Brancheinformatie en cijfers bouwnijverheid

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

268.475 BEDRIJVEN
KW2 2024
0.20% OMZETGROEI
DECEMBER 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
11.28% WINST (% OMZET)
2019
26.000 VACATURES SECTOR
Bouwnijverheid
KW1 2024

Branchecijfers bouwnijverheid

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche bouwnijverheid (SBI code: F). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen.

Trend winst en kosten bouwnijverheid

In de tabel rechts treft u een uiteenzetting aan van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor de bedrijfstak bouwnijverheid. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) van de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche bouwnijverheid in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (57.4%), Personeel (20.7%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (2.7%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor bouwnijverheid.
start vergelijking

Bouwnijverheid Trends

De bouwnijverheid is de afgelopen jaren volop in beweging. Om in deze bedrijfstak goed voorbereid en sterk te kunnen staan is het belangrijk om trends te volgen, de nieuwste technologische ontwikkelingen te blijven integreren en maatregelen te nemen zodat bouwprojecten mogelijk op een duurzame en esthetische manier kunnen worden voltooid. Ook is er in deze bedrijfstak steeds meer aandacht voor de kosten en de terugverdientijd van investeringen. Procesinnovaties en een hoge mate van digitalisering staan hierbij centraal.

Bedrijfsresultaat bouwnijverheid

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche bouwnijverheid tussen 2009 en 2019 is gestegen met 3.09% procentpunt naar 11.28%. Hierbij wordt in de branche bouwnijverheid gemiddeld een bruto marge van 42.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 10.7% naar 11.3%.

Kosten per categorie branche bouwnijverheid
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers na Corona.


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.1% 96.6% 95.9% 95.7%
Overige opbrengsten 0.9% 3.4% 4.1% 4.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 56.4% 57.1% 57.4% 57.4%
Bruto marge 43.6% 42.9% 42.6% 42.6%
  - Bruto Loon   14.9%   13.8%   13.3%   13.0%
  - Sociale lasten   2.6%   2.3%   2.3%   2.3%
  - Pensioenpremies   1.6%   1.5%   1.4%   1.4%
  - Overig   3.8%   4.2%   4.2%   4.0%
Personeelkosten Totaal 23.0% 21.7% 21.2% 20.7%
Verkoopkosten 0.6% 0.5% 0.6% 0.5%
Huisvestingskosten 1.2% 1.1% 1.1% 1.1%
Apparatuur en Inventaris 1.1% 1.1% 1.1% 1.0%
Energieverbruik 0.4% 0.4% 0.3% 0.3%
Vervoermiddelen 2.2% 2.1% 2.0% 1.9%
Communicatiekosten 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Afschrijvingen 1.8% 1.7% 1.6% 1.8%
Overige diensten 1.1% 1.1% 1.1% 1.0%
Overige bedrijfskosten 2.6% 2.4% 2.5% 2.7%
Bedrijfsresultaat 9.4% 10.5% 10.7% 11.3%

Laatste cijfers bouwnijverheid en meer

Tijdelijk 10% extra korting op alle abonnementen met code: VP24K10

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief bouwnijverheid
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat bouwnijverheid

Trend aantal bedrijven bouwnijverheid

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven bouwnijverheid geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 147.990 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 268.475.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2009 tot en met 2023 voor de branche bouwnijverheid aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 172.4. Dat betekent dat de omzet in 2023 72.4% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 6.7% hoger.

Trend omzet bouwnijverheid (indexcijfers)