Gratis ondernemingsplan template

Download een voorbeeld ondernemingsplan of gebruik ons ondernemingsplan template.

Download ondernemingsplan template (voorbeeld)

Een degelijk ondernemingsplan is van groot belang voor het succes van uw bedrijf. Maar waar moet u beginnen? Wij bieden op deze pagina een ondernemingsplan template die u gratis kunt downloaden. Dit template  bevat alle essentiële onderdelen die u nodig heeft voor een compleet plan. Wij weten als ondernemer en adviseur dat er geen vaste structuur is die voor iedereen werkt. Toch is dit template zo opgesteld dat het als een goede basis kan dienen voor elk type bedrijf en ondernemer. Het is natuurlijk mogelijk om extra hoofdstukken of paragrafen toe te voegen, zodat het plan perfect aansluit bij uw wensen en behoeften. Heeft u behoefte aan wat meer ondersteuning tijdens het schrijven? Lees dan verder over de online ondernemingsplan tool die we op de website bieden. Hiermee kunt u stapsgewijs en ondersteund door kunstmatige intelligentie en deskundige uitleg een solide plan maken (gratis inbegrepen voor jaarleden).  

Onderdelen ondernemingsplan template

 • Samenvatting: hierin wordt kort en bondig beschreven wat de kern van het ondernemingsplan is en wat het bedrijf gaat doen.
 • Algemeen:
  • Bedrijf: hierin staat wat voor bedrijf u wilt gaan opzetten en welke rechtsvorm u hiervoor kiest.
  • Ondernemer(-s): beschrijft wie de ondernemers zijn en wat hun achtergrond en motivatie is.
  • Product: beschrijft wat voor product of dienst het bedrijf gaat aanbieden en wat de unieke eigenschappen daarvan zijn.
 • Strategie: hierover kunt u lezen in onze strategie sectie.
  • Marktafbakening en missie/visie: beschrijft wat de visie en missie van het bedrijf zijn en hoe de markt waarin het bedrijf opereert eruitziet.
  • Externe Analyse: analyseert de kansen en bedreigingen van de markt waarin het bedrijf opereert en beschrijft de concurrentiepositie.
  • Interne Analyse: analyseert de sterke en zwakke punten van het bedrijf.
  • SWOT en confrontatiematrix: combineert de resultaten van de interne en externe analyse tot een SWOT-analyse en confrontatiematrix.
  • Strategische keuze: beschrijft welke strategie het bedrijf gaat volgen om zijn doelen te bereiken.
 • Marketing & Sales: beschrijft hoe het bedrijf zijn product of dienst in de markt gaat zetten en hoe het de verkoop gaat realiseren.
 • Organisatie: beschrijft hoe de organisatie van het bedrijf eruitziet en wie welke taken en verantwoordelijkheden heeft. Hier kunt u ook al wat aandacht geven aan de inrichting van processen.
 • Financieel Plan:
  • Investeringsbegroting: deze geeft inzicht in de benodigde investeringen om het bedrijf te starten en hoe deze gefinancierd worden.
  • Financieringsplan: hierin wordt beschreven hoe het bedrijf gefinancierd gaat worden en welke financieringsvormen daarvoor gebruikt worden.
  • Exploitatiebegroting (1 jaar en meerjarig): geeft inzicht in de verwachte inkomsten en uitgaven van het bedrijf voor de komende jaren.
  • Liquiditeitsbegroting: dit geeft inzicht in de verwachte inkomsten en uitgaven op korte termijn en of het bedrijf aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen.
  • Privé begroting: beschrijft hoe de financiën van de ondernemer eruitzien en wat zijn of haar financiële positie is.
 • Juridische Zaken: alle relevante juridische aspecten voor uw bedrijf en welke stappen daarvoor genomen moeten worden.
 • Appendices: eventuele bijlagen die niet direct in een van de voorgaande onderdelen passen en een verdere toelichting ervan kunt u in de bijlage plaatsen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan marktonderzoeken, SWOT-analyses, marketingplannen, of financieringsvoorstellen. Het is belangrijk om ook de bijlagen overzichtelijk te presenteren en op te nemen in de inhoudsopgave (dat gaat in de template automatisch)

Voorbeeld ondernemingsplan en andere templates voor ondernemers

Naast ons ondernemingsplan template, bieden wij ook verschillende andere documenten en templates in Excel en Word aan voor ondernemers. Een ondernemingsplan voorbeeld kunt u het best gebruiken ter inspiratie en om te zien wat minimaal in een ondernemingsplan dient te staan.

Download ondernemingsplan template gratis

Het template ondernemingsplan is geheel gratis te downloaden. We willen u er echter op wijzen dat we geen aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van het gebruik, de distributie of andere aanwendingsvormen. Het is toegestaan om het sjabloon te delen, waarbij u de hyperlinks in stand dient te laten en de bron van het document dient te vermelden.

MS Word ondernemingsplan uitleg in video

Wilt u meer informatie over het schrijven van een ondernemingsplan? Bekijk dan onze video waarin we uitleggen waar u op moet letten en hoe u het beste te werk kunt gaan. Wij zijn er om u te helpen bij elke stap van uw ondernemerschap.

MS Word ondernemingsplan downloaden

bedrijfstakinformatie excel

Maak uw ondernemingsplan met behulp van kunstmatige intelligentie


Maak gebruik van onze premium diensten voor ondernemers met lidmaatschap voor een jaar.

  Verkrijg direct toegang