Brancheinformatie en cijfers vervoer en opslag

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

65.455 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
4.00% OMZETGROEI
KW01 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
7.83% WINST (% OMZET)
2017
18.000 VACATURES SECTOR
Vervoer en opslag
KW02 - 2023

Laatst beschikbare cijfers vervoer en opslag

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie vervoer en opslag
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer informatie

Branchecijfers vervoer en opslag

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche vervoer en opslag (SBI code: H). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen.

Trend winst en kosten vervoer en opslag

In de tabel rechts treft u een uiteenzetting aan van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor de bedrijfstak vervoer en opslag. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) van de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervoer en opslag zijn respectievelijk: Kosten omzet (33.0%), Personeel (25.6%) en Kosten vervoermiddelen (12.7%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervoer en opslag.
start vergelijking

Vervoer en opslag Trends

De vervoer- en opslagbedrijfstak ondergaat voortdurend veranderingen. Ondernemers moeten de steeds toenemende automatisering en digitalisering in de gaten houden. Zo moeten bedrijven mee evolueren met de technologische ontwikkelingen met betrekking tot zelfrijdende voertuigen, kunstmatige intelligentie en de opslagmedewerker (Cloud-technologie). Verder is het belangrijk om een goede informatieanalyse uit te voeren om te zorgen voor de juiste prioriteiten, vrachtdocumentatie, operaties en veiligheid van voertuigen. Ook dienen ondernemers de continue evolutie in de verpakkingsmarkt in de gaten te houden door gebruik te maken van nieuwe materialen en technieken.

Bedrijfsresultaat vervoer en opslag

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervoer en opslag tussen 2009 en 2017 is gestegen met 2.32% procentpunt naar 7.83%. Hierbij wordt in de branche vervoer en opslag gemiddeld een bruto marge van 67.0% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 8.0% naar 7.8%.

Kosten per categorie branche vervoer en opslag
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 95.8% 96.2% 96.0% 95.7%
Overige opbrengsten 4.2% 3.8% 4.0% 4.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 31.2% 31.5% 32.8% 33.0%
Bruto marge 68.8% 68.5% 67.2% 67.0%
  - Bruto Loon   16.8%   17.0%   17.1%   16.9%
  - Sociale lasten   2.5%   2.5%   2.6%   2.5%
  - Pensioenpremies   0.8%   1.7%   1.7%   1.7%
  - Overig   3.8%   4.0%   4.2%   4.5%
Personeelkosten Totaal 24.0% 25.2% 25.6% 25.6%
Verkoopkosten 1.4% 1.4% 1.3% 1.3%
Huisvestingskosten 2.7% 2.6% 2.8% 2.8%
Apparatuur en Inventaris 1.0% 0.9% 0.9% 1.0%
Energieverbruik 0.5% 0.4% 0.4% 0.4%
Vervoermiddelen 16.6% 14.4% 12.7% 12.7%
Communicatiekosten 0.4% 0.3% 0.3% 0.3%
Afschrijvingen 6.0% 5.8% 5.9% 5.7%
Overige diensten 4.4% 4.4% 4.2% 4.0%
Overige bedrijfskosten 3.8% 4.7% 5.2% 5.4%
Bedrijfsresultaat 8.2% 8.4% 8.0% 7.8%

Laatst beschikbare cijfers vervoer en opslag

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie vervoer en opslag
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat vervoer en opslag

Trend aantal bedrijven vervoer en opslag

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervoer en opslag geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 36.040 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 65.455.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche vervoer en opslag aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 142. Dat betekent dat de omzet in 2022 42% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 23% hoger.

Trend omzet vervoer en opslag (indexcijfers)