Kengetallen branche bouwnijverheid

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 8.29% in 2014 naar 8.70% in 2015

Onderstaande data en kengetallen zijn voor de branche: onderstaande cijfers zijn voor bouwnijverheid (sbi code: f).

Trend omzet bouwnijverheid

In onderstaande grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2010 tot en met 2017 voor de branche bouwnijverheid aan. Het gaat om indexcijfers per kwartaal ten opzichte van de gemiddelde kwartaalomzet in 2010 (basis). Zo ziet u dat in het tweede kwartaal van 2017 is de omzet index 113.4 is. Dat betekent dat de omzet in het tweede kwartaal 13.4% hoger was dan de gemiddelde kwartaalomzet in 2010. Maar in vergelijking met hetzelfde kwartaal het jaar ervoor (2016) is de omzet 6.38% hoger. De zwarte lijn geeft de index weer voor het gehele jaar ten opzichte van 2010. Door met uw muis over de grafiek bewegen, ziet u de precieze indexcijfers.Trend winst en kosten bouwnijverheid

Hieronder treft u een uiteenzetting aan van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor de bedrijfstak bouwnijverheid. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Uiteraard bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar het geeft inzicht in de gemiddelde exploitatie voor deze branche.

Winst bouwnijverheid

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche bouwnijverheid. In de grafiek kunt u zien dat het gemiddelde bedrijfsresultaat is gestegen van 8.29% in 2014 naar 8.70% in 2015.Laatst beschikbare cijfers bouwnijverheid

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast bouwnijverheid bevat het ook alle andere branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.

Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor bouwnijverheid wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (56.2%) gevolgd door 'Personeel' (23.6%) en daarna 'Niet eerder genoemde bedrijfskosten' (2.6%). Het bedrijfsresultaat bedraagt 8.70% van de omzet. De gemiddelde bruto winstmarge is 43.82%.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 56.18%
Bruto Marge 43.82%
Personeel 23.61%
Verkoopkosten 0.60%
Huisvestingskosten 1.26%
Kosten apparatuur en inventaris 1.03%
Kosten energieverbruik 0.43%
Kosten vervoermiddelen 2.30%
Communicatiekosten 0.36%
Afschrijvingen 1.80%
Kosten van overige diensten 1.14%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 2.58%
Bedrijfsresultaat 8.70%

Branchecijfers jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche bouwnijverheid

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche bouwnijverheid. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers bouwnijverheid
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.