Branche informatie voor alle bedrijfstakken.

Informatie, tools en advies voor ondernemers & starters

Sectorinformatie winst en kostenstructuur alle sectoren en onderliggende bedrijfstakken

Maak onder een keuze uit een van de sectoren en klik vervolgens door naar de gewenste bedrijfstak. Ook kunt u voor meer detail en trend gegevens de complete Excel database applicatie met dashboard downloaden (naar winkel voor meer informatie).

De gemiddelde exploitatie geeft een beeld van de resultatenrekening in termen van procenten van de omzet. De omzet wordt weergegeven als 100% en alle kosten als percentage van de omzet. Bijvoorbeeld geeft "personeelskosten 50%" weer dat de hoogte van de personeelskosten gemiddeld de helft van de omzet zijn. U treft ook het bedrijfsresultaat als percentage van de omzet aan. Bijvoorbeeld geeft "bedrijfsresultaat 5%", weer dat van de omzet 5% overblijft als winst of specifieker bedrijfsresultaat.

Laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken

Voor de laatste cijfers gebaseerd op verrijkte CBS data van alle bedrijfstakken gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. U treft hierin onder meer aan:

  • Horeca, includief hotel, restaurants, cafe's,, etc.
  • Groot- en detalhandel, van speelgoed tot witgoed
  • Industrie, Bouwnijverheid inclusief alle onderliggende bedrijfstakken
  • Dienstverlening, van accountants tot agrarisch advies...