Brancheinformatie en cijfers extraterritoriale organisaties en lichamen

130 BEDRIJVEN
KW2 2024

Branchecijfers extraterritoriale organisaties en lichamen

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche extraterritoriale organisaties en lichamen (SBI code: 99). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder extraterritoriale organisaties en lichamen (SBI code: U).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche extraterritoriale organisaties en lichamen (SBI code: U).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Extraterritoriale organisaties en lichamen (U) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Extraterritoriale organisaties en lichamen Trends

De bedrijfstak extraterritoriale organisaties en lichamen is de afgelopen jaren sterk veranderd. Er komen steeds meer regels, veranderingen, kennis en updates van toepassing waar bedrijven rekening mee moeten houden. Bedrijven die werkzaam zijn op het gebied van extraterritoriale organisaties en lichamen hebben regelmatig te maken met complexere taken, regels en verantwoordelijkheden zoals het opstellen van internationale contracten in meerdere talen. Ook is er een toename van het aantal juridische aangelegenheden waar bedrijven rekening mee moeten houden, bijvoorbeeld bij grensoverschrijdende samenwerking.

Trend aantal bedrijven extraterritoriale organisaties en lichamen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven extraterritoriale organisaties en lichamen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 95 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 130.