Brancheinformatie en cijfers extraterritoriale organisaties en lichamen

130 BEDRIJVEN
KW04 - 2022

Trend aantal bedrijven extraterritoriale organisaties en lichamen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven extraterritoriale organisaties en lichamen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 95 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 130.