Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers gezondheids- en welzijnszorg 

239.135 BEDRIJVEN
KW2 2024
67.600 VACATURES SECTOR
Gezondheids- en welzijnszorg 
KW1 2024

Branchecijfers gezondheids- en welzijnszorg 

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche gezondheids- en welzijnszorg  (SBI code: Q). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen.

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers voor alle bedrijfstakken waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Gezondheids- en welzijnszorg  Trends

De bedrijfstak gezondheids- en welzijnswerk staat voor veel veranderingen. Er komen steeds meer nieuwe technologieën bij en er zijn meer verschillende aanbiedingen voor patiënten. De zorg verandert ook naar meer samenwerking en integratie van zorgverleners. Daarnaast is er de komst van steeds meer elektronische gezondheidsgegevens, waardoor zorgverleners alle gegevens gemakkelijker over verschillende patiënten kunnen delen. Er is ook een toenemende druk op de zorgsector om op efficiënte wijze te werken. Hierdoor zijn ondernemers gedwongen meer te investeren in technologie om hun prestaties te verbeteren.

Trend aantal bedrijven gezondheids- en welzijnszorg 

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven gezondheids- en welzijnszorg  geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 187.480 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 239.135.