Brancheinformatie en cijfers onderwijs

130.695 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
14.000 VACATURES SECTOR
Onderwijs
KW02 - 2023

Branchecijfers onderwijs

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche onderwijs (SBI code: 85). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder onderwijs (SBI code: P).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche onderwijs (SBI code: P).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Onderwijs (P) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Onderwijs Trends

Er is in de onderwijssector de afgelopen jaren een aantal belangrijke ontwikkelingen te zien die ondernemers primair zouden moeten volgen. Actuele onderwerpen als het verhogen van het professionaliseringsniveau in het basis- en voortgezet onderwijs, de implementatie van hypermoderne technologieën, het nastreven van lage kosten, het stroomlijnen van processen en de toenemende beoordeling door stakeholders staan momenteel hoog op de agenda. Daarnaast zien we ook een toenemende vraag naar creatieve, innovatieve en inspirerende leeromgevingen waarin onderwijsorganisaties zich kunnen onderscheiden.

Trend aantal bedrijven onderwijs

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven onderwijs geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 102.630 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 130.695.