Brancheinformatie en cijfers productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

2.425 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
8.81% WINST (% OMZET)
2017
2.600 VACATURES
Sector: Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
KW2 - 2022

Branchecijfers productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht (SBI code: D). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen.

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

In de tabel rechts treft u een uiteenzetting aan van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor de bedrijfstak productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) van de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht zijn respectievelijk: Kosten omzet (65.8%), Personeel (9.0%) en Afschrijvingen (8.0%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht.
start vergelijking

Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht Trends

De bedrijfstak productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht (sbi code: D) ontwikkelt zich constant. Een steeds grotere rol wordt hierin gespeeld door hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie. Daarnaast is er in de afgelopen jaren steeds meer aandacht voor energiebesparing en het liefst ten koste van fossiele brandstoffen. Ook schaalvergroting en kostenbesparingen door technologische innovaties krijgen veel aandacht. Een andere trend waar bedrijven in deze sector mee om moeten gaan zijn de toenemende technologische, milieuvriendelijke en financiële regelgeving. Om concurrentieel te blijven is dus veel innovatiekracht en het aanpassen aan de evoluerende technologie vereist.

Bedrijfsresultaat productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht tussen 2009 en 2017 is gestegen met 0.10% procentpunt naar 8.81%. Hierbij wordt in de branche productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht gemiddeld een bruto marge van 34.2% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 10.1% naar 8.8%.

Kosten naar soort productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 t/m 2021
Netto omzet 95.6% 94.9% 94.0% 93.4%
Overige bedrijfsopbrengsten 4.4% 5.1% 6.0% 6.6%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 74.1% 70.7% 66.1% 65.8%
Bruto marge 25.9% 29.3% 33.9% 34.2%
  - Bruto Loon   4.3%   4.9%   5.2%   5.3%
  - Sociale lasten   2.7%   2.7%   3.2%   3.7%
  - Pensioenpremies   0.6%   0.6%   0.7%   0.8%
  - Overig   1.5%   1.4%   1.8%   2.2%
Personeelkosten Totaal 7.0% 7.6% 8.4% 9.0%
Verkoopkosten 0.5% 0.6% 0.5% 0.8%
Huisvestingskosten 0.7% 0.8% 0.9% 0.9%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Kosten energieverbruik 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kosten vervoermiddelen 0.2% 0.3% 0.3% 0.3%
Communicatiekosten 0.3% 0.2% 0.4% 0.4%
Afschrijvingen 7.1% 7.0% 7.7% 8.0%
Kosten van overige diensten 1.5% 1.5% 1.8% 1.8%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 2.9% 2.6% 3.1% 3.5%
Bedrijfsresultaat 5.0% 7.9% 10.1% 8.8%

Trend bedrijfsresultaat productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

Trend aantal bedrijven productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 1.820 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 2.425.