorgingLandschapsverzorging Deze groep omvat: - aanleg en onderhoud van tuinen, plantsoenen en parken; - aanleg en onderhoud van bermen; - aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen van sportaccommodaties; - aanleg en onderhoud van tuinvijvers en aanplantingen hiervoor; - aanbrengen en onderhoud van interieurbeplanting en grafbeplanting. Deze klasse omvat niet: - ontwerpen van tuinen en groenvoorzieningen (71.12); - aanleg en onderhoud van sportaccommodaties voor zover niet uitsluitend de groenvoorziening (42.99).Landschapsverzorging
72Speur- en ontwikkelingswerkSpeur- en ontwikkelingswerkSpeur- en ontwikkelingswerk
78.20.3Banenpools (werkgelegenheidsprojecten)Banenpools (werkgelegenheidsprojecten) Deze klasse omvat: - detacheren van personeel voor werkgelegenheidsprojecten die betrekking hebben op gesubsidieerde banen. Het betreft voornamelijk langdurig werkelozen en laaggeschoolde jongeren die geen of nauwelijks werkervaring hebben opgedaan, niet om zieke medewerkers bij terugkeer naar het werk. Deze klasse omvat niet: - detacheren van eigen personeel voor niet gesubsidieerde banen en waarbij de gezagsverhouding i.c. verantwoording over de te verrichten werkzaamheden bij het ontvangende bedrijf ligt (78.20.2); - re-integratiebedrijven: het begeleiden van zieke medewerkers bij terugkeer naar het werk (86.92.2).Banenpools
78.3Payrolling (personeelsbeheer)Payrolling (personeelsbeheer) Deze groep omvat: - het beheer van (een groot deel van) het personeel van een ander bedrijf: het verzorgen van de personeelsadministratie, afdrachten voor belasting en sociale verzekeringen.Payrolling
79Reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureausReisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureausReisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus
82Overige zakelijke dienstverleningOverige zakelijke dienstverleningOverige zakelijke dienstverlening
70.10.2Holdings (geen financiële)Holdings (geen financiële) Deze klasse omvat: - concernholdings: direct of indirect bezitten van aandelen van tot een concern behorende rechtspersonen en het op grond daarvan voeren van beheer en beleid over dit concern of een deel daarvan. "Beheer en beleid" wordt hier bedoeld in ruime zin, dat wil zeggen inclusief activiteiten als financiering, deelneming en coördinatie voor de onderliggende rechtspersonen; - managementholdings: het overnemen van bedrijven die zich al dan niet in de problemen bevinden. Het vervolgens reorganiseren en/of herstructureren van deze bedrijven, waarna deze weer als gezond functionerende eenheden worden verkocht. De managementholding onderscheidt zich van andere holdings doordat er slechts sprake is van een tijdelijke band met de bedrijven waarover het beheer en beleid wordt gevoerd. Eventueel in combinatie met: - concerndiensten: uitvoeren van hulpdiensten voor het concern zoals administratie, reclame, verkoop, distributie, opslag, transport, research en marketing. Deze klasse omvat niet: - financiële holdings (64.20); - management-BV's (70.22.1).Holdings
95Reparatie van computers en consumentenartikelenReparatie van computers en consumentenartikelenReparatie van computers en consumentenartikelen
96.01Reinigen van kleding en textielReinigen van kleding en textielReinigen van kleding en textiel
96.02Haar- en schoonheidsverzorgingHaar- en schoonheidsverzorginghaar,kapper,schoonheidsspecialist,schoonheid,gezicht,mooi,rimpels,liposuctie,laseren,extensions
96.03Uitvaartverzorging, crematoria, mortuaria en begraafplaatsenUitvaartverzorging, crematoria, mortuaria en begraafplaatsenUitvaartverzorging, crematoria, mortuaria en begraafplaatsen
96.04Sauna's, solaria, baden e.d.Sauna's, solaria, baden en dergelijke Deze klasse omvat: - exploitatie van sauna's, solaria, baden, wellness centra, massagesalons, stoelmassage en dergelijke. Deze klasse omvat niet: - verhuur van zonnebanken en -hemels e.d. (77.29.2); - diëtisten (86.91.9); - fitnesscentra (93.13); - schoonheidsverzorging, gezichtsmassage, pedicure, manicure e.d. (96.02.2).Sauna's, solaria, baden e.d.
96Wellness en overige dienstverlening; uitvaartbrancheWellness en overige dienstverlening; uitvaartbrancheWellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche