Brancheinformatie en kengetallen

Bedrijfstakinformatie voor elke branche (+300 bedrijfstakken).

Sectorinformatie winst en kostenstructuur alle sectoren en onderliggende bedrijfstakken

Maak onder een keuze uit een van de sectoren en klik vervolgens door naar de gewenste bedrijfstak. Ook kunt u voor meer detail en trend gegevens de complete Excel database applicatie met dashboard downloaden (naar winkel voor meer informatie).

De gemiddelde exploitatie geeft een beeld van de resultatenrekening in termen van procenten van de omzet. De omzet wordt weergegeven als 100% en alle kosten als percentage van de omzet. Bijvoorbeeld geeft "personeelskosten 50%" weer dat de hoogte van de personeelskosten gemiddeld de helft van de omzet zijn. U treft ook het bedrijfsresultaat als percentage van de omzet aan. Bijvoorbeeld geeft "bedrijfsresultaat 5%", weer dat van de omzet 5% overblijft als winst of specifieker bedrijfsresultaat.

bedrijf starten

HORECA

 

Na een tijd van stijgende marges, is de Horeca in 2020 getroffen door de Coronacrisis. De verwachting is de cijfers van 2021 wel weer een verbetering gaan laten zien. Momenteel heeft de HORECA net als andere sectoren last van de hoge energiekosten door de toegenomen contractprijzen voor gas en elektra.

Lees verder..
financien en administratie slim inzetten

INDUSTRIE

 

De sector industrie heeft te maken met een dalende trend in het bedrijfsresultaat als percentage van de omzet sinds 2010. Lees meer over de onderliggende cijfers en branches.

Lees verder..
marketing en marketingmix

INFORMATIE EN COMMUNICATIE

 

Het bedrijfsresultaat laat een dalende trend zien over de jaren 2010 tot en met 2014. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de onderliggende bedrijfstak telecommunicatie. De andere bedrijfstakken laten een positiever beeld zien.

Lees verder..
bedrijfstakinformatie excel

Firmfocus Premium

 

Met Premium heeft u direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers en kunt u nu ook zonder extra kosten gebruik maken van al onze MS Office tools en templates voor ondernemers. Zo heeft u met de bedrijfstakdatabase in Excel inzicht in omzet, kosten en winsttrend voor iedere bedrijfstak.
Maar natuurlijk kunt u ook gebruik maken van online dashboards die na inloggen de laatste cijfers bevatten van vrijwel alle branches.

Meer informatie
financien en administratie slim inzetten

GROOTHANDEL EN DETAILHANDEL

 

Deze sector omvat zowel de detail- als groothandel. Op dit niveau lijkt er sprake van een herstel in het gemiddelde bedrijfsresultaat, maar er zijn grote verschillen tussen de onderliggende sectoren. Bekijk de exploitatie cijfers voor alle onderliggende branches.

Lees verder..
financien en administratie slim inzetten

BOUWNIJVERHEID

 

Na enkele jaren daling is er sinds 2013 weer sprake van een stijging van het gemiddelde bedrijfsresultaat. Lees verder voor meer inzicht in de exploitatie trend voor de bouwnijverheid.

Lees verder..
financien en administratie slim inzetten

VERVOER EN OPSLAG

 

Deze sector omvat de branches voor vervoer over lucht, water en land voor zowel personen als goederen. Na een daling sinds 2010 is er in 2013 en 2014 weer sprake van een stijging in het gemiddelde bedrijfsresultaat.

Lees verder..
financien en administratie slim inzetten

VERHUUR ROERENDE GOEDEREN EN ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

 

Deze sector is een verzameling van nogal uiteenlopende bedrijfstakken. Op sector niveau is er sprake van een stijgende winst trend, maar vanzelfsprekend grote onderlinge verschillen.

Lees verder..
financien en administratie slim inzetten

ELEKTRICA, GAS, STOOM & LUCHT

 

Exploitatiecijfers over productie, distributie en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht. Er is sprake van een daling van het bedrijfsresultaat als percentage van de omzet in 2014. Lees verder...

Lees verder..
strategie maken stappen

WATER, AFVAL EN AFVALWATERBEHEER EN -SANERING

 

Informatie over de gemiddelde exploitatie bij voor de branche winning en distributie van water, afval en afvalwaterbeheer en -sanering. Na een daling in afgelopen jaren is er weer sprake van een stijging het bedrijfsresultaat (als percentage van de omzet) in 2014.

Lees verder..
financien en administratie slim inzetten

WINNING VAN DELFSTOFFEN

 

De sector delfstoffenwinning laat een dalende trend in het bedrijfsresultaat ten opzichte van de omzet. Hier treft u informatie aan over de onderliggende branches en cijfers.

Lees verder..