Brancheinformatie en cijfers advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening

470.465 BEDRIJVEN
KW2 2024
39.200 VACATURES SECTOR
Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening
KW1 2024

Branchecijfers advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening (SBI code: M). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen.

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers voor alle bedrijfstakken waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening Trends

De bedrijfstak advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening (SBI code: M) is volop in beweging. Verschillende digitaliseringstechnologieën zoals AI en Machine Learning zijn de afgelopen jaren beter toegankelijk geworden, waardoor ondernemers steeds vaker avances in deze branche kunnen verwachten. Daarnaast is het aanbod van diensten sterk toegenomen. Waar ondernemers vroeger hun diensten konden uitbesteden aan externe partijen, kunnen ze tegenwoordig ook kiezen voor 'DIY-oplossingen'. Ook de vraag naar specialistisch advies via online kanalen zoals webinars en podcasts is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Ondernemers kunnen zich dus aanpassen aan deze veranderingen door technologie te gebruiken, kennis en ervaring uit te breiden en hun webshop te upgraden naar een hogere leveringssnelheid.

Trend aantal bedrijven advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 283.450 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 470.465.