Brancheinformatie en cijfers onderwijs

121.700 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
15.000 VACATURES
Sector: Onderwijs
KW2 - 2022

Branchecijfers onderwijs

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche onderwijs (SBI code: P). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen.

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers voor alle bedrijfstakken waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Onderwijs Trends

De onderwijssector is een steeds dynamischer wordend veld. Er zijn veel nieuwe technologieën beschikbaar gekomen die het onderwijs op de meest efficiënte manier laten verlopen. Niet alleen online onderwijs, maar ook augmented reality (AR) en virtual reality (VR) zijn wijdverbreid geworden en steeds meer in gebruik. Er is ook veel aandacht voor het verbeteren van de ervaring van studenten en docenten in de klas, door middel van digitale whiteboards en beeldschermen. Daarnaast moeten ondernemers rekening houden met het veranderende overheidsbeleid, door nieuwe wetgeving en investeringen in onderwijs.

Trend aantal bedrijven onderwijs

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven onderwijs geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 93.635 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 121.700.