Online Ondernemingsplan

Maak uw ondernemingsplan ondersteund met deskundige informatie en door kunstmatige intelligentie.

Start of verbeter uw bedrijf met behulp van deze online wizard voor het ondernemingsplan

Lees hier meer over de online tool voor het opstellen van een ondernemingsplan. De tool helpt u stap voor stap interactief door de onderdelen van het ondernemingsplan met deskundige begeleiding en ingebouwde kunstmatige intelligentie om uw tekst te optimaliseren. En u kunt uw invoer op elk moment met een druk op de knop exporteren naar MS Word. Het is geschikt voor startende ondernemers en bestaande bedrijven die hun bedrijfsvoering willen optimaliseren. Op deze pagina treft u per onderdeel meer informatie aan en kunt u doorklikken voor nog meer informatie.

De tool hebben we kosteloos opgenomen als extra dienst voor alle jaarleden. Als jaarlid ook toegang tot de laatste bedrijfstakinformatie, premium artikelen en diverse downloads.

informatie jaarlid
bedrijfstakdatabase in Excel

De basis van uw ondernemingsplan

Een onderneming begint met een idee. Nadat u uw bedrijf heeft ingevoerd in de tool, is dit het eerste wat u wat verder uitwerkt. In het onderdeel basis van uw ondernemingsplan beschrijft u de onderdelen idee, missie, visie, rechtsvorm en eventueel ook de geplande startdatum. Het succes van een onderneming valt of staat met een sterk bedrijfsidee dat voldoende uniek, onderscheidend en waardevol is voor de markt. Daarnaast is het belangrijk om een duidelijke missie te hebben die het bestaansrecht en langetermijndoelen van uw bedrijf beschrijft. Uw visie gaat over de toekomst en de weg die u wilt bewandelen om uw doelen te bereiken.

Het kiezen van de juiste rechtsvorm is ook heel belangrijk, omdat het de aansprakelijkheid, fiscale verplichtingen en administratieve lasten van uw onderneming beïnvloedt. Zorg ervoor dat u uw bedrijfsidee, missie, visie en rechtsvorm zorgvuldig overweegt en communiceer deze naar uw medewerkers, klanten en andere belanghebbenden. Deze elementen vormen de kern van uw ondernemingsplan en helpen richting te geven aan uw activiteiten en beslissingen.

Soms is het lastig om uw ideeën onder woorden te brengen of heeft u behoefte aan inspiratie, gebruik dan ingebouwde kunstmatige intelligentie om uw invoer aan te vullen.

lees verder
bedrijfstakinformatie excel

Inbegrepen bij jaarlidmaatschap: stapsgewijs uw ondernemingsplan maken

De online ondernemingsplantool begeleidt u stap voor stap en biedt deskundige uitleg bij elk onderdeel. Daarnaast ondersteunt ingebouwde kunstmatige intelligentie met het verbeteren en aanvullen van uw tekst.
De tool is niet alleen van waarde voor startende ondernemers, maar ook voor bestaande bedrijven die hun activiteiten willen optimaliseren.

  Aanbieding Jaarlid

De ondernemers zelf

In de onderneming draait het zeker niet alleen om de cijfers en strategieën, maar vooral ook om de ondernemers. In dit onderdeel beschrijft u per ondernemer de sterke punten, zwaktes en ervaring in de branche.

Presenteer de ondernemers en geef aan hoe die klaar zijn om de uitdaging aan te gaan en waar eventueel nog kan worden ontwikkeld. Ga in op de vaardigheden en kennis die de ondernemers onderscheiden van de rest. Het is belangrijk om eerlijk over te zijn over zwaktes, want het erkennen en aanpakken ervan getuigt van wijsheid en groeipotentieel en verhoogt de kansen op succes aanzienlijk doordat u zo groeit als ondernemer.

Beschrijf ook de relevante ervaring in de branche, benadruk de successen die u hebt behaald en hoe deze u hebben gevormd tot de ondernemer die u vandaag bent.

Laat zien in hoeverre je de ins en outs van de markt begrijpt en hoe je klaar bent om het bedrijf naar nieuwe hoogten te brengen. Is de ervaring in de branche nog beperkt? Dan is dat een goed verbeterpunt en een nuttige investering. 

lees verder
bedrijfstakdatabase in Excel
strategie-ondernemingsplan

Strategie als basis van uw onderneming

Naast motivatie, doorzettingsvermogen en inzet, is uitgekiende strategie zonder twijfel de belangrijkste succesfactor voor ondernemingen. In dit onderdeel gaat u bouwen aan een gedegen strategie. De aanpak is gebaseerd op een SWOT-analyse en en daaruit voortvloeiende strategische keuzes. Overigens hoeft een strategie lang niet altijd uitgebreid te zijn. Soms is het relatief eenvoudig en bent u hier snel klaar. Punt is wel dat het belangrijk is om de checks te doen en uzelf uit te dagen in het heden en de toekomst te kijken. 

Met de SWOT-analyse identificeert u uw sterke punten, zwaktes, kansen en bedreigingen. Wees eerlijk en kritisch bij het beoordelen van uw onderneming. Ontdek uw unieke troeven die u onderscheiden van de concurrentie, maar wees ook niet bang om uw zwakke punten onder de loep te nemen. Het is juist deze eerlijke beoordeling die u zal helpen groeien en verbeteren.

Op basis van uw SWOT-analyse kunt u strategische keuzes maken die uw bedrijf helpen door te ontwikkelen. Kies verstandig welke kansen u wilt benutten en welke bedreigingen u wilt aanpakken. Laat uw strategie uw krachtige leidraad zijn bij het nemen van cruciale beslissingen.

Een goed gekozen en geïmplementeerde strategie maakt ondernemen een stuk makkelijker. Uw inspanningen op het gebied van productontwikkeling, marketing, financiën en IT zullen efficiënter en effectiever zijn. Dit zal zich uiten in een betere concurrentiepositie.

lees verder

Een afgestemd marketingbeleid

In het hart van uw onderneming ligt natuurlijk de kracht van marketing. In dit onderdeel wordt u uitgedaagd om na te denken over uw markt, segmentatie en alle essentiële elementen van de marketingmix.

Begin met het verkennen van uw markt. Begrijp wie uw klanten zijn, wat hun behoeften en wensen zijn, en waar ze zich bevinden. Wees ook niet bang om de status quo los te laten en nieuwe wegen te bewandelen. Segmentatie is de sleutel tot gerichte marketing. Ontdek welke segmenten binnen uw markt het meest aantrekkelijk zijn en richt u daarop. Identificeer de unieke kenmerken en behoeften van elk segment en pas uw aanbod aan om hen optimaal te benaderen en te bedienen.

Dit onderdeel is gebaseerd op de zogenaamde marketingmix en is een bewezen effectieve methode om uw marketing te optimaliseren. Het begint met uw producten. Definieer duidelijk wat u aanbiedt, leg uit hoe het zich onderscheidt van de concurrentie en benadruk de voordelen voor uw klanten. Denk ook na over uw prijsstelling en marges, en hoe deze uw winstgevendheid beïnvloeden. U kunt ervoor kiezen om met productcategorieën en gemiddeldes te werken.

Concurrentie is onvermijdelijk, maar u kunt uw positie versterken door een goed gekozen positionering. Onderscheid uzelf van anderen door te laten zien waarin u uitblinkt en waarom klanten voor u moeten kiezen. Creëer een onderscheidend merk waarmee u uw doelgroep verovert.

Promotie speelt een cruciale rol bij het vergroten van uw zichtbaarheid en het aantrekken van klanten. Stel doelen voor uw promotieactiviteiten en bepaal welke functie ze vervullen binnen uw strategie. Of het nu gaat om het vergroten van de naamsbekendheid, het genereren van leads of het stimuleren van herhaalaankopen, een effectieve promotiestrategie is essentieel. U kunt hier de type promoties beschrijven en hoe u ze wilt inzetten.

Denk ook na over de distributiekanalen en de locatie van uw onderneming. Zorg ervoor dat uw producten op de juiste plaats beschikbaar zijn, waar uw klanten ze gemakkelijk kunnen vinden. Overweeg verschillende distributiekanalen en maak slimme inkoopbeslissingen om uw bedrijf soepel te laten draaien.

Een ander zeer belangrijk aspect is natuurlijk uw personeel. Denk na over de eisen en vaardigheden die nodig zijn om uw bedrijf te laten groeien. Bepaal het benodigde aantal fte's en identificeer de juiste mensen voor uw team. Bouw een sterk en gemotiveerd team dat uw visie deelt en bijdraagt aan het succes van uw onderneming. Zie voor meer informatie over de marketingonderdelen de verschillende artikelen per marketinginstrument in het menu rechts.

bedrijfstakdatabase in Excel
Ondernemingsplan Organisatie

Organisatie van de bedrijfsvoering

In het ondernemingsplan komt de organisatie van het bedrijf uitgebreid aan bod. Hier denkt u na over het fundament van het bedrijf door de juiste ondernemingsstructuur te bepalen, belangrijke processen te stroomlijnen en essentiële aspecten zoals samenwerkingsovereenkomsten, vergunningen, leveringsvoorwaarden, arbeidsvoorwaarden, kwaliteit, automatisering, risico en aansprakelijkheid aan te pakken. U beschrijft de basis van elk element van het bedrijf. Dit is het fundament om steeds verder te ontwikkelen en optimaliseren. Dit hoofdstuk van het ondernemingsplan kunt u zien als een checklist en zorgt ervoor dat u grip op uw bedrijfsvoering heeft.

lees verder

Financieel gezond

Hier kunt u de belangrijkste financiële aspecten plannen, zoals de resultatenrekening met omzet en kosten, de investeringsbegroting en het kasstroomoverzicht.

In de resultatenrekening voert u de ontwikkeling van de omzet en kosten per categorie in. U kunt zo de financiële prestatie over 4 jaren invoeren. Vervolgens kunt u zien of het plan voldoende winstgevend is. Wellicht zijn er aanpassingen nodig op het gebied van strategie, marketing en organisatie.

Naast de resultatenrekening maakt u hier ook een investeringsbegroting en een kasstroomoverzicht op. De investeringsbegroting is van cruciaal belang bij het plannen van uw uitgaven op de lange termijn. Bepaal welke investeringen nodig zijn, zoals apparatuur, marketingcampagnes of uitbreiding van uw bedrijf. Het kasstroomoverzicht geeft u inzicht in de geldstromen van uw bedrijf. U maakt hier de inkomsten en uitgaven inzichtelijk en kunt er vooraf voor zorgen dat er voldoende cashflow is om aan uw financiële verplichtingen te voldoen. Zie voor meer informatie over de financiële zaken (winst en verlies, omzet, kosten, kasstroom en financiering) de verschillende artikelen in het menu rechts.

Ondernemingsplan Financien