Brancheinformatie en cijfers vervoer en opslag

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

67.135 BEDRIJVEN
KW2 2024
4.40% OMZETGROEI
KW1 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
7.02% WINST (% OMZET)
2019
16.600 VACATURES SECTOR
Vervoer en opslag
KW1 2024

Branchecijfers vervoer en opslag

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche vervoer en opslag (SBI code: H). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen.

Trend winst en kosten vervoer en opslag

In de tabel rechts treft u een uiteenzetting aan van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor de bedrijfstak vervoer en opslag. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) van de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervoer en opslag in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (34.7%), Personeel (25.2%) en Kosten vervoermiddelen (12.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervoer en opslag.
start vergelijking

Vervoer en opslag Trends

De vervoer- en opslagbedrijfstak ondergaat voortdurend veranderingen. Ondernemers moeten de steeds toenemende automatisering en digitalisering in de gaten houden. Zo moeten bedrijven mee evolueren met de technologische ontwikkelingen met betrekking tot zelfrijdende voertuigen, kunstmatige intelligentie en de opslagmedewerker (Cloud-technologie). Verder is het belangrijk om een goede informatieanalyse uit te voeren om te zorgen voor de juiste prioriteiten, vrachtdocumentatie, operaties en veiligheid van voertuigen. Ook dienen ondernemers de continue evolutie in de verpakkingsmarkt in de gaten te houden door gebruik te maken van nieuwe materialen en technieken.

Bedrijfsresultaat vervoer en opslag

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervoer en opslag tussen 2009 en 2019 is gestegen met 1.51% procentpunt naar 7.02%. Hierbij wordt in de branche vervoer en opslag gemiddeld een bruto marge van 65.3% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 7.1% naar 7.0%.

Kosten per categorie branche vervoer en opslag
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers na Corona.


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 96.0% 95.7% 96.3% 96.3%
Overige opbrengsten 4.0% 4.3% 3.7% 3.7%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 32.8% 33.0% 34.6% 34.7%
Bruto marge 67.2% 67.0% 65.4% 65.3%
  - Bruto Loon   17.1%   16.9%   16.4%   16.4%
  - Sociale lasten   2.6%   2.5%   2.5%   2.6%
  - Pensioenpremies   1.7%   1.7%   1.7%   1.8%
  - Overig   4.2%   4.5%   4.7%   4.4%
Personeelkosten Totaal 25.6% 25.6% 25.4% 25.2%
Verkoopkosten 1.3% 1.3% 1.3% 1.3%
Huisvestingskosten 2.8% 2.8% 2.7% 2.5%
Apparatuur en Inventaris 0.9% 1.0% 0.9% 0.9%
Energieverbruik 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
Vervoermiddelen 12.7% 12.7% 12.1% 12.1%
Communicatiekosten 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Afschrijvingen 5.9% 5.7% 6.0% 6.5%
Overige diensten 4.2% 4.0% 4.0% 4.1%
Overige bedrijfskosten 5.2% 5.4% 5.2% 5.0%
Bedrijfsresultaat 8.0% 7.8% 7.1% 7.0%

Laatste cijfers vervoer en opslag en meer

Tijdelijk 10% extra korting op alle abonnementen met code: VP24K10

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief vervoer en opslag
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat vervoer en opslag

Trend aantal bedrijven vervoer en opslag

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervoer en opslag geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 36.045 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 67.135.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche vervoer en opslag aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 136.4. Dat betekent dat de omzet in 2023 36.4% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 4% lager.

Trend omzet vervoer en opslag (indexcijfers)