Strategie voor organisaties

Effectiever en efficiënter ondernemen met een strategisch plan

Meer concurrentiekracht met strategisch plan

Ondernemers bepalen in hoge mate hoe beslissingen in de onderneming genomen worden. De neiging om beslissingen instinctief te nemen is bij het MKB groter dan bij grote ondernemingen. Deze maken vrijwel altijd strategische plannen waarop het ondernemingsbeleid wordt afgestemd. Voor grotere bedrijven is de noodzaak van strategische planning duidelijker in verband met de beheersbaarheid van de organisatie.

Een strategisch plan kan het MKB echter een aanzienlijke voorsprong geven op de concurrentie. Bij startende ondernemers zal de kans op succes groter zijn. Het opstellen van een missie/visie in een doordacht strategisch plan vergroot de kans op succes. Het opstellen van een ondernemingsstrategie, dwingt om op een structurele manier naar de onderneming en omgeving te kijken. Op welke manier wordt de missie gerealiseerd? Wat zijn de uitgangspunten en doelstellingen waarmee de onderneming zich onderscheidt van andere aanbieders.

In de ondernemingsstrategie dienen deelstrategieën gemaakt te worden voor de verschillende disciplines zoals marketing, finance, IT, HR, R&D, etc. Deze moeten onderling gesynchroniseerd worden en in overeenstemming zijn met de algemene strategie. Hierdoor zullen processen effectiever en efficiënter worden, wat ten goede komt aan klanttevredenheid en winstgevendheid.

Belangrijke succesfactoren voor strategieën

 

  • Aanpak: hoe wordt de strategie gemaakt. Eerst moet worden nagedacht hoe de strategie wordt bepaald. Ga niet direct beginnen met de strategievorming, maar denk eerst na over de manier waarop deze tot stand moet komen. Op deze website kunt u lezen welke stappen te volgen in het strategisch proces.
  • Gebruik bewezen strategische modellen. Deze modellen worden door veel bedrijven succesvol toegepast en maken het strategisch proces 'tastbaarder'.
  • Implementatie: strategieën worden vaak onvoldoende toegepast. Het blijft dan bij een mooi verhaal. Zorg dat de strategie goed wordt ingebed in de organisatie. Implementatie is een zeer belangrijk onderdeel van het strategisch proces.
  • Bij grotere ondernemingen dienen ook de deelnemers in het strategisch proces zorgvuldig te worden gekozen. Het gaat daarbij om inzicht en analytische vaardigheden. Deelnemers dienen elkaar aan te vullen en te ondersteunen.
  • Ten slotte is de bereidheid om "out-of-the-box" te denken zeer belangrijk. Veel strategieën zijn weinig vernieuwend door tunnel-denken of angst om een nieuwe weg in te slaan met alle nodige weerstand binnen de organisatie. Dit kan behoorlijjk negatief doorwerken op de resultaten omdat de meeste markten juist zeer dynamisch zijn. Nieuwe aanbieders en disruptors maken dankbaar gebruik van deze eigenschap. Zorg dus voor een kritische blik en sta open voor een nieuwe aanpak.

 

bedrijfstakinformatie excel

Maak werk van uw strategie en optimaliseer uw activiteiten met het online bedrijfsplan


Als jaarlid heeft u tegen een laag tarief toegang tot de premium diensten en informatie.

  Meer informatie