Brancheinformatie en cijfers industrie

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

78.790 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
28.30% OMZETGROEI
AUGUST 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
6.75% WINST (% OMZET)
2017
38.100 VACATURES
Sector: Industrie
KW2 - 2022

Branchecijfers industrie

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche industrie (SBI code: C). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen.

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers industrie en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie industrie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten industrie

In de tabel rechts treft u een uiteenzetting aan van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor de bedrijfstak industrie. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) van de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche industrie zijn respectievelijk: Kosten omzet (59.7%), Personeel (14.0%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (8.6%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor industrie.
start vergelijking

Industrie Trends

De trend binnen de industriebedrijfstak (SBI Code: C) is dat er steeds meer meer geïnvesteerd wordt in innovatie. Fabrikanten zijn steeds op zoek naar betere en efficientere manieren om producten te produceren en samen te stellen. Om deze innovaties aan te kunnen bieden wordt er ook steeds meer geïnvesteerd in internet of things (IOT) technologie, waardoor bedrijven beter kunnen bundelen, monitoren en besturen. De digitale transformatie van de Industrie vereist ook dat werknemers worden opgeleid in technische vaardigheden, dit is vereist omdat het steeds complexer wordt om producten te produceren. De laatste trend binnen de industriebedrijfstak is dat een aantal bedrijven milieuvriendelijke technologieën implementeren, dit is te wijten aan veranderende verordeningen en omdat bedrijven bewuster omgaan met hun milieu-impact.

Bedrijfsresultaat industrie

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche industrie tussen 2009 en 2017 is gestegen met 1.98% procentpunt naar 6.75%. Hierbij wordt in de branche industrie gemiddeld een bruto marge van 40.3% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 6.8% naar 6.7%.

Kosten naar soort industrie
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 t/m 2021
Netto omzet 97.6% 97.6% 97.6% 98.0%
Overige bedrijfsopbrengsten 2.1% 2.2% 2.4% 2.0%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 64.0% 61.1% 58.1% 59.7%
Bruto marge 36.0% 38.9% 41.9% 40.3%
  - Bruto Loon   9.2%   9.4%   9.6%   9.2%
  - Sociale lasten   4.5%   4.7%   4.9%   4.8%
  - Pensioenpremies   1.0%   1.0%   1.0%   1.0%
  - Overig   2.1%   2.3%   2.4%   2.5%
Personeelkosten Totaal 13.7% 14.0% 14.6% 14.0%
Verkoopkosten 1.2% 1.3% 1.4% 1.5%
Huisvestingskosten 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Kosten Apparatuur en Inventaris 1.5% 1.6% 1.6% 1.6%
Kosten energieverbruik 1.8% 1.7% 1.5% 1.5%
Kosten vervoermiddelen 0.5% 0.5% 0.4% 0.4%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 2.3% 2.3% 2.4% 2.4%
Kosten van overige diensten 2.4% 2.8% 2.5% 2.4%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 6.8% 7.5% 9.3% 8.6%
Bedrijfsresultaat 4.5% 5.7% 6.8% 6.7%

Trend bedrijfsresultaat industrie

Trend aantal bedrijven industrie

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven industrie geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 28.635 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 78.790.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche industrie aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 111.3. Dat betekent dat de omzet in 2021 11.3% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 14.6% hoger.

Trend omzet industrie (indexcijfers)