Online Ondernemingsplan

Maak uw ondernemingsplan ondersteund met deskundige informatie en door kunstmatige intelligentie.

Start of verbeter uw bedrijf met de Online Ondernemingsplan Wizard

Ontdek onze krachtige online tool voor het opstellen van ondernemingsplannen. Deze gebruiksvriendelijke wizard begeleidt u stap voor stap door de essentiële onderdelen van uw ondernemingsplan, met deskundige begeleiding en ingebouwde kunstmatige intelligentie om uw tekst te optimaliseren. Bovendien kunt u uw werk met één druk op de knop exporteren naar MS Word. Het is zowel geschikt voor startende ondernemers als bestaande bedrijven. Op deze pagina vindt u meer informatie over elk onderdeel en kunt u verder klikken voor nog meer inzichten.

Deze tool is kosteloos inbegrepen als extra dienst voor al onze jaarleden. Als jaarlijks lid krijgt u tevens toegang tot de meest recente bedrijfstakinformatie, premium artikelen en diverse downloads.

informatie jaarlid
bedrijfstakdatabase in Excel

De basis van uw Ondernemingsplan

Elke onderneming begint met een idee. Nadat u uw bedrijf heeft geïntroduceerd in onze tool, is dit het eerste aspect dat u verder uitwerkt. In het onderdeel "De Basis van uw Ondernemingsplan" beschrijft u de onderdelen idee, missie, visie, rechtsvorm en eventueel de geplande startdatum. Het succes van uw onderneming staat of valt met een sterk bedrijfsidee dat uniek, onderscheidend en waardevol is voor de markt. Daarnaast is het van essentieel belang om een heldere missie te hebben die de bestaansreden en langetermijndoelen van uw bedrijf definieert. Uw visie richt zich op de toekomst en de weg die u wilt bewandelen om uw doelen te bereiken.

Het kiezen van de juiste rechtsvorm is eveneens cruciaal, omdat dit de aansprakelijkheid, fiscale verplichtingen en administratieve lasten van uw onderneming beïnvloedt. Zorg ervoor dat u uw bedrijfsidee, missie, visie en rechtsvorm zorgvuldig overweegt en communiceer deze naar uw medewerkers, klanten en andere stakeholders. Deze elementen vormen de kern van uw ondernemingsplan en bieden de nodige richting voor uw activiteiten en beslissingen.

Indien u moeite heeft om uw ideeën onder woorden te brengen of behoefte heeft aan inspiratie, maak dan gebruik van onze ingebouwde kunstmatige intelligentie om uw input aan te vullen.

lees verder

Inbegrepen bij jaarlidmaatschap: stapsgewijs uw ondernemingsplan maken

De online ondernemingsplantool begeleidt u stap voor stap en biedt deskundige uitleg bij elk onderdeel. Daarnaast ondersteunt ingebouwde kunstmatige intelligentie met het verbeteren en aanvullen van uw tekst.
De tool is niet alleen van waarde voor startende ondernemers, maar ook voor bestaande bedrijven die hun activiteiten willen optimaliseren.

  Lees verder

De Ondernemers Achter het Plan

Bij ondernemen gaat het niet alleen om cijfers en strategieën, maar vooral om de ondernemers zelf. In dit gedeelte beschrijft u elke ondernemer en belicht hun sterke punten, zwaktes, en ervaring in de branche.

Stel de ondernemers voor en laat zien hoe zij klaar zijn om de uitdagingen aan te gaan, en waar er nog ruimte is voor ontwikkeling. Focus op de vaardigheden en kennis die deze ondernemers onderscheiden van anderen. Het is van groot belang om eerlijk te zijn over zwakke punten, want het erkennen en aanpakken ervan getuigt van wijsheid en groeipotentieel, en verhoogt de kansen op succes aanzienlijk. Het is een kans om als ondernemer te groeien.

Beschrijf ook de relevante branche-ervaring, benadruk behaalde successen en hoe deze uw reis hebben gevormd tot de ondernemer die u vandaag bent.

Laat zien in hoeverre u vertrouwd bent met de markt en hoe u klaar bent om uw bedrijf naar nieuwe hoogten te brengen. Als uw branche-ervaring nog beperkt is, beschouw dit dan als een kans voor verbetering en een waardevolle investering.

lees verder
bedrijfstakdatabase in Excel
strategie-ondernemingsplan

Strategie het Fundament van de Onderneming

Naast motivatie, doorzettingsvermogen en inzet, is een doordachte strategie zonder twijfel de sleutel tot succes voor ondernemingen. In dit gedeelte bouwt u aan een solide strategische basis. Deze aanpak is gebaseerd op een SWOT-analyse en de strategische keuzes die daaruit voortkomen. Het is belangrijk op te merken dat een strategie niet altijd uitgebreid hoeft te zijn. Soms is deze relatief eenvoudig en kunt u er snel mee aan de slag. Wat wel telt, is de waarde van regelmatige evaluaties en het uitdagen van uzelf om zowel in het heden als in de toekomst te blijven kijken.

Met de SWOT-analyse identificeert u uw sterke punten, zwaktes, kansen en bedreigingen. Wees eerlijk en kritisch bij het beoordelen van uw onderneming. Ontdek uw unieke troeven die u onderscheiden van de concurrentie, maar wees ook niet bang om uw zwakke punten onder de loep te nemen. Het is juist deze eerlijke beoordeling die u zal helpen groeien en verbeteren.

Op basis van uw SWOT-analyse kunt u strategische keuzes maken die uw bedrijf helpen door te ontwikkelen. Kies verstandig welke kansen u wilt benutten en welke bedreigingen u wilt aanpakken. Laat uw strategie uw leidraad zijn bij het nemen van cruciale beslissingen.

Een goed gekozen en geïmplementeerde strategie maakt ondernemen een stuk makkelijker. Uw inspanningen op het gebied van productontwikkeling, marketing, financiën en IT zullen efficiënter en effectiever zijn. Dit zal zich uiten in een betere concurrentiepositie.

lees verder

Doordacht Marketingbeleid

Het commercieel succes van uw onderneming wordt gevormd door de effectiviteit van uw marketing. In dit gedeelte wordt u uitgedaagd om na te denken over uw markt, segmentatie en alle essentiële elementen van de marketingmix.

Begin met een grondige verkenning van uw markt. Begrijp wie uw klanten zijn, wat hun behoeften en wensen zijn, en waar ze zich bevinden. Wees bereid om de status quo los te laten en nieuwe mogelijkheden te verkennen. Segmentatie is de sleutel tot gerichte marketing. Ontdek welke segmenten binnen uw markt het meest aantrekkelijk zijn en concentreer uw inspanningen daarop. Identificeer de unieke kenmerken en behoeften van elk segment en pas uw aanbod hierop aan om hen optimaal te bereiken en bedienen.

Dit onderdeel is gebaseerd op de bewezen effectieve marketingmix. Het begint met duidelijke definitie van uw producten. Benoem helder wat u aanbiedt, leg uit hoe het zich onderscheidt van de concurrentie en benadruk de voordelen voor uw klanten. Denk ook na over uw prijsstelling en marges, en hoe deze van invloed zijn op uw winstgevendheid. Overweeg het gebruik van productcategorieën en gemiddelden.

Concurrentie is onvermijdelijk, maar u kunt uw positie versterken door een doordachte positionering. Onderscheid uzelf van anderen door te laten zien waarin u uitblinkt en waarom klanten voor u moeten kiezen. Creëer een onderscheidend merk waarmee u uw doelgroep aanspreekt.

Promotie speelt een cruciale rol bij het vergroten van uw zichtbaarheid en het aantrekken van klanten. Stel doelen voor uw promotieactiviteiten en bepaal welke rol ze spelen in uw strategie. Of het nu gaat om het vergroten van naamsbekendheid, het genereren van leads of het stimuleren van herhaalaankopen, een effectieve promotiestrategie is van essentieel belang. U kunt hier de typen promoties beschrijven en hoe u ze wilt inzetten.

Denk ook na over de distributiekanalen en de locatie van uw onderneming. Zorg ervoor dat uw producten beschikbaar zijn waar uw klanten ze gemakkelijk kunnen vinden. Overweeg verschillende distributiekanalen en maak slimme inkoopbeslissingen om uw bedrijf soepel te laten draaien.

Een ander uiterst belangrijk aspect is uw personeel. Denk na over de vereisten en vaardigheden die nodig zijn om uw bedrijf te laten groeien. Bepaal het benodigde aantal medewerkers en identificeer de juiste mensen voor uw team. Bouw een sterk en gemotiveerd team dat uw visie deelt en bijdraagt aan het succes van uw onderneming. Voor meer informatie over de marketingonderdelen kunt u de verschillende artikelen per marketinginstrument in het rechtermenu raadplegen.

bedrijfstakdatabase in Excel
Ondernemingsplan Organisatie

Optimale Bedrijfsvoering

In een ondernemingsplan is het belangrijk ook uitgebreid aandacht te besteden aan de organisatie van het bedrijf. In dit gedeelte legt u de fundamenten van uw onderneming vast door de juiste bedrijfsstructuur te bepalen, vitale processen te stroomlijnen, en belangrijke aspecten aan te pakken, zoals samenwerkingsovereenkomsten, vergunningen, leveringsvoorwaarden, arbeidsvoorwaarden, kwaliteit, automatisering, risico's, en aansprakelijkheid. Elk element van uw bedrijf wordt beschreven, en dit vormt de basis voor voortdurende ontwikkeling en optimalisatie.

lees verder

Financieel gezond

Hier kunt u de belangrijkste financiële aspecten plannen, zoals de resultatenrekening met omzet en kosten, de investeringsbegroting en het kasstroomoverzicht.

In de resultatenrekening voert u de ontwikkeling van de omzet en kosten per categorie in. U kunt zo de financiële prestatie over 4 jaren invoeren. Vervolgens kunt u zien of het plan voldoende winstgevend is. Wellicht zijn er aanpassingen nodig op het gebied van strategie, marketing en organisatie.

Naast de resultatenrekening maakt u hier ook een investeringsbegroting en een kasstroomoverzicht op. De investeringsbegroting is van cruciaal belang bij het plannen van uw uitgaven op de lange termijn. Bepaal welke investeringen nodig zijn, zoals apparatuur, marketingcampagnes of uitbreiding van uw bedrijf. Het kasstroomoverzicht geeft u inzicht in de geldstromen van uw bedrijf. U maakt hier de inkomsten en uitgaven inzichtelijk en kunt er vooraf voor zorgen dat er voldoende cashflow is om aan uw financiële verplichtingen te voldoen. Zie voor meer informatie over de financiële zaken (winst en verlies, omzet, kosten, kasstroom en financiering) de verschillende artikelen in het menu rechts.

Ondernemingsplan Financien