Brancheinformatie en cijfers horeca

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

79.560 BEDRIJVEN
KW2 2024
6.10% OMZETGROEI
KW4 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
13.12% WINST (% OMZET)
2019
31.100 VACATURES SECTOR
Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
KW1 2024

Branchecijfers horeca

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche horeca (SBI code: I). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen.

Trend winst en kosten horeca

In de tabel rechts treft u een uiteenzetting aan van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor de bedrijfstak horeca. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) van de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche horeca in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (28.6%), Personeel (28.1%) en Huisvestingskosten (10.3%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor horeca.
start vergelijking

Horeca Trends

Ondernemers in de horeca kunnen profiteren van nieuwe trends op het gebied van duurzaamheid en veganistische gerechten. Daarnaast kunnen ze zich onderscheiden door digitalisering, zoals het verbeteren van de klantenservice en het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Het beter inspelen op de verschillende segmenten door gerichte gastvrijheid en aanbiedingen zal ook gunstig uitwerken. Kostenbesparing is belangrijk gezien de stijgende kosten in de horeca.

Bedrijfsresultaat horeca

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche horeca tussen 2009 en 2019 is gestegen met 2.86% procentpunt naar 13.12%. Hierbij wordt in de branche horeca gemiddeld een bruto marge van 71.4% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 14.0% naar 13.1%.

Kosten per categorie branche horeca
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers na Corona.


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 97.9% 98.8% 98.8% 98.9%
Overige opbrengsten 2.1% 1.2% 1.2% 1.1%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 28.6% 28.9% 28.8% 28.6%
Bruto marge 71.4% 71.1% 71.2% 71.4%
  - Bruto Loon   19.8%   19.8%   19.9%   20.2%
  - Sociale lasten   3.6%   3.5%   3.5%   3.6%
  - Pensioenpremies   1.0%   1.0%   1.0%   1.0%
  - Overig   2.9%   3.1%   3.2%   3.3%
Personeelkosten Totaal 27.3% 27.4% 27.6% 28.1%
Verkoopkosten 2.7% 2.7% 2.8% 2.8%
Huisvestingskosten 10.3% 10.4% 10.4% 10.3%
Apparatuur en Inventaris 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%
Energieverbruik 2.7% 2.4% 2.4% 2.4%
Vervoermiddelen 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Communicatiekosten 0.5% 0.5% 0.4% 0.4%
Afschrijvingen 4.5% 4.5% 4.5% 4.8%
Overige diensten 1.9% 1.7% 1.7% 1.8%
Overige bedrijfskosten 5.4% 5.1% 5.1% 5.5%
Bedrijfsresultaat 14.0% 14.3% 14.0% 13.1%

Laatste cijfers horeca en meer

Tijdelijk 10% extra korting op alle abonnementen met code: VP24K10

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief horeca
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat horeca

Trend aantal bedrijven horeca

Verwachtingen

De sectorverkenning van ABNAMRO voor vrije tijd specifiek welke vooral ook is gericht op de horeca, schetst een gemengd beeld voor 2024. De Nederlandse economie toont veerkracht met een lichte groei, ondanks hogere rentes en inflatie, wat positief kan zijn voor consumentenbestedingen. Echter, het ondernemersvertrouwen binnen de horeca blijft sterk negatief, beïnvloed door de stijgende kosten voor energie, huur, inkoop, en personeel naast de noodzaak om overheidssteun terug te betalen. Ook het personeelstekort in de sector blijft een uitdaging, ondanks een lichte stabilisatie in het aantal openstaande vacatures.

Het rapport geeft ook aan dat consumentenbestedingen in de horeca robuust zijn, met groei in omzetten die de volumes overstijgen. Dat betekent dat ondernemers relatief goed in staat zijn om prijsverhogingen door te voeren. Dit wijst op een blijvende interesse van consumenten in uitjes en ervaringen boven materiële aankopen. Specifieke aandacht gaat uit naar de toename van toerisme, met een significante groei in overnachtingen, voornamelijk door buitenlandse bezoekers. Dit herstel in toerisme, samen met de algemene trend van consumenten die voorkeur geven aan ervaringen, biedt kansen voor groei in de horeca, ondanks de uitdagingen van kostenstijgingen en personeelstekorten.

Leden kunnen hier direct ook de rapporten downloaden.

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven horeca geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 33.860 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 79.560.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche horeca aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 160. Dat betekent dat de omzet in 2023 60% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 13.2% hoger.

Trend omzet horeca (indexcijfers)