Brancheinformatie en cijfers productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

2.955 BEDRIJVEN
KW2 2024
20.90% OMZETGROEI
MAY 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
8.32% WINST (% OMZET)
2019
2.300 VACATURES SECTOR
Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
KW1 2024

Branchecijfers productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht (SBI code: 35). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

De branche productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht valt onder de sector productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (66.9%), Afschrijvingen (9.1%) en Personeel (8.5%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht.
start vergelijking

Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht Trends

De afgelopen jaren heeft de productie en distributie van elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht veel ontwikkelingen doorgemaakt. Niet alleen zijn de technologieën om de energie te produceren en te verwerken geëvolueerd, maar ook de manier waarop de energie wordt gebruikt, is veranderd. Het is belangrijk dat ondernemers op de hoogte zijn van verschillende technologische innovaties die de efficiëntie en het gebruik van energie beïnvloeden. Daarnaast zal de grote vraag naar duurzame energiebronnen waarschijnlijk leiden tot een vraag naar technologieën om deze energiebronnen te gebruiken. Ondernemers moeten dit bijhouden en waar mogelijk hun bedrijf er op aanpassen.

Bedrijfsresultaat productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht tussen 2009 en 2019 is gedaald met 0.40% procentpunt naar 8.32%. Hierbij wordt in de branche productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht gemiddeld een bruto marge van 33.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 6.6% naar 8.3%.

Kosten per categorie branche productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers na Corona.


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 94.0% 93.4% 94.7% 93.7%
Overige opbrengsten 6.0% 6.6% 5.3% 6.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 66.1% 65.8% 68.4% 66.9%
Bruto marge 33.9% 34.2% 31.6% 33.1%
  - Bruto Loon   5.2%   5.3%   5.1%   5.1%
  - Sociale lasten   0.7%   0.7%   0.7%   0.7%
  - Pensioenpremies   0.7%   0.8%   0.8%   0.7%
  - Overig   1.8%   2.2%   2.2%   2.0%
Personeelkosten Totaal 8.4% 9.0% 8.7% 8.5%
Verkoopkosten 0.5% 0.8% 0.7% 0.6%
Huisvestingskosten 0.9% 0.9% 0.8% 0.8%
Apparatuur en Inventaris 0.7% 0.7% 0.6% 0.5%
Energieverbruik 0.0% 0.0% 0.1% 0.1%
Vervoermiddelen 0.3% 0.3% 0.3% 0.2%
Communicatiekosten 0.4% 0.4% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 7.7% 8.0% 8.4% 9.1%
Overige diensten 1.8% 1.8% 1.8% 1.5%
Overige bedrijfskosten 3.1% 3.5% 3.4% 3.4%
Bedrijfsresultaat 10.1% 8.8% 6.6% 8.3%

Laatste cijfers productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht en meer

Tijdelijk 10% extra korting op alle abonnementen met code: VP24K10

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

Trend aantal bedrijven productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 2.290 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 2.955.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 272.8. Dat betekent dat de omzet in 2023 172.8% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 2.1% hoger.

Trend omzet productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht (indexcijfers)