Brancheinformatie en kengetallen

Bedrijfstakinformatie voor elke branche (+300 bedrijfstakken).

Sectorinformatie winst en kostenstructuur alle sectoren en onderliggende bedrijfstakken

Maak onder een keuze uit een van de sectoren en klik vervolgens door naar de gewenste bedrijfstak. Ook kunt u voor meer detail en trend gegevens de complete Excel database applicatie met dashboard downloaden (naar winkel voor meer informatie).

De gemiddelde exploitatie geeft een beeld van de resultatenrekening in termen van procenten van de omzet. De omzet wordt weergegeven als 100% en alle kosten als percentage van de omzet. Bijvoorbeeld geeft "personeelskosten 50%" weer dat de hoogte van de personeelskosten gemiddeld de helft van de omzet zijn. U treft ook het bedrijfsresultaat als percentage van de omzet aan. Bijvoorbeeld geeft "bedrijfsresultaat 5%", weer dat van de omzet 5% overblijft als winst of specifieker bedrijfsresultaat.

bedrijf starten

HORECA

 

Binnen de horeca zijn er belangrijke ontwikkelingen gaan op het gebied van technologie, duurzaamheid en gezonde voeding. Het is belangrijk om bij te blijven met deze trends en te anticiperen op de veranderende behoeften en wensen van uw klanten. Door in te spelen op deze ontwikkelingen, zorgt u voor een toekomstbestendig bedrijf en draagt u ook bij aan een duurzamere wereld. Deze ontwikkelingen zullen ook hun impact hebben op de winst en kostenstructuur van de horeca.

Horeca kengetallen
financien en administratie slim inzetten

INDUSTRIE

 

De sector industrie heeft te maken met een dalende trend in het bedrijfsresultaat als percentage van de omzet sinds 2010. Lees meer over de onderliggende cijfers en branches.

Kengetallen industrie
marketing en marketingmix

INFORMATIE EN COMMUNICATIE

 

Het bedrijfsresultaat laat een dalende trend zien over de jaren 2010 tot en met 2014. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de onderliggende bedrijfstak telecommunicatie. De andere bedrijfstakken laten een positiever beeld zien.

Kengetallen informatie en communicatiebranche
bedrijfstakinformatie excel

Word lid voor een jaar

Met Premium heeft u direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers en kunt u nu ook zonder extra kosten gebruik maken van al onze MS Office tools en templates voor ondernemers. Zo heeft u met de bedrijfstakdatabase in Excel inzicht in omzet, kosten en winsttrend voor iedere bedrijfstak.
Maar natuurlijk kunt u ook gebruik maken van online dashboards die na inloggen de laatste cijfers bevatten van vrijwel alle branches.

Downloads ondernemers en lidmaatschap
financien en administratie slim inzetten

GROOTHANDEL EN DETAILHANDEL

 

Deze sector omvat zowel de detail- als groothandel. Op dit niveau lijkt er sprake van een herstel in het gemiddelde bedrijfsresultaat, maar er zijn grote verschillen tussen de onderliggende sectoren. Bekijk de exploitatie cijfers voor alle onderliggende branches.

Kengetallen Groothandel en Detailhandel
financien en administratie slim inzetten

BOUWNIJVERHEID

 

Na enkele jaren daling is er sinds 2013 weer sprake van een stijging van het gemiddelde bedrijfsresultaat. Lees verder voor meer inzicht in de exploitatie trend voor de bouwnijverheid.

Kengetallen Bouwnijverheid
financien en administratie slim inzetten

VERVOER EN OPSLAG

 

Deze sector omvat de branches voor vervoer over lucht, water en land voor zowel personen als goederen. Na een daling sinds 2010 is er in 2013 en 2014 weer sprake van een stijging in het gemiddelde bedrijfsresultaat.

Kengetallen Vervoer en Opslag branche
financien en administratie slim inzetten

VERHUUR ROERENDE GOEDEREN EN ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

 

Deze sector is een verzameling van nogal uiteenlopende bedrijfstakken. Op sector niveau is er sprake van een stijgende winst trend, maar vanzelfsprekend grote onderlinge verschillen.

Kengetallen sector Verhuur
financien en administratie slim inzetten

ELEKTRICA, GAS, STOOM & LUCHT

 

Exploitatiecijfers over productie, distributie en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht. Er is sprake van een daling van het bedrijfsresultaat als percentage van de omzet in 2014. Lees verder...

Kengetallen Elektra, Gas, Stoom en Lucht
strategie maken stappen

WATER, AFVAL EN AFVALWATERBEHEER EN -SANERING

 

Informatie over de gemiddelde exploitatie bij voor de branche winning en distributie van water, afval en afvalwaterbeheer en -sanering. Na een daling in afgelopen jaren is er weer sprake van een stijging het bedrijfsresultaat (als percentage van de omzet) in 2014.

Kengetallen Water, Afval en Sanering
financien en administratie slim inzetten

WINNING VAN DELFSTOFFEN

 

De sector delfstoffenwinning laat een dalende trend in het bedrijfsresultaat ten opzichte van de omzet. Hier treft u informatie aan over de onderliggende branches en cijfers.

Kengetallen Delfstoffen