Brancheinformatie en cijfers bouwnijverheid

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

263.450 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
11.00% OMZETGROEI
AUGUST 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
10.46% WINST (% OMZET)
2017
26.000 VACATURES SECTOR
Bouwnijverheid
KW02 - 2023

Laatst beschikbare cijfers bouwnijverheid

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie bouwnijverheid
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer informatie

Branchecijfers bouwnijverheid

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche bouwnijverheid (SBI code: F). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen.

Trend winst en kosten bouwnijverheid

In de tabel rechts treft u een uiteenzetting aan van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor de bedrijfstak bouwnijverheid. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) van de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche bouwnijverheid zijn respectievelijk: Kosten omzet (57.1%), Personeel (21.7%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (2.4%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor bouwnijverheid.
start vergelijking

Bouwnijverheid Trends

De bouwnijverheid is de afgelopen jaren volop in beweging. Om in deze bedrijfstak goed voorbereid en sterk te kunnen staan is het belangrijk om trends te volgen, de nieuwste technologische ontwikkelingen te blijven integreren en maatregelen te nemen zodat bouwprojecten mogelijk op een duurzame en esthetische manier kunnen worden voltooid. Ook is er in deze bedrijfstak steeds meer aandacht voor de kosten en de terugverdientijd van investeringen. Procesinnovaties en een hoge mate van digitalisering staan hierbij centraal.

Bedrijfsresultaat bouwnijverheid

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche bouwnijverheid tussen 2009 en 2017 is gestegen met 2.27% procentpunt naar 10.46%. Hierbij wordt in de branche bouwnijverheid gemiddeld een bruto marge van 42.9% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 9.4% naar 10.5%.

Kosten per categorie branche bouwnijverheid
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 97.3% 97.4% 99.1% 96.6%
Overige opbrengsten 2.7% 2.6% 0.9% 3.4%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 55.1% 56.2% 56.4% 57.1%
Bruto marge 44.9% 43.8% 43.6% 42.9%
  - Bruto Loon   16.2%   15.5%   14.9%   13.8%
  - Sociale lasten   2.9%   2.7%   2.6%   2.3%
  - Pensioenpremies   1.8%   1.7%   1.6%   1.5%
  - Overig   3.6%   3.6%   3.8%   4.2%
Personeelkosten Totaal 24.5% 23.6% 23.0% 21.7%
Verkoopkosten 0.6% 0.6% 0.6% 0.5%
Huisvestingskosten 1.3% 1.3% 1.2% 1.1%
Apparatuur en Inventaris 1.1% 1.0% 1.1% 1.1%
Energieverbruik 0.5% 0.4% 0.4% 0.4%
Vervoermiddelen 2.4% 2.3% 2.2% 2.1%
Communicatiekosten 0.4% 0.4% 0.3% 0.3%
Afschrijvingen 2.0% 1.8% 1.8% 1.7%
Overige diensten 1.2% 1.1% 1.1% 1.1%
Overige bedrijfskosten 2.6% 2.6% 2.6% 2.4%
Bedrijfsresultaat 8.3% 8.7% 9.4% 10.5%

Laatst beschikbare cijfers bouwnijverheid

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie bouwnijverheid
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat bouwnijverheid

Trend aantal bedrijven bouwnijverheid

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven bouwnijverheid geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 147.990 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 263.450.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2009 tot en met 2022 voor de branche bouwnijverheid aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 161. Dat betekent dat de omzet in 2022 61% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 9% hoger.

Trend omzet bouwnijverheid (indexcijfers)