Brancheinformatie en cijfers bouwnijverheid

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

239.590 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
7.30% OMZETGROEI
AUGUST 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
10.46% WINST (% OMZET)
2017
28.500 VACATURES
Sector: Bouwnijverheid
KW2 - 2022

Branchecijfers bouwnijverheid

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche bouwnijverheid (SBI code: F). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement.

Trend winst en kosten bouwnijverheid

In de tabel rechts treft u een uiteenzetting aan van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor de bedrijfstak bouwnijverheid. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) van de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Heeft u Premium toegang? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche bouwnijverheid zijn respectievelijk: Kosten omzet (57.1%), Personeel (21.7%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (2.4%).

Ontwikkelingen Energiekosten

In 2020 zijn de gemiddelde energiekosten voor bouwnijverheid 0.28% van de omzet. Met rond 5 maal hogere energieprijzen in 2022 (i.v.m. 2020) zullen de gemiddelde energiekosten aanzienlijk toenemen naarmate bestaande contracten eindigen en het bedrijfsresultaat drukken.

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor bouwnijverheid.
start vergelijking

Bedrijfsresultaat bouwnijverheid

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche bouwnijverheid tussen 2009 en 2017 is gestegen met 2.27% procentpunt naar 10.46%. Hierbij wordt in de branche bouwnijverheid gemiddeld een bruto marge van 42.9% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 9.4% naar 10.5%.

Kosten naar soort bouwnijverheid
Let op: cijfers 2017 - inloggen voor recentere cijfers (word lid)

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 96.63%
Overige bedrijfsopbrengsten 3.37%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 57.13%
Bruto marge 42.87%
  - Bruto Loon   13.79%
  - Premie & Pensioen   3.62%
  - Andere Sociale lasten   0.17%
  - Overig   + 4.15%
Personeelkosten Totaal 21.75%
Verkoopkosten 0.52%
Huisvestingskosten 1.14%
Kosten Apparatuur en Inventaris 1.15%
Kosten energieverbruik 0.36%
Kosten vervoermiddelen 2.08%
Communicatiekosten 0.30%
Afschrijvingen 1.65%
Kosten van overige diensten 1.08%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 2.38%
Bedrijfsresultaat 10.46%
bedrijfstakinformatie excel

Wordt lid voor een jaar en krijg toegang tot laatste cijfers en andere tools

Leden hebben toegang tot de laatst beschikbare cijfers bouwnijverheid, onze Office tools voor ondernemers en andere informatie.

  • Online toegang tot de laatst beschikbare cijfers
  • Excel bedrijfstakdatabase met interactief dashboard en alle data
  • Vergelijken (en bewaren) eigen bedrijven en cijfers
  • Downloaden Firmfocus tools en templates

Trend bedrijfsresultaat bouwnijverheid

Trend aantal bedrijven bouwnijverheid

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven bouwnijverheid geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 124.130 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 239.590.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2009 tot en met 2021 voor de branche bouwnijverheid aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 148.1. Dat betekent dat de omzet in 2021 48.1% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 7.7% hoger.

Trend omzet bouwnijverheid (indexcijfers)