Marketing in het MKB

Slimme marketing activiteiten effectiever en leuker dan harde sales: maak de klant weer koning.

Effectieve Marketing voor het MKB

Over marketing bestaan veel misverstanden. Marketing wordt wel gezien als synoniem voor reclame, sales en snelle verkopers. Het heeft bij sommigen een negatieve bijklank gekregen. Goed marketingbeleid kan uw onderneming echter een ruime voorsprong op de concurrentie geven. Dat geldt natuurlijk ook voor uw concurrenten. Als u het niet heeft, betekent dat meestal dus een achterstand.

Met behulp van goede marketing kan een MKB-bedrijf de juiste boodschap naar de juiste doelgroep sturen. Marketing is een breed begrip en omvat verschillende technieken en strategieën om een bedrijf en de producten bekend te maken bij potentiële klanten. Het doel van marketing kan zijn om de naamsbekendheid van een bedrijf te verhogen, het bedrijf te laten groeien en meer klanten aan te trekken.

Marketing wordt door economen vaak als volgt gedefinieerd: "het benaderen en aantrekken van (potentiële) afnemers door hun behoeftes en wensen centraal te stellen, waardoor de bedrijfsdoelstellingen kunnen worden gerealiseerd". Dat klinkt theoretisch, maar is juist heel goed toepasbaar. Simpel gezegd betekent het dat u uw doelstellingen makkelijker realiseert, als u aanbiedt wat de klanten willen. Het gaat dus niet alleen om verkopen en reclame. Marketing begint bij het leren kennen van uw klanten en de behoeftes. Vervolgens past u hier de dienstverlening, bedrijfsprocessen en klantbenadering op aan.

Op het gebied van alleen promotie (als onderdeel van marketing) kunnen bedrijven verschillende marketingtechnieken gebruiken om hun bedrijf en producten onder de aandacht te brengen. Eén van de meest effectieve manieren om dit te doen is door middel van online marketing. Met online marketing, zoals e-mailmarketing, contentmarketing, social media-marketing en zoekmachineoptimalisatie, kunnen MKB-bedrijven hun bedrijf promoten via het internet. Het is daarnast belangrijk om offline marketing te gebruiken om je MKB-bedrijf te promoten. Offline marketing, zoals radio- en tv-advertenties, kunnen MKB-bedrijven helpen om hun naamsbekendheid te vergroten en meer klanten aan te trekken. Ook is het belangrijk om samen te werken met andere MKB-bedrijven, zoals partnerschappen aangaan of samenwerkingen aangaan. Samenwerkingen met andere MKB-bedrijven kunnen MKB-bedrijven helpen om hun naamsbekendheid te vergroten en meer klanten aan te trekken.

Marketing: begin met centraal stellen van wensen en verlangens van uw doelgroep

Het inventariseren van de wensen en verlangens van uw doelgroep is de eerste stap. Maar als u weet wat uw klanten willen, is het natuurlijk nog een uitdaging om hier creatief en flexibel op in te spelen. Voor wie zijn de producten interessant en hoe kunnen nieuwe klanten aangetrokken worden. Ook grote bedrijven hebben hier vaak moeite mee. Op het internet zijn hierover talloze 'case studies' te vinden. Het is nuttig om deze door te lezen en te leren van fouten en successen van anderen.

Mogelijk gebruikt u het marketingconcept al jaren onbewust. Maar ook dan is het goed uw marketingbeleid meer structureel te benaderen. Met doordacht en gebalanceerd beleid kunt u uw bedrijfsdoelstellingen beter realiseren. Om te beginnen gaat het om vragen als: Wat zijn de producten die geleverd worden? In welke behoefte voorzien deze? Doen ze dit optimaal? Zo nee, wat kunt u doen om dit te verbeteren?

Het effect van het implementeren van een goede marketingstrategie kan heel groot zijn. Er zijn volop bedrijven die zo goed op behoeftes inspelen dat ze op korte termijn niet kunnen voldoen aan de vraag. De aandacht op verkopen en reclame blijft belangrijk en maakt deel uit van uw marketingplan, maar krijgt in dit licht wel een heel andere betekenis. Indien u geinteresseerd bent geraakt kunt u verder lezen over de marketingmix. Dit is een goede basis om te beginnen uw marketingplan te maken.

bedrijfstakinformatie excel

Maak uw SWOT analyse online of met onze Excel SWOT tool


Maak gebruik van onze premium diensten voor ondernemers met lidmaatschap voor een jaar.

  Verkrijg direct toegang