Brancheinformatie en cijfers productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

2.305 BEDRIJVEN
KW02 - 2022
90.10% OMZETGROEI
FEBRUARY 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
8.81% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht (SBI code: 35). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder de branche productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

De branche productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht valt onder de sector productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Heeft u Premium toegang? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht zijn respectievelijk: Kosten omzet (65.8%), Personeel (9.0%) en Afschrijvingen (8.0%).

Ontwikkelingen Energiekosten

In 2020 zijn de gemiddelde energiekosten voor productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht 0.05% van de omzet. Met rond 5 maal hogere energieprijzen in 2022 (i.v.m. 2020) zullen de gemiddelde energiekosten aanzienlijk toenemen naarmate bestaande contracten eindigen en het bedrijfsresultaat drukken.

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht.
start vergelijking

Bedrijfsresultaat productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht tussen 2009 en 2017 is gestegen met 0.10% procentpunt naar 8.81%. Hierbij wordt in de branche productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht gemiddeld een bruto marge van 34.2% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 10.1% naar 8.8%.

Kosten naar soort productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
Let op: cijfers 2017 - recentere cijfers beschikbaar met Premium

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 93.45%
Overige bedrijfsopbrengsten 6.55%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 65.82%
Bruto marge 34.18%
  - Bruto Loon   5.28%
  - Premie & Pensioen   1.36%
  - Andere Sociale lasten   0.09%
  - Overig   + 2.25%
Personeelkosten Totaal 8.98%
Verkoopkosten 0.84%
Huisvestingskosten 0.85%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.70%
Kosten energieverbruik 0.05%
Kosten vervoermiddelen 0.29%
Communicatiekosten 0.41%
Afschrijvingen 8.03%
Kosten van overige diensten 1.76%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 3.46%
Bedrijfsresultaat 8.81%

Trend bedrijfsresultaat productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

Trend aantal bedrijven productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

Trend bedijven

De grafiek trend bedrijven productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2021. Er is sprake van een toename van 1.560 bedrijven in 14 jaar

In het tweede kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 2.305.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 137.4. Dat betekent dat de omzet in 2021 37.4% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 38.4% hoger.

Trend omzet productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht (indexcijfers)

bedrijfstakinformatie excel

Premium: laatste cijfers en MS Office Tools

Met Premium toegang heeft u nu, naast toegang tot de laatst beschikbare cijfers productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht, ook de beschikking over onze MS Office tools voor ondernemers. Zo heeft u met de Excel bedrijfstakdashboard offline inzicht in omzet, kosten en winsttrend voor iedere bedrijfstak. Na inloggen kunt u hier natuurlijk ook online de laatste brancheinformatie productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht raadplegen.

  • Online toegang tot de laatst beschikbare cijfers, eigen cijfers vergelijken en bewaren
  • Excel bedrijfstakdatabase: alle bedrijfstakdata in Excel met handig dashboard
  • Kosteloos downloaden van de andere Firmfocus tools en templates

Diensten

Wij bieden online informatie en tools op het gebied van ondernemen. Daarnaast bieden wij remote en on site advies.

Volg ons

Disclaimer

Wij besteden veel zorg aan de inhoud van deze website. Er gelden wel voorwaarden voor het gebruik. Zie onze disclaimer voor meer informatie.

Contact

Jan Ligthartstraat 1, 1817MR, Alkmaar
Email: clientservices@firmfocus.nl
Firmfocus Kantoor