Kengetallen branche vervoer en opslag

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 8.19% in 2014 naar 8.40% in 2015

Onderstaande data en kengetallen zijn voor de branche: vervoer en opslag (sbi code: h).

Trend omzet vervoer en opslag

In onderstaande grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2010 tot en met 2017 voor de branche vervoer en opslag aan. Het gaat om indexcijfers per kwartaal ten opzichte van de gemiddelde kwartaalomzet in 2010 (basis). Zo ziet u dat in het tweede kwartaal van 2017 is de omzet index 119 is. Dat betekent dat de omzet in het tweede kwartaal 19% hoger was dan de gemiddelde kwartaalomzet in 2010. Maar in vergelijking met hetzelfde kwartaal het jaar ervoor (2016) is de omzet 4.75% hoger. De zwarte lijn geeft de index weer voor het gehele jaar ten opzichte van 2010. Door met uw muis over de grafiek bewegen, ziet u de precieze indexcijfers.Trend winst en kosten vervoer en opslag

Hieronder treft u een uiteenzetting aan van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor de bedrijfstak vervoer en opslag . Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Uiteraard bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar het geeft inzicht in de gemiddelde exploitatie voor deze branche.

Winst vervoer en opslag

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche vervoer en opslag . In de grafiek kunt u zien dat het gemiddelde bedrijfsresultaat is gestegen van 8.19% in 2014 naar 8.40% in 2015.Laatst beschikbare cijfers vervoer en opslag

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast vervoer en opslag, bevat het ook alle andere branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.

Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor vervoer en opslag wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (31.5%) gevolgd door 'Personeel' (25.2%) en daarna 'Kosten vervoermiddelen' (14.4%). Het bedrijfsresultaat bedraagt 8.40% van de omzet. De gemiddelde bruto winstmarge is 68.55%.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 31.45%
Bruto Marge 68.55%
Personeel 25.19%
Verkoopkosten 1.39%
Huisvestingskosten 2.62%
Kosten apparatuur en inventaris 0.90%
Kosten energieverbruik 0.39%
Kosten vervoermiddelen 14.41%
Communicatiekosten 0.34%
Afschrijvingen 5.84%
Kosten van overige diensten 4.35%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 4.70%
Bedrijfsresultaat 8.40%

Branchecijfers jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche vervoer en opslag

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche vervoer en opslag . Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers vervoer en opslag
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.