Branchecijfers Industrie

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 4.47% in 2014 naar 5.71% in 2015

Industrie (C)

Trend winst en kosten voor Industrie

Hieronder treft u een uiteenzetting aan van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor de bedrijfstak Industrie. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Uiteraard bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar het geeft inzicht in de gemiddelde exploitatie voor deze branche.

Branchecijfers exploitatie Industrie: Winst

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche Industrie. In de grafiek kunt u zien dat het gemiddelde bedrijfsresultaat is gestegen van 4.47% in 2014 naar 5.71% in 2015.Laatst beschikbare cijfers industrie

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast industrie bevat het ook alle andere branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.

Branchecijfers Industrie: Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor Industrie wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (61.2%) gevolgd door 'Personeel' (14.1%) en daarna 'Niet eerder genoemde bedrijfskosten' (7.5%). De gemiddelde winstmarge Industrie is 38.83%. Gemiddeld wordt een bedrijfsresultaat behaald van 5.71% van de omzet.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 61.17%
Bruto Marge 38.83%
Personeel 14.05%
Verkoopkosten 1.33%
Huisvestingskosten 1.19%
Kosten apparatuur en inventaris 1.59%
Kosten energieverbruik 1.71%
Kosten vervoermiddelen 0.49%
Communicatiekosten 0.14%
Afschrijvingen 2.31%
Kosten van overige diensten 2.77%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 7.52%
Bedrijfsresultaat 5.71%

Branchecijfers Industrie in het jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche Industrie

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche Industrie. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers Industrie
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.