Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers verhuur van en handel in onroerend goed

37.735 BEDRIJVEN
KW2 2024
3.100 VACATURES SECTOR
Verhuur van en handel in onroerend goed
KW1 2024

Branchecijfers verhuur van en handel in onroerend goed

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche verhuur van en handel in onroerend goed (SBI code: L). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen.

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers voor alle bedrijfstakken waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Verhuur van en handel in onroerend goed Trends

De verhuur en handel in onroerend goed is sterk in beweging door de continue digitalisering en vraag vanuit klanten. Er zijn nieuwe technologieën waar ondernemers snel en makkelijk kunnen optekenen, de hun klanten beter kunnen bedienen zoals online afspraken maken of de verhuuradministratie geautomatiseerd afhandelen. Last but not least dreigt concurrentie uit meer landen met goedkopere lokale spelers. Dit betekent dat ondernemers actief moeten opletten voor veranderende marktontwikkelingen, hun klanten goed wensen te bedienen en hun bedrijf up-to-date te houden.

Trend aantal bedrijven verhuur van en handel in onroerend goed

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven verhuur van en handel in onroerend goed geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 12.175 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 37.735.