Ondersteuning ondernemers tijdens de Coronacrisis

Ken de ondersteuningsmaatregelen en maak er op tijd gebruik van als het nodig is.

Ondersteuning Inkomen en Loonkosten – Crisis Corona

Tijdelijke ondersteuningzelfstandigen (TOZO)

Via de gemeente kan het inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum voor maximaal drie maanden.Een vermogens- en partnertoets op het inkomen zijn niet van toepassing. Ook kan een lening worden aangevraagd voor bedrijfskapitaal tot EUR 10.517. De lening dient vanzelfsprekend te worden terugbetaald. De rente zal lager zijn dan de bbz rente.

Tegemoetkoming
Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Bij daling of geheel wegvallen van de omzet als gevolg van maatregelen overheid kunt u hier mogelijk gebruik van maken. Dit wordt nog verder uitgewerkt.

Overbrugging voor werkbehoud (NOW)

Het geldt voor ten minste 3 maanden met mogelijk verlenging.

WW-premiedifferentiatie

Dit geldt alleen voor werkgevers.


Ondersteuning op gebied van belastingen ten tijde van Coronacrisis

Wijziging voorlopige aanslag

Dit kan natuurlijk altijd als er sprake is van wijzging van de verwachte winst. Pas zelf de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting voor 2020 aan indien deze te hoog is doordat u nu een lagere winst verwacht. Hierdoor zal de voorlopige aanslag lager uitvallen en kunt u te veel betaalde belasting terug ontvangen.

Toerismebelasting

Deze belasting wordt vaak met voorlopige aanslag geheven door de gemeenten. Mogelijk wordt dit ook in uw gemeente stopgezet. De VNG en de overheid zijn hierover nog in overleg. Informeer ook bij uw gemeente of kijk op hun website.

Uitstel van betalingen van belastingen

Indien u problemen heeft met het betalen van de belastingen als gevolg van de Coronacrisis kunt mogelijk uitstel van betaling krijgen.

Tijdelijke verlaging van de invorderingsrente

De belastingdienst heeft de invorderingsrente verlaagt. Klik op de link voor meer informatie.

Tijdelijke verlaging tarief van de belastingrente

Ook de belastingrente is verlaagt voor ondernemers en zzp-ers.


Ondersteuning op het gebied van kredieten tijden Corona crisis

Verruiming BMKB

De overheid heeft de borgstelling van kredieten verruimd voor ondernemers.

Regeling
Borgstelling Landbouwkredieten

Met ingang van woensdag 18 maart 2020 kunnen agrarisch ondernemers met
liquiditeitsproblemen als gevolg van de uitbraak van Covid-19 bij hun bank 
werkkapitaal kredieten aanvragen.

Garantie ondernemingsfacilitiet (GO-regeling)

De GO-regeling staat voor Garantie Ondernemingsfinanciering. De regeling is voor ondernemingen die problemen hebben met het krijgen van een lening bij de bank. Met de GO-regeling helpt de overheid bedrijven (MKB en middelgrote ondernemingen) door 50% garantie te geven op bankleningen en bankgaranties.

Qredits

Uitstel van betaling voor ondernemers die al krediet hebben. Daarnaast ook voor overbruggingskredieten bij leningen elders. Deze regeling geldt voor 6 maanden.

Tijdelijke noodmaatregel

Dit betreft een tegemoetkoming in de kosten voor lonen. Bedrijven die ten minste 20% daling van de omzet verwachten a.g.v. de Coronacrisis kunnen een voorschot via het UWV ontvangen zodat zij de lonen kunnen blijven betalen.

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare branchecijfers en Office tools?


Maak gebruik van onze premium diensten voor ondernemers met lidmaatschap voor een jaar.

  Verkrijg direct toegang