Brancheinformatie en cijfers extraterritoriale organisaties en lichamen

130 BEDRIJVEN
KW04 - 2023

Branchecijfers extraterritoriale organisaties en lichamen

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche extraterritoriale organisaties en lichamen (SBI code: U). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen.

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers voor alle bedrijfstakken waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Extraterritoriale organisaties en lichamen Trends

Extraterritoriale organisaties en lichamen (SBI-code U) hebben een grote verandering ondergaan in de afgelopen jaren. De Europese Unie heeft strengere wet- en regelgeving in het leven geroepen om illegale verkoop en verspreiding van producten te bestrijden. Daarnaast staan voorschriften voor de productie en handel van overzeese producten steeds vaker onder bepaalde voorschriften. Kortom, de onderliggende bedrijfstak is aan dynamische veranderingen onderhevig, waar ondernemers proactief op moeten inspelen.

Trend aantal bedrijven extraterritoriale organisaties en lichamen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven extraterritoriale organisaties en lichamen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 95 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 130.