Brancheinformatie en cijfers landbouw, bosbouw en visserij

78.325 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
4.000 VACATURES
Sector: Landbouw, bosbouw en visserij
KW2 - 2022

Trend aantal bedrijven landbouw, bosbouw en visserij

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven landbouw, bosbouw en visserij geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 6.505 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 78.325.