Brancheinformatie en cijfers horeca

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

71.095 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
84.70% OMZETGROEI
KW02 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
14.32% WINST (% OMZET)
2017
44.600 VACATURES
Sector: Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
KW2 - 2022

Branchecijfers horeca

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche horeca (SBI code: I). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen.

Trend winst en kosten horeca

In de tabel rechts treft u een uiteenzetting aan van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor de bedrijfstak horeca. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) van de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche horeca zijn respectievelijk: Kosten omzet (28.9%), Personeel (27.4%) en Huisvestingskosten (10.4%).

Ontwikkelingen Energiekosten

In 2020 zijn de gemiddelde energiekosten voor horeca 3.26% van de omzet. Met rond 5 maal hogere energieprijzen in 2022 (i.v.m. 2020) zullen de gemiddelde energiekosten zijn toegenomen als gevolg van aflopende contracten.

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor horeca.
start vergelijking

Bedrijfsresultaat horeca

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche horeca tussen 2009 en 2017 is gestegen met 4.07% procentpunt naar 14.32%. Hierbij wordt in de branche horeca gemiddeld een bruto marge van 71.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 14.0% naar 14.3%.

Kosten naar soort horeca
Let op: cijfers 2017 - inloggen voor recentere cijfers (jaarlid informatie)

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 98.79%
Overige bedrijfsopbrengsten 1.21%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 28.88%
Bruto marge 71.12%
  - Bruto Loon   19.79%
  - Premie & Pensioen   4.30%
  - Andere Sociale lasten   0.17%
  - Overig   + 3.15%
Personeelkosten Totaal 27.40%
Verkoopkosten 2.68%
Huisvestingskosten 10.35%
Kosten Apparatuur en Inventaris 1.54%
Kosten energieverbruik 2.40%
Kosten vervoermiddelen 0.70%
Communicatiekosten 0.46%
Afschrijvingen 4.46%
Kosten van overige diensten 1.73%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 5.07%
Bedrijfsresultaat 14.32%
bedrijfstakinformatie excel

Toegang tot laatst beschikbare branchegegevens en ondernemerstools

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers en onze ondernemerstools. Met jaarlidmaatschap verkrijgt u beter inzicht met recentere cijfers en kunt u gebruik maken van onze tools. Maak online uw ondernemingsplan met de handige wizard of download onze Office tools voor ondernemers. De Excel bedrijfstakdatabase is natuurlijk ook inbegrepen.

  • Online toegang tot de laatst beschikbare cijfers alle branches
  • Maak uw ondernemingsplan met de handige online wizard
  • Alle cijfers ook offline beschikbaar met de Excel bedrijfstakdatabase
  • Gratis downloaden andere Firmfocus tools
  • 12 maanden lidmaatschap - geen automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat horeca

Trend aantal bedrijven horeca

Corona

Als gevolg van de pandemie is de omzet in 2020 aanzienlijk afgenomen. Deze ging bijna terug gegaan naar het niveau van 2005. Dit heeft ook zijn weerslag gehad op de winstcijfers. In 2021 en 2022 is er sprake van herstel geweest (resp. 35% en 40% omzetstijging in de vrijetijdssector). In 2023 verwacht ABNAMRO een lichte daling van 1% t.o.v. 2022. De bank verwacht nog wel een stijging van de omzet voor hotel (circa 2%), terwijl voor restaurants en café's een omzetdaling van 2 en 3% verwacht wordt. Veel zal echter afhangen van de ontwikkelingen rond de oorlog in de Oekraïne. Deze heeft aanzienlijk impact op de inflatie en de koopkracht. Leden kunnen hier direct het de volledige rapporten van ABNAMRO downloaden:

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven horeca geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 27.125 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 71.095.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche horeca aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 93.1. Dat betekent dat de omzet in 2021 6.9% lager was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 12.9% hoger.

Trend omzet horeca (indexcijfers)