Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

2.955 BEDRIJVEN
KW2 2024
8.32% WINST (% OMZET)
2019
2.300 VACATURES SECTOR
Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
KW1 2024

Branchecijfers productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht (SBI code: D). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen.

Trend winst en kosten productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

In de tabel rechts treft u een uiteenzetting aan van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor de bedrijfstak productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) van de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (66.9%), Afschrijvingen (9.1%) en Personeel (8.5%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht.
start vergelijking

Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht Trends

De bedrijfstak productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht (sbi code: D) ontwikkelt zich constant. Een steeds grotere rol wordt hierin gespeeld door hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie. Daarnaast is er in de afgelopen jaren steeds meer aandacht voor energiebesparing en het liefst ten koste van fossiele brandstoffen. Ook schaalvergroting en kostenbesparingen door technologische innovaties krijgen veel aandacht. Een andere trend waar bedrijven in deze sector mee om moeten gaan zijn de toenemende technologische, milieuvriendelijke en financiƫle regelgeving. Om concurrentieel te blijven is dus veel innovatiekracht en het aanpassen aan de evoluerende technologie vereist.

Bedrijfsresultaat productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht tussen 2009 en 2019 is gedaald met 0.40% procentpunt naar 8.32%. Hierbij wordt in de branche productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht gemiddeld een bruto marge van 33.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 6.6% naar 8.3%.

Kosten per categorie branche productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2022
Netto omzet 94.0% 93.4% 94.7% 93.7%
Overige opbrengsten 6.0% 6.6% 5.3% 6.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 66.1% 65.8% 68.4% 66.9%
Bruto marge 33.9% 34.2% 31.6% 33.1%
  - Bruto Loon   5.2%   5.3%   5.1%   5.1%
  - Sociale lasten   0.7%   0.7%   0.7%   0.7%
  - Pensioenpremies   0.7%   0.8%   0.8%   0.7%
  - Overig   1.8%   2.2%   2.2%   2.0%
Personeelkosten Totaal 8.4% 9.0% 8.7% 8.5%
Verkoopkosten 0.5% 0.8% 0.7% 0.6%
Huisvestingskosten 0.9% 0.9% 0.8% 0.8%
Apparatuur en Inventaris 0.7% 0.7% 0.6% 0.5%
Energieverbruik 0.0% 0.0% 0.1% 0.1%
Vervoermiddelen 0.3% 0.3% 0.3% 0.2%
Communicatiekosten 0.4% 0.4% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 7.7% 8.0% 8.4% 9.1%
Overige diensten 1.8% 1.8% 1.8% 1.5%
Overige bedrijfskosten 3.1% 3.5% 3.4% 3.4%
Bedrijfsresultaat 10.1% 8.8% 6.6% 8.3%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht, tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiĆ«le vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

Trend aantal bedrijven productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 2.290 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 2.955.