Branchecijfers productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 4.96% in 2014 naar 7.91% in 2015

Trend winst en kosten productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

Hieronder treft u een uiteenzetting aan van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor de bedrijfstak productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht . Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Uiteraard bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar het geeft inzicht in de gemiddelde exploitatie voor deze branche.

Winst productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht . In de grafiek kunt u zien dat het gemiddelde bedrijfsresultaat is gestegen van 4.96% in 2014 naar 7.91% in 2015.bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht


Voor de laatste beschikbare cijfers gebaseerd op verrijkte CBS data van alle bedrijfstakken gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. U treft hierin onder meer aan:

  • Horeca, includief hotel, restaurants, cafe's,, etc.
  • Groot- en detalhandel, van speelgoed tot witgoed
  • Industrie, Bouwnijverheid inclusief alle onderliggende bedrijfstakken
  • Dienstverlening, van accountants tot agrarisch advies...

Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (70.7%) gevolgd door 'Personeel' (7.6%) en daarna 'Afschrijvingen' (7.0%). Het bedrijfsresultaat bedraagt 7.91% van de omzet. De gemiddelde bruto winstmarge is 29.31%.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 70.69%
Bruto Marge 29.31%
Personeel 7.56%
Verkoopkosten 0.57%
Huisvestingskosten 0.80%
Kosten apparatuur en inventaris 0.72%
Kosten energieverbruik 0.03%
Kosten vervoermiddelen 0.32%
Communicatiekosten 0.24%
Afschrijvingen 7.04%
Kosten van overige diensten 1.48%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 2.64%
Bedrijfsresultaat 7.91%

Branchecijfers jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht . Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.

Tot einde jaar kunt u nog overstappen en de beste zorgverkering kiezen.
Maak gebruik van deze mogelijkheid en kies voor de beste prijs-kwaliteitsverhouding.
Bij overstappen zorgt de nieuwe verzekeraar voor het opzeggen van de oude verzekering.Vergelijk en regel het in enkele minuten