Brancheinformatie en cijfers vervoer en opslag

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

59.325 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
32.20% OMZETGROEI
KW02 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
7.83% WINST (% OMZET)
2017
20.500 VACATURES
Sector: Vervoer en opslag
KW2 - 2022

Branchecijfers vervoer en opslag

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche vervoer en opslag (SBI code: H). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement.

Trend winst en kosten vervoer en opslag

In de tabel rechts treft u een uiteenzetting aan van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor de bedrijfstak vervoer en opslag. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) van de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Heeft u Premium toegang? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervoer en opslag zijn respectievelijk: Kosten omzet (33.0%), Personeel (25.6%) en Kosten vervoermiddelen (12.7%).

Ontwikkelingen Energiekosten

In 2020 zijn de gemiddelde energiekosten voor vervoer en opslag 0.44% van de omzet. Met rond 5 maal hogere energieprijzen in 2022 (i.v.m. 2020) zullen de gemiddelde energiekosten aanzienlijk toenemen naarmate bestaande contracten eindigen en het bedrijfsresultaat drukken.

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervoer en opslag.
start vergelijking

Bedrijfsresultaat vervoer en opslag

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche vervoer en opslag tussen 2009 en 2017 is gestegen met 2.32% procentpunt naar 7.83%. Hierbij wordt in de branche vervoer en opslag gemiddeld een bruto marge van 67.0% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 8.0% naar 7.8%.

Kosten naar soort vervoer en opslag
Let op: cijfers 2017 - inloggen voor recentere cijfers (word lid)

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 95.74%
Overige bedrijfsopbrengsten 4.26%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 33.00%
Bruto marge 67.00%
  - Bruto Loon   16.90%
  - Premie & Pensioen   4.10%
  - Andere Sociale lasten   0.12%
  - Overig   + 4.53%
Personeelkosten Totaal 25.65%
Verkoopkosten 1.30%
Huisvestingskosten 2.76%
Kosten Apparatuur en Inventaris 1.00%
Kosten energieverbruik 0.36%
Kosten vervoermiddelen 12.67%
Communicatiekosten 0.29%
Afschrijvingen 5.67%
Kosten van overige diensten 4.02%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 5.43%
Bedrijfsresultaat 7.83%
bedrijfstakinformatie excel

Wordt lid voor een jaar en krijg toegang tot laatste cijfers en andere tools

Leden hebben toegang tot de laatst beschikbare cijfers vervoer en opslag, onze Office tools voor ondernemers en andere informatie.

  • Online toegang tot de laatst beschikbare cijfers
  • Excel bedrijfstakdatabase met interactief dashboard en alle data
  • Vergelijken (en bewaren) eigen bedrijven en cijfers
  • Downloaden Firmfocus tools en templates

Trend bedrijfsresultaat vervoer en opslag

Trend aantal bedrijven vervoer en opslag

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervoer en opslag geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 29.910 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 59.325.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche vervoer en opslag aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 115. Dat betekent dat de omzet in 2021 15% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 15.9% hoger.

Trend omzet vervoer en opslag (indexcijfers)