Brancheinformatie en cijfers productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

2.425 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
8.81% WINST (% OMZET)
2017
2.600 VACATURES
Sector: Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
KW2 - 2022

Branchecijfers productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht (SBI code: D). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement.

Trend winst en kosten productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

In de tabel rechts treft u een uiteenzetting aan van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor de bedrijfstak productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) van de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Heeft u Premium toegang? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht zijn respectievelijk: Kosten omzet (65.8%), Personeel (9.0%) en Afschrijvingen (8.0%).

Ontwikkelingen Energiekosten

In 2020 zijn de gemiddelde energiekosten voor productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht 0.05% van de omzet. Met rond 5 maal hogere energieprijzen in 2022 (i.v.m. 2020) zullen de gemiddelde energiekosten aanzienlijk toenemen naarmate bestaande contracten eindigen en het bedrijfsresultaat drukken.

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht.
start vergelijking

Bedrijfsresultaat productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht tussen 2009 en 2017 is gestegen met 0.10% procentpunt naar 8.81%. Hierbij wordt in de branche productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht gemiddeld een bruto marge van 34.2% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 10.1% naar 8.8%.

Kosten naar soort productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
Let op: cijfers 2017 - inloggen voor recentere cijfers (word lid)

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 93.45%
Overige bedrijfsopbrengsten 6.55%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 65.82%
Bruto marge 34.18%
  - Bruto Loon   5.28%
  - Premie & Pensioen   1.36%
  - Andere Sociale lasten   0.09%
  - Overig   + 2.25%
Personeelkosten Totaal 8.98%
Verkoopkosten 0.84%
Huisvestingskosten 0.85%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.70%
Kosten energieverbruik 0.05%
Kosten vervoermiddelen 0.29%
Communicatiekosten 0.41%
Afschrijvingen 8.03%
Kosten van overige diensten 1.76%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 3.46%
Bedrijfsresultaat 8.81%
bedrijfstakinformatie excel

Wordt lid voor een jaar en krijg toegang tot laatste cijfers en andere tools

Leden hebben toegang tot de laatst beschikbare cijfers productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht, onze Office tools voor ondernemers en andere informatie.

  • Online toegang tot de laatst beschikbare cijfers
  • Excel bedrijfstakdatabase met interactief dashboard en alle data
  • Vergelijken (en bewaren) eigen bedrijven en cijfers
  • Downloaden Firmfocus tools en templates

Trend bedrijfsresultaat productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

Trend aantal bedrijven productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 1.820 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 2.425.