Brancheinformatie en cijfers extraterritoriale organisaties en lichamen

130 BEDRIJVEN
KW04 - 2021

Branchecijfers extraterritoriale organisaties en lichamen

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche extraterritoriale organisaties en lichamen (SBI code: U). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement.

Trend bedijven

De grafiek rechts geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2021. Er is sprake van een gemiddelde stijging van 7 bedrijven per jaar.

In het vierde kwartaal van 2021 is het aantal bedrijven 130.

Trend aantal bedrijven extraterritoriale organisaties en lichamen

Diensten

Wij bieden online informatie en tools op het gebied van ondernemen. Daarnaast bieden wij remote en on site advies.

Volg ons

Disclaimer

Wij besteden veel zorg aan de inhoud van deze website. Er gelden wel voorwaarden voor het gebruik. Zie onze disclaimer voor meer informatie.

Contact

Jan Ligthartstraat 1, 1817MR, Alkmaar
Email: clientservices@firmfocus.nl
Firmfocus Kantoor