Ondernemingsplan Tool

Introductie over de ondernemer(s) zelf. Van drijfveren tot aan kwaliteiten.

Persoonlijke informatie in het ondernemingsplan

Uw achtergrond en ervaring zijn voor de onderneming van groot belang. Net als uw opleidingen, burgerlijke staat, uw huidige bron van inkomsten en persoonlijke verzekeringen. De belangrijkste gegevens zijn echter niet van een formulier te halen. Dat betreft uw motieven om een onderneming te beginnen, wat u daarmee wilt bereiken en wat uw goede en minder sterke punten zijn. Durf daarover na te denken en probeer negatieve punten met positieve kanten te compenseren. Zo voorkomt u vervelende verrassingen.

Redenen

Stel uzelf eens de vraag: waarom wilt u ondernemer worden? Omdat u graag zelfstandig actief bent, uw tijd zelf wilt indelen of niet langer in loondienst wilt werken? Of denkt u het als eigen ondernemer beter, goedkoper of gemakketijker te doen - tegen bovendien een hogere opbrengst? Omdat uw ideeën in uw huidige baan niet serieus worden genomen of dat alleen anderen van uw inventiviteit profiteren? Stuk voor stuk volstrekt legitieme redenen om voor uzelf te beginnen - en er zijn nog heel wat meer motieven te vinden.

Doel

En waar wilt u naar toe? Dat kan van alles zijn. Bijvoorbeeld een eenmansonderneming, een maatschap of VOF met anderen, een BV die in een bepaalde periode met een faxtor x moet groeien... En hoe denkt u die groei waar te maken of, indien u op een bepaald niveau wenst te blijven, dat peil te behouden? Mogelijk wilt u aanvankelijk alleen parttime ondernemer worden, naast uw huidige baan, of gaat u vanuit uw eigen huis werken.

Persoonlijke eigenschappen

Misschien nog belangrijker: kent u uzelf? Weet u wat uw sterke punten in verband met ondernemerschap zijn en kunt u ook uw minder sterke kanten aangeven? Of zijn vrienden en familie daartoe in staat, als u uw plannen met hen bespreekt? Heeft u het over uw plannen gehad met externe adviseurs? Zeker met betrekking tot de zwakkere eigenschappen is het van belang voorafte bedenken, hoe u die denkt te gaan compenseren of op te lossen. Als er mensen in uw buurt zijn die u goed kunnen helpen, is dat een voordeel. Ondernemen betekent immers niet dat u alles zelf moet doen. Zet u samen met anderen een onderneming op, dan geldt dit des te sterker. Dan kunt u uw persoonlijke eigenschappen op elkaar afstemmen.

Uw ideeën

Want u bent, als ondernemende factor, de drijvende kracht achter uw onderneming. De goederen of diensten die u gaat leveren, komen voort uit uw ideeën. Niet andersom. Vandaar dat een ondernemingsplan uit uzelf moet komen en dat u daarin uw achtergrond, ervaring en goede en minder goede eigenschappen opneemt. U beschrijft uw plan vanuit uzelf, van wat u voor ogen heeft en hoe u denkt die droom tot werkelijkheid te maken.