Branchecijfers industrie

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 4.47% in 2014 naar 5.71% in 2015

Trend winst en kosten industrie

Hieronder treft u een uiteenzetting aan van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor de bedrijfstak industrie. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Uiteraard bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar het geeft inzicht in de gemiddelde exploitatie voor deze branche.

Winst industrie

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche industrie. In de grafiek kunt u zien dat het gemiddelde bedrijfsresultaat is gestegen van 4.47% in 2014 naar 5.71% in 2015.bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers industrie


Voor de laatste beschikbare cijfers gebaseerd op verrijkte CBS data van alle bedrijfstakken gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. U treft hierin onder meer aan:

  • Horeca, includief hotel, restaurants, cafe's,, etc.
  • Groot- en detalhandel, van speelgoed tot witgoed
  • Industrie, Bouwnijverheid inclusief alle onderliggende bedrijfstakken
  • Dienstverlening, van accountants tot agrarisch advies...

Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor industrie wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (61.2%) gevolgd door 'Personeel' (14.1%) en daarna 'Niet eerder genoemde bedrijfskosten' (7.5%). Het bedrijfsresultaat bedraagt 5.71% van de omzet. De gemiddelde bruto winstmarge is 38.83%.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 61.17%
Bruto Marge 38.83%
Personeel 14.05%
Verkoopkosten 1.33%
Huisvestingskosten 1.19%
Kosten apparatuur en inventaris 1.59%
Kosten energieverbruik 1.71%
Kosten vervoermiddelen 0.49%
Communicatiekosten 0.14%
Afschrijvingen 2.31%
Kosten van overige diensten 2.77%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 7.52%
Bedrijfsresultaat 5.71%

Branchecijfers jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche industrie

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche industrie. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers industrie
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.

Tot einde jaar kunt u nog overstappen en de beste zorgverkering kiezen.
Maak gebruik van deze mogelijkheid en kies voor de beste prijs-kwaliteitsverhouding.
Bij overstappen zorgt de nieuwe verzekeraar voor het opzeggen van de oude verzekering.Vergelijk en regel het in enkele minuten
Branches: Industrie  Rapport Bedrijfstak | meer info in winkel  Vergelijk boekhoudpakkettenvervaardiging van voedingsmiddelenvervaardiging van drankenvervaardiging van tabaksproductenvervaardiging van textielvervaardiging van kledingvervaardiging van leer, lederwaren en schoenenprimaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels) vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren drukkerijen, reproductie van opgenomen mediavervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerkingvervaardiging van chemische productenvervaardiging van farmaceutische grondstoffen en productenvervaardiging van producten van rubber en kunststofvervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale productenvervaardiging van metalen in primaire vormvervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuurvervaardiging van elektrische apparatuurvervaardiging van overige machines en apparatenvervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggersvervaardiging van overige transportmiddelenvervaardiging van meubelsvervaardiging van overige goederenreparatie en installatie van machines en apparatenAndere Sectorenwinning van delfstoffen industrieproductie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering bouwnijverheidgroot- en detailhandel; reparatie van auto’s vervoer en opslag horecainformatie en communicatieverhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening overige dienstverleninglandbouw, bosbouw en visserijfinanciële instellingen verhuur van en handel in onroerend goedopenbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringenonderwijs gezondheids- en welzijnszorg cultuur, sport en recreatiehuishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruikextraterritoriale organisaties en lichamen