Brancheinformatie en cijfers productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

2.890 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
8.81% WINST (% OMZET)
2017
2.000 VACATURES SECTOR
Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
KW02 - 2023

Branchecijfers productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht (SBI code: D). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen.

Trend winst en kosten productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

In de tabel rechts treft u een uiteenzetting aan van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor de bedrijfstak productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) van de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht zijn respectievelijk: Kosten omzet (65.8%), Personeel (9.0%) en Afschrijvingen (8.0%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht.
start vergelijking

Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht Trends

De bedrijfstak productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht (sbi code: D) ontwikkelt zich constant. Een steeds grotere rol wordt hierin gespeeld door hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie. Daarnaast is er in de afgelopen jaren steeds meer aandacht voor energiebesparing en het liefst ten koste van fossiele brandstoffen. Ook schaalvergroting en kostenbesparingen door technologische innovaties krijgen veel aandacht. Een andere trend waar bedrijven in deze sector mee om moeten gaan zijn de toenemende technologische, milieuvriendelijke en financiële regelgeving. Om concurrentieel te blijven is dus veel innovatiekracht en het aanpassen aan de evoluerende technologie vereist.

Bedrijfsresultaat productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht tussen 2009 en 2017 is gestegen met 0.10% procentpunt naar 8.81%. Hierbij wordt in de branche productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht gemiddeld een bruto marge van 34.2% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 10.1% naar 8.8%.

Kosten per categorie branche productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 95.6% 94.9% 94.0% 93.4%
Overige opbrengsten 4.4% 5.1% 6.0% 6.6%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 74.1% 70.7% 66.1% 65.8%
Bruto marge 25.9% 29.3% 33.9% 34.2%
  - Bruto Loon   4.3%   4.9%   5.2%   5.3%
  - Sociale lasten   0.6%   0.6%   0.7%   0.7%
  - Pensioenpremies   0.6%   0.6%   0.7%   0.8%
  - Overig   1.5%   1.4%   1.8%   2.2%
Personeelkosten Totaal 7.0% 7.6% 8.4% 9.0%
Verkoopkosten 0.5% 0.6% 0.5% 0.8%
Huisvestingskosten 0.7% 0.8% 0.9% 0.9%
Apparatuur en Inventaris 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Energieverbruik 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Vervoermiddelen 0.2% 0.3% 0.3% 0.3%
Communicatiekosten 0.3% 0.2% 0.4% 0.4%
Afschrijvingen 7.1% 7.0% 7.7% 8.0%
Overige diensten 1.5% 1.5% 1.8% 1.8%
Overige bedrijfskosten 2.9% 2.6% 3.1% 3.5%
Bedrijfsresultaat 5.0% 7.9% 10.1% 8.8%

Laatste cijfers productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

Trend aantal bedrijven productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 2.285 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 2.890.