Brancheinformatie en cijfers advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening

411.680 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
45.000 VACATURES
Sector: Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening
KW2 - 2022

Trend aantal bedrijven advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 232.965 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 411.680.

MenuInformatie JaarlidZoek bedrijfstak en cijfersVragen? Gebruik het contactformulier.Portal advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverleningDownloads voor ledenBranches onder advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverleningrechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie holdings (geen financiële), concerndiensten binnen eigen concern en managementadviseringarchitecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controlespeur- en ontwikkelingswerkreclame en marktonderzoekindustrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancyveterinaire dienstverleningAndere Sectorenlandbouw, bosbouw en visserijwinning van delfstoffenindustrieproductie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde luchtwinning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en saneringbouwnijverheidgroot- en detailhandel; reparatie van auto’svervoer en opslaghorecainformatie en communicatiefinanciële instellingen verhuur van en handel in onroerend goedadvisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverleningverhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverleningopenbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringenonderwijsgezondheids- en welzijnszorg cultuur, sport en recreatieoverige dienstverleninghuishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruikextraterritoriale organisaties en lichamen