Brancheinformatie en cijfers gezondheids- en welzijnszorg 

211.230 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
66.300 VACATURES
Sector: Gezondheids- en welzijnszorg 
KW2 - 2022

Trend aantal bedrijven gezondheids- en welzijnszorg 

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven gezondheids- en welzijnszorg  geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 165.595 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 211.230.