Branchecijfers Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 4.96% in 2014 naar 7.91% in 2015

Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht (D)

Trend winst en kosten voor Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

Hieronder treft u een uiteenzetting aan van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor de bedrijfstak Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht . Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Uiteraard bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar het geeft inzicht in de gemiddelde exploitatie voor deze branche.

Branchecijfers exploitatie Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht : Winst

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht . In de grafiek kunt u zien dat het gemiddelde bedrijfsresultaat is gestegen van 4.96% in 2014 naar 7.91% in 2015.Laatst beschikbare cijfers productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht bevat het alle andere branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.


Branchecijfers Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht : Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (70.7%) gevolgd door 'Personeel' (7.6%) en daarna 'Afschrijvingen' (7.0%). De gemiddelde winstmarge Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht is 29.31%. Gemiddeld wordt een bedrijfsresultaat behaald van 7.91% van de omzet.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 70.69%
Bruto Marge 29.31%
Personeel 7.56%
Verkoopkosten 0.57%
Huisvestingskosten 0.80%
Kosten apparatuur en inventaris 0.72%
Kosten energieverbruik 0.03%
Kosten vervoermiddelen 0.32%
Communicatiekosten 0.24%
Afschrijvingen 7.04%
Kosten van overige diensten 1.48%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 2.64%
Bedrijfsresultaat 7.91%

Branchecijfers Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht in het jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht . Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.