Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers onderwijs

133.440 BEDRIJVEN
KW2 2024
13.200 VACATURES SECTOR
Onderwijs
KW1 2024

Branchecijfers onderwijs

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche onderwijs (SBI code: P). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen.

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers voor alle bedrijfstakken waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Onderwijs Trends

De onderwijssector is een steeds dynamischer wordend veld. Er zijn veel nieuwe technologieën beschikbaar gekomen die het onderwijs op de meest efficiënte manier laten verlopen. Niet alleen online onderwijs, maar ook augmented reality (AR) en virtual reality (VR) zijn wijdverbreid geworden en steeds meer in gebruik. Er is ook veel aandacht voor het verbeteren van de ervaring van studenten en docenten in de klas, door middel van digitale whiteboards en beeldschermen. Daarnaast moeten ondernemers rekening houden met het veranderende overheidsbeleid, door nieuwe wetgeving en investeringen in onderwijs.

Trend aantal bedrijven onderwijs

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven onderwijs geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 102.620 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 133.440.