Marketing in het MKB

Slimme marketing activiteiten effectiever en leuker dan harde sales: maak de klant weer koning.

Effectieve Marketing voor het MKB

Over marketing bestaan veel misverstanden. Marketing wordt wel gezien als synoniem voor reclame, sales en snelle verkopers. Het heeft bij sommigen een negatieve bijklank gekregen. Goed marketingbeleid kan uw onderneming echter een ruime voorsprong op de concurrentie geven. Dat geldt natuurlijk ook voor uw concurrenten. Als u het niet heeft, betekent dat meestal dus een achterstand.

Marketing wordt door economen vaak als volgt gedefinieerd: "het benaderen en aantrekken van (potentiële) afnemers door hun behoeftes en wensen centraal te stellen, waardoor de bedrijfsdoelstellingen kunnen worden gerealiseerd". Dat klinkt theoretisch, maar is tegelijkertijd juist buitengewoon goed toepasbaar. Simpel gezegd betekent het dat u uw doelstellingen makkelijker realiseert, indien u aanbiedt wat de klanten willen. Dus geen focus op sales en reclame alleen. Marketing begint bij het leren kennen van uw klanten en de behoeftes. Vervolgens past u hier de dienstverlening, bedrijfsprocessen en klantbenadering op aan.

Marketing: centraal stellen van wensen en verlangens

Het inventariseren van de wensen en verlangens van uw doelgroep is de eerste stap. Maar als u weet wat uw klanten willen, is het natuurlijk nog een uitdaging om hier creatief en flexibel op in te spelen. Voor wie zijn de producten interessant en hoe kunnen nieuwe klanten aangetrokken worden. Ook grote bedrijven hebben hier vaak moeite mee. Op het internet zijn hierover talloze 'case studies' te vinden. Het is nuttig om deze door te lezen en te leren van fouten en successen van anderen.

Mogelijk gebruikt u het marketingconcept al jaren onbewust. Ook dan is het nuttig uw marketing beleid structureel te benaderen. Met doordacht en gebalanceerd beleid kunt u beter de bedrijfsdoelstellingen halen. Om te beginnen gaat het om vragen als: Wat zijn de producten die geleverd worden? In welke behoefte voorzien deze? Doen ze dit optimaal? Zo nee, wat kunt u doen om dit te verbeteren?

Het effect van het implementeren van een goede marketingstrategie kan heel groot zijn. Er zijn volop bedrijven die zo goed op behoeftes inspelen dat ze op korte termijn niet kunnen voldoen aan de vraag. De aandacht op verkopen en reclame blijft belangrijk en maakt deel uit van uw marketingplan, maar krijgt in dit licht wel een heel andere betekenis. Indien u geinteresseerd bent geraakt kunt u verder lezen over de marketingmix. Dit is een goede basis om te beginnen uw marketingplan te maken.

bedrijfstakinformatie excel

Excel SWOT tool downloaden en gebruik maken van de laatst beschikbare branchecijfers


  • Online toegang tot de laatst beschikbare cijfers
  • Vergelijk en bewaar eigen cijfers
  • Excel bedrijfstakdatabase: alle bedrijfstakdata in Excel met handig dashboard
  • Nieuw: online omzetcalculator Horeca
  • Downloaden MS Office tools voor ondernemers