Brancheinformatie en cijfers horeca

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

77.820 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
10.00% OMZETGROEI
KW02 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
14.32% WINST (% OMZET)
2017
37.000 VACATURES SECTOR
Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
KW02 - 2023

Branchecijfers horeca

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche horeca (SBI code: I). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen.

Trend winst en kosten horeca

In de tabel rechts treft u een uiteenzetting aan van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor de bedrijfstak horeca. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) van de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche horeca zijn respectievelijk: Kosten omzet (28.9%), Personeel (27.4%) en Huisvestingskosten (10.4%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor horeca.
start vergelijking

Horeca Trends

Ondernemers in de horeca kunnen profiteren van nieuwe trends op het gebied van duurzaamheid en veganistische gerechten. Daarnaast kunnen ze zich onderscheiden door digitalisering, zoals het verbeteren van de klantenservice en het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Het beter inspelen op de verschillende segmenten door gerichte gastvrijheid en aanbiedingen zal ook gunstig uitwerken. Kostenbesparing is belangrijk gezien de stijgende kosten in de horeca.

Bedrijfsresultaat horeca

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche horeca tussen 2009 en 2017 is gestegen met 4.07% procentpunt naar 14.32%. Hierbij wordt in de branche horeca gemiddeld een bruto marge van 71.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 14.0% naar 14.3%.

Kosten per categorie branche horeca
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 97.8% 97.9% 97.9% 98.8%
Overige opbrengsten 2.2% 2.1% 2.1% 1.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 28.7% 28.2% 28.6% 28.9%
Bruto marge 71.3% 71.8% 71.4% 71.1%
  - Bruto Loon   20.6%   20.5%   19.8%   19.8%
  - Sociale lasten   3.8%   3.7%   3.6%   3.5%
  - Pensioenpremies   1.1%   1.0%   1.0%   1.0%
  - Overig   2.8%   2.7%   2.9%   3.1%
Personeelkosten Totaal 28.2% 27.9% 27.3% 27.4%
Verkoopkosten 2.7% 2.7% 2.7% 2.7%
Huisvestingskosten 10.0% 10.1% 10.3% 10.4%
Apparatuur en Inventaris 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%
Energieverbruik 2.8% 2.7% 2.7% 2.4%
Vervoermiddelen 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Communicatiekosten 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
Afschrijvingen 4.7% 4.7% 4.5% 4.5%
Overige diensten 1.9% 1.9% 1.9% 1.7%
Overige bedrijfskosten 5.1% 5.2% 5.4% 5.1%
Bedrijfsresultaat 13.3% 13.9% 14.0% 14.3%

Ondersteun uw zakelijk inzicht horeca

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief horeca
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat horeca

Trend aantal bedrijven horeca

Verwachtingen 2023

De meeste banken voorzien een matig positief beeld voor de horeca sector in 2023. Na een sterk herstel in 2021 en 2022 zal de groei van de sector vertragen door hogere prijzen, een laag consumentenvertrouwen en een dalende koopkracht. De vraaguitval zal echter beperkt blijven door de financiële steun voor huishoudens en de blijvende behoefte aan buitenhuis eten en drinken. De ING verwacht dat de horeca sector in 2023 zal groeien, terwijl de ABN AMRO een omzetdaling voorspelt.

De verwachtingen van de banken voor 2023 zijn dus minder positief dan voor 2021 en 2022, maar nog steeds beter dan in 2020. Er zijn echter ook uitdagingen voor de sector, zoals het personeelstekort, de stijgende kosten, de terugbetaling van belastingschuld en de toenemende concurrentie van alternatieven zoals bezorgdiensten, maaltijdboxen en supermarkten. De banken verwachten dat er meer bedrijfsbeëindigingen en faillissementen zullen plaatsvinden in 2023. De horeca sector zal zich moeten aanpassen aan de veranderende marktomstandigheden en consumentenvoorkeuren om te overleven en te groeien. Leden kunnen hier ook de rapporten downloaden.

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven horeca geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 33.850 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 77.820.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche horeca aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 141. Dat betekent dat de omzet in 2022 41% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 51% hoger.

Trend omzet horeca (indexcijfers)