Brancheinformatie en cijfers landbouw, bosbouw en visserij

79.845 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
3.000 VACATURES SECTOR
Landbouw, bosbouw en visserij
KW02 - 2023

Branchecijfers landbouw, bosbouw en visserij

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche landbouw, bosbouw en visserij (SBI code: A). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen.

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers voor alle bedrijfstakken waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Landbouw, bosbouw en visserij Trends

De bedrijfstak landbouw, bosbouw en visserij staat momenteel bijzonder onder druk, zowel economisch als politiek. Door de stijgende prijzen van grondstoffen, vette prijsdruk, lagere subsidies en sterk fluctuerende markten is het voor ondernemers soms een uitdaging om overeind te blijven. Daarnaast focust de sector zich meer en meer op duurzame technieken, milieuvriendelijker productie, innovatieve land- en bosbouwkundige technieken alsook diepzeevisserij, waarbij het behoud van natuurvoorraden steeds belageorgerijker wordt. Toch bieden deze ontwikkelingen ook kansen, waar ondernemers slim gebruik van kunnen maken.

Trend aantal bedrijven landbouw, bosbouw en visserij

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven landbouw, bosbouw en visserij geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 8.025 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 79.845.