Brancheinformatie en kengetallen

Bedrijfstakinformatie voor elke branche (+300 bedrijfstakken).

Sectorinformatie winst en kostenstructuur alle sectoren en onderliggende bedrijfstakken

Maak onder een keuze uit een van de sectoren en klik vervolgens door naar de gewenste bedrijfstak. Ook kunt u voor meer detail en trend gegevens de complete Excel database applicatie met dashboard downloaden (naar winkel voor meer informatie).

De gemiddelde exploitatie geeft een beeld van de resultatenrekening in termen van procenten van de omzet. De omzet wordt weergegeven als 100% en alle kosten als percentage van de omzet. Bijvoorbeeld geeft "personeelskosten 50%" weer dat de hoogte van de personeelskosten gemiddeld de helft van de omzet zijn. U treft ook het bedrijfsresultaat als percentage van de omzet aan. Bijvoorbeeld geeft "bedrijfsresultaat 5%", weer dat van de omzet 5% overblijft als winst of specifieker bedrijfsresultaat.

bedrijf starten

HORECA

 

Ma een lange tijd van stijgende marges is de Horeca nu als geen andere sector getroffen door het Corona virus. De beperkingen die door de overheid worden opgelegd treffen de exploitatie enorm. De verwachting is dat 2021 uiteindelijk een verbetering zal laten zien, maar voor sommige bedrijven zal deze te laat kunnen komen. Door deze tijd aan te grijpen voor verbeteringen in de strategie en exploitatie kan er uiteindelijk ook iets positiefs uitkomen.

Lees verder..
financien en administratie slim inzetten

INDUSTRIE

 

De sector industrie heeft te maken met een dalende trend in het bedrijfsresultaat als percentage van de omzet sinds 2010. Lees meer over de onderliggende cijfers en branches.

Lees verder..
marketing en marketingmix

INFORMATIE EN COMMUNICATIE

 

Het bedrijfsresultaat laat een dalende trend zien over de jaren 2010 tot en met 2014. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de onderliggende bedrijfstak telecommunicatie. De andere bedrijfstakken laten een positiever beeld zien.

Lees verder..
bedrijfstakinformatie excel

Laatste data met de bedrijfstakdatabase

 

Met de Excel bedrijfstakdatabase beschikt u over de laatste data. Deze Excel tool is makkelijk in gebruik mar zeer krachtig met meer dan 300 bedrijfstakken en branches. U kunt deze tegen een lage prijs aanschaffen.

Meer informatie
financien en administratie slim inzetten

GROOTHANDEL EN DETAILHANDEL

 

Deze sector omvat zowel de detail- als groothandel. Op dit niveau lijkt er sprake van een herstel in het gemiddelde bedrijfsresultaat, maar er zijn grote verschillen tussen de onderliggende sectoren. Bekijk de exploitatie cijfers voor alle onderliggende branches.

Lees verder..
financien en administratie slim inzetten

BOUWNIJVERHEID

 

Na enkele jaren daling is er sinds 2013 weer sprake van een stijging van het gemiddelde bedrijfsresultaat. Lees verder voor meer inzicht in de exploitatie trend voor de bouwnijverheid.

Lees verder..
financien en administratie slim inzetten

VERVOER EN OPSLAG

 

Deze sector omvat de branches voor vervoer over lucht, water en land voor zowel personen als goederen. Na een daling sinds 2010 is er in 2013 en 2014 weer sprake van een stijging in het gemiddelde bedrijfsresultaat.

Lees verder..
financien en administratie slim inzetten

VERHUUR ROERENDE GOEDEREN EN ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

 

Deze sector is een verzameling van nogal uiteenlopende bedrijfstakken. Op sector niveau is er sprake van een stijgende winst trend, maar vanzelfsprekend grote onderlinge verschillen.

Lees verder..
financien en administratie slim inzetten

ELEKTRICA, GAS, STOOM & LUCHT

 

Exploitatiecijfers over productie, distributie en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht. Er is sprake van een daling van het bedrijfsresultaat als percentage van de omzet in 2014. Lees verder...

Lees verder..
strategie maken stappen

WATER, AFVAL EN AFVALWATERBEHEER EN -SANERING

 

Informatie over de gemiddelde exploitatie bij voor de branche winning en distributie van water, afval en afvalwaterbeheer en -sanering. Na een daling in afgelopen jaren is er weer sprake van een stijging het bedrijfsresultaat (als percentage van de omzet) in 2014.

Lees verder..
financien en administratie slim inzetten

WINNING VAN DELFSTOFFEN

 

De sector delfstoffenwinning laat een dalende trend in het bedrijfsresultaat ten opzichte van de omzet. Hier treft u informatie aan over de onderliggende branches en cijfers.

Lees verder..

Diensten

Wij bieden online informatie en tools op het gebied van ondernemen. Daarnaast bieden wij remote en on site advies.

Volg ons

Disclaimer

Wij besteden veel zorg aan de inhoud van deze website. Er gelden wel voorwaarden voor het gebruik. Zie onze disclaimer voor meer informatie.

Contact

Jan Ligthartstraat 1, 1817MR, Alkmaar
Email: clientservices@firmfocus.nl
Firmfocus Kantoor